فضولات یا پسماند در بویلر – بخش 2

اجزاء سيستم زباله سوز پلاسما
اجزاء سيستم زباله سوز پلاسما 
خرداد ۱۱, ۱۳۹۹
مزاياي فني و اقتصادي استفاده از راكتورهاي زباله سوز پلاسما
مزاياي فني و اقتصادي استفاده از راكتورهاي زباله سوز پلاسما
خرداد ۱۳, ۱۳۹۹

فضولات یا پسماند در بویلر

نمونه برداري از ذرات و آناليز آن اصول كلي نمونه برداري كه در تست‌ها بكار برده شده براي تعيين آناليز ذرات و تمركز گاز خروجي بكار مي رود به همان صورت كه براي تستهايي كه بسته به موقعيت برا نرمي زغال و خلوص مواد معلق در سوخت گازي ورودي به آتشندان ها نيز بكار مي رود نمونه ذرات توسط اعمال يك يا چند لوله نمونه برداري به جريان گاز مورد نظر و جدا نمودن يك مقدار اندازه گيري شده از گاز با وضعيتي كه سرعت گاز ورودي در دهانه لوله نمونه برداي مساوي با سرعت توده اصلي گاز در نقطه اي از سطح مقطع كانال و همه ذرات حمل شده توسط اين مقدار گاز بايستي جمع آوري گردند.

  • كليه ابزار و روشهاي تست بايد طبق كدهاي تست ابزار جدا كننده ذرات PTC21  و در جريان گاز PTC27 اجرا گردند.

طراحي ابزا نمونه برداري ا گرد و غبار

طراحي ابزار نمونه برداري بايد بر اساس دستورالعمل هاي كدهاي تست براي ابزار جدا كننده ذرات PTC21 باشد.

  • حجم گاز كشيده شده به لوله نمونه برداري بايستي توسط جابجايي يك گاز سنج با دقت معلوم و توسط يك اوريفيس (ORIFICE) يا شيپور جريان يا ديگر ابزار قابل قبول مثل لوله پيتوت (PITOT) كه بطور مناسبي در لوله نمونه برداري جا داده شده است تعيين گردد.
  • جدا سازي ذرات از نمونه گاز بايد به كمك فيلترها مناسب از سراميك با كاغذ THIMBLE يا كيسه پارچه اي و توسط يكي از اين ابزار همراه با يك جدا كننده سيكلون (CYCLONE) يا توسط ابزار جمع آوري نمونه انجام گيرد .
  • معمولا ضروري مي باشد كه نمونه گاز محاسبه از لوله نمونه برداري، جدا كننده و ابزار اندازه گيري عبور كند. به اين منظور هوا، آب و بخار عمل كننده بر روي هواكش ها و موتورهاي راه انداز پمپ ها و دنده ها مثل موتورهايي كه در جاروبرقي ها بكار مي رود مناسب هستند. بطور كلي استفاده از دمنده به انواع ابزار جمع كننده نمونه كه مقاومت نسبتا كمي دارند محدود مي باشد.
  • در حالتي كه درجه حرارت طبيعي ابزار زير نقطه شبنم گاز نمونه باشد، از ته نشيني رطوبت توسط عايق ها يا گرم كردن ابزار گاز، بايد جلوگيري شود.

فضولات یا پسماند در بویلر

نقاط نمونه برداري از ذرات (گرد و غبار)

يك برآورد اوليه دقيق به منظور نشان داده تفاوت ها در نقاط تمركز ذرات بر روي سطح مقطع كانال، راهنمايي در تعيين تعداد و محل هاي نقاط نمونه برداري لازم براي دانش دقت مورد نظر خواهد بود. نقاط نمونه برداري بايد بر روي يك خط مستقيم قرار گرفته، ترجيحاً بصورت عمودي تا افقي و با فواصل كمتر از 3 فوت و تعداد حداقل 4 نقطه نمونه برداري بايد داشته باشيم، در كانالهاي مدور نمونه برداري بايد بر روي دو قطر عمود بر هم قرار گفته و طبق كدهاي تست قدرت براي تعيين نقاط تمركز ذرات در جريان گاز PTC27 باشند.

لوله هاي نمونه برداري ذرات، چون تعداد نقاط نمونه برداري ضوري براي داشتن دقت لازم احتمالا بيش از تعداد نمونه برداري ها خواهد بود. بهتر است كه از لوله هاي نمونه برداري استفاده شود زيرا اين لوله ها طوري طراحي گرديده اند كه مي توان آنها را حركتت داد و به هر نقطه مورد نظر براي نمونه برداري انتقال داد.

روش تعيين نرخ مناسب فلوي گاز درون نمونه بردار ذرات

نرخ نمونه برداري مناسب در هر نقطه نمونه برداري توسط لوله PETTT يا معادل ان تعيين خواهد شد. در حالتي كه سرعت كانال توسط لوله PETTT تعيين مي گردد و گاز درون ابزار اندازه گيري نمونه داراي درجه حرارت و فشار كاملا متفاوتي نسبت به گاز درون كانال داشته، ابزار مناسبي بايستي استفاده نمود در بعضي موارد حركت دادن يك ترموكوپل در يك مقطع از كانال ضروري مي باشد.

احتياط هاي مربوط به نمونه برداري از ذرات

نمونه برداري در طول اجرا ادامه پيدا مي كند. در صورت لزوم فيلترهاي با حداقل تلفات زماني بايد تعويض گردند تصحيحات لازم براي زمان از دسته رفته بابت تعويض فيلترها بايد اعمال گردد.

  • نمونه برداري بايستي سريعا بعد از قرار دادن لوله نمونه برداري در كانال انجام پذيرد. توقف نمونه برداري و برداشتن لوله نمونه برداري بايستي تا حدامكان در نقاط مختلف متشابه و يكسان باشد.
  • وقتيكه يك لوله نمونه برداري از يك نقطه به نقطه ديگر براي بدست آوردن مقدار متوسط جابجا ممي شود دوره زماني قرار دادن لوله در هر محل بايستي در همه نقاط يكسان بوده و نرخ نمونه برداري بايد تنظيم شده باشد تا با سرعت كانال در نقاط خاص متناظر باشد دهانه لوله نمونه برداري همواره بايد در جهت مخالف جريان گاز قرار بگيرد.
  • دقت زيادي براي جمع آوري كليه ذرات و كشاندن آنها به لوله نمونه برداري بايد بكار برد اين عمل اغلب نياز به لوله كشي بين دهانه نمونه برداري داشته و بايد ابزار جدا سازي ذرات با يك جاروب سنگين تميز گردد و نمونه ظرف محتوي آن قبل از توزين خشك گردند .
  • قبل از استفاده كيسه هاي فيلترها THIMBLEها و ديگر بخشهايي كه نمونه در آنها جمع آوري مي گردد بايستي خشك شده و دقيقا وزن گردند و آنها و هر نوع وسايل پاك كننده ديگر بايستي در محاسبات منظور گردد.

فضولات یا پسماند در بویلر

رطوبت در هواي احتراق

رطوبت موجود در هواي احتراق را در محاسبات راندمان در روش تلفات حرارتي بايد در نظر گرفت اين رطوبت ممكن است به كمك يك رطوبت سن (PSYCHROMETER) از نوع SLING يا ابزار مشابه ديگر تعيين گردد. از طريق قرائت ترمومتر با جبا خشك و تراز يك رطوبت سنج در فشار با رومتريك مشاهده شده، مقدار مطلق يا رطوبت ويژه قابل اندازه گيري بوده.

ترمومترهاي حباب خشك و تر ممكن است در ورودي هواي اتمسفر به سيستم قرار گيرند. اين بخاطر اينكه مقدار مورد نظر وزن رطوبت (پوند) به وزن هواي خشك (پوند) براي احتراق مي باشد امكان پذير است چون رطوبت ويژه با افزايش حرارت تغيير نمي كند مگر اينكه رطوبت اشافه بشود،‌بنابراين رطوبت هواي موجود در منطقه همان مقدار اندازه گيري شده رطوبت در هواي ورودي است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *