قوانين كنترل خروجي هاي دستگاههاي زباله سوز

راندمان توسط روش تلفات حرارتي در بویلر
راندمان توسط روش تلفات حرارتي در بویلر
تیر ۵, ۱۳۹۹
مديريت زباله هاي شهري
مديريت زباله هاي شهري – بخش 1
تیر ۸, ۱۳۹۹

قوانين كنترل خروجي هاي دستگاههاي زباله سوز

قوانين كنترل خروجي هاي دستگاههاي زباله سوز

قوانين كنترل خروجي هاي دستگاههاي زباله سوز

تصويب قانون هواي پاك در اوايل دهه 1970 موجب گرديد   محدوديت هاي خاصي براي كنترل و تصفيه گازهاي خروجي از زباله سوز ها وضع  گردد در همين  زمان استفاده از حرارت حاصل از زباله سوزها نيز مطرح شد .  

رعايت قانون حفاظت و بازيافت منابع از سال 1976 درايالات متحده آمريكا و درپي آن تصويب قوانين راه اندازي زباله سوزها در سالهاي 1979-1980  تغييرات عمده اي از نظر كاربرد زباله سوزها در اين كشور ايجاد نمود . ارائه مشخصات فني طرح تاسيسات زباله سوز و درصد كاهش آلاينده هاي آن به سازمان حفاظت محيط زيست آمريكا و كسب مجوزهاي ضروري از جمله اين اقدامات محسوب ميشود. در قانونهاي بعدي اين كشور نيز تاكيد بر استانداردهاي خروجي زباله سوزها كماكان مورد تاكيد قرار مي گرفت  در سال 1993 بر اساس تصميمات جديد در كشور آمريكا بر مبناي مخاطرات خروجي حاصل از مواد نيمه سوخته ، ارائه مجوز به زباله سوزهاي جديد از سوي سازمان محيط زيست آمريكا مورد تجديد نظر قرار گرفت و پيش شرطهاي اخذ مجوزهاي جديد و رعايت استاندارد براي كنترل دي اكسين ها و فلزات سنگين تصويب شد . استاندارد آلاينده هاي هواي خروجي زباله سوزها در سال 1996 ارائه شد .

براساس اين طرح ميزان دي اكسين ها ، فوران ها ، جيوه ، كلرين ، سرب ، كادميوم ، آرسنيك ، كرم ، مونواكسيد كربن و ديگر گازهاي آلاينده بايد مورد كنترل قرار گيرد . چنانچه زباله سوز جديد بعنوان تاسيسات بزرگ محسوب گرددبراي جلوگيري از آلاينده هاي مشخص ارزيابي زيست محيطي در مورد آن مصداق پيدا مي كند اين قانون اثرات تخريبي بالقوه زباله سوزها را در مناطق مختلف از نظر كيفيت هوا مورد بررسي قرار مي دهد . در كشور آمريكا بر اساس قوانين زباله سوزهاي موجود و فعال در مناطق تحت پوشش اين قانون بايد نسبت به نصب تجهيزات كنترل آلودگي هوا و يا تغيير در سيستم فرآيند اقدام نمايند تا شرايط استانداردهاي ملي هواي پاك رعايت گردد در اين زمينه اجازه فعاليت تا زماني كه بهترين فناوري قابل دسترس جهت كنترل آلودگي استفاده نگردد داده نخواهد شد .

قوانين كنترل خروجي هاي دستگاههاي زباله سوز

متقاضي يك زباله سوز جديدبايد ثابت كند فعاليت واحد موجب تجاوز ازمقررات استانداردهاي كيفيت هواي پاك نمي گردد . و سبب كاهش كيفيت هوا نميشود. همين استانداردها سبب گرديد كه خروجي آلاينده هاي زباله سوز در آمريكا تا 90 درصد كاهش در سال 1994 داشته باشد. و استفاده از شوينده ها در زباله سوزهاي جديد سبب كنترل خروجي فلزات تا 99 درصد تركيبات آلي مانند دي اكسين ها و فوران ها تا 99 درصدگازهاي اسيدي 90 تا 95 درصد و اكسيدهاي  ازت تا 40 درصد كاهش يابند . دربرخي كشورها مانند آلمان ميزان استاندارد براي دي اكسين ها ( PCDD ) و فوران ها ( PCDF ) معادل O/1 نانو گرم بر متر مكعب است كه  درهفدهمين قانون اجرايي براي زباله سوزها الزامي شده است . در كشور آلمان 11 آلاينده مانند HF ، HCL ، مونواكسيد كربن ، اكسيد هاي ازت ، دي اكسيد گوگرد ، نيكل ، كرم ، سرب ، مس ، كادميوم و جيوه از نظر قانوني بعنوان استاندارد زباله سوزها مد نظر قرار مي گيرند. و كارخانجاتي كه براي يك ساعت از نظر آلايند هاي فوق از حدمجاز تجاوز نمايند اجباراً تعطيل خواهند شد . و مديران آنها توقيف مي شوند . برخي از پارامترها به صورت ON LINE مورد پايش قرار مي گيرند در سوييس كليه كاركنان كارخانه هاي زباله سوز و مديران ملزم به گدراندن دوره هاي دو سال و نيمه هستند . از طرفي توجه خاص به باقيمانده اين كارخانجات دركشورهاي مورد بحث و ديگر كشورها از جمله هلند مد نظر ميباشد و خاكستر حاصل را جز زائدات خطرناك محسوب مينمايند  . زيرا دي اكسين در خاكستر فرار وجود دارد. در آمريكا و اروپا خاكستر بعنوان زائدات ويژه طبقه بندي گرديده است و اين زائدات بايستي بعنوان زائدات خطرناك در محل دفن زائدات مخاطره آميز دفع گردد .

استاندارد درجه يك

استانداردي است كه شامل واحدهاي جديد و واحدهايي كه محل استقرار آنها با ضوابط استقرار مغايرت دارد .

استاندارد درجه دو

براي زباله سوزهاي موجود كه محل آنها با ضوابط استقرار مغايرت ندارد

نگهداري دستگاه هاي زباله سوز

دستگاه هاي زباله سوز به علت توليد دود و بو احتياج مبرم به مواظبت و نگهداري دايم دارند تا استفاده و بهره برداري از آنها به بهترين شكل انجام شود. معمولا بودجه ساليانه براي نگهداري و تعميرات اينگونه دستگاه ها حدود 5% كل هزينه هاي طرح ريزي، آزمايش ها و ساير احتياجات ضروري نصب دستگاه است كه با توجه به اندازه و نوع دستگاه اين مقدار هزينه بين 10 تا 15 درصد نوسان دارد. قابل توجه است كه معمولا نصف هزينه نگهداري و تعميرات به عنوان دستمزد كارگران و بقيه به منظور خريد مواد و لوازم ضروري مصرف ميشود. در هر حال نگهداري مستمر دستگاه اقدامي اساسي است و شامل موارد زير است:

قوانين كنترل خروجي هاي دستگاههاي زباله سوز

بازرسي هفتگي،تميز كردن و نيز سرويس قسمت هاي مختلف طبق يك برنامه ي مدوام توسط افراد صلاحيت دار و موسساتي كه با قبول ضمانت به انجام اين  خدمات مبادرت مي كنند.

تعمير محل استقرار دستگاه، مدرنيزه كردن كوره و جرثقيل و ساير قسمتهاي دستگاه بنابر احتياج كه به طور كلي هر چند سال يك بار بازسازي و مدرنيزه كردن دستگاه ضروري است. براي نگهداري و تعميرات جاري لازم است كه آجرهاي نسوز، عايق بندي، مشعل ها و ساير قسمت هاي دستگاه هاي فرسوده شده تعمير شوند. براي تعويض برخي از قسمت هاي دستگاه به وسايلي از قبيل دستگاه دريل دستگاه جوش كاري و ساير وسايل ضروري نياز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *