منبع توليد زباله هاي شهري 

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ
خرداد ۲۱, ۱۳۹۹
اطلاعات متفرقه در محاسبات بویلر
اطلاعات متفرقه در محاسبات بویلر
خرداد ۲۴, ۱۳۹۹

منبع توليد زباله هاي شهري 

منبع توليد زباله هاي شهري

منبع توليد زباله هاي شهري

توجه به منابع توليد همراه با آگاهي از تركيب و نرخ توليد زباله ، اساس مديريت مواد زايد جامد را تشكيل مي دهد. از بررسي هاي انجام شده در اين زمينه چنين نتيجه گيري مي شود كه نوع زباله توليد شده در هر شهر و منطقه در ارتباط مستقيم سيستم فعاليت، اماكن توليد و نحوه زندگي مردم است. وجود قطب هاي صنعتي، ساخت وسازها و ديگر عوامل توليد زباله تاثير اساسي مدفوع و تركيبات مختلف مواد زايد جامد و در نتيجه سيستم هاي مديريتي آن دارد.

جمع آوري و حمل و نقل زباله هاي شهري

جمع آوري و حمل و نقل زباله يكي از مهمترين عمليات مديريت مواد زايد جامد است. طبق محاسبات انجام شده حدود 80 د رصد كل مخارج مديريت مواد زايد جامد مربوط به جمع آوري زباله است . كه درصد بالايياز اين مقدار مربوط به حقوق كارگران و نيروي انساني است. به عبارت ديگر اكثريت مخارج سيستم مديريت مواد زايد جامد فقط صرف حقوق و دستمزد مي شود. به همين جهت اصلاح، بهينه سازي و مكانيزه كردن سيستم جمع آوري و حمل زباله، ضمن تسريع در عمليات، هزينه و نيروي انساني كمتري را نياز خواهد داشت. ذيلا چند مورد ازسيستم هاي مختلف جمع آوري و حمل و نقل زباله كه هم اكنون در كشور ما رايج بوده و به عبارتي مناسب تشخيص داده شده است، به اختصار، بيان مي شود.

منبع توليد زباله هاي شهري

  • جمع آوري زباله از كيسه هاي پلاستيكي و يا بشكه هاي مستعمل كه به عنوان ظروف نگهداري زباله مورد استفاده قرار گرفته و مبادرت به تخليه آن ها در كاميون هاي زباله كش مي گردد. اين روش كه در حالحاضر در اغلب شهرهاي كشور انجام مي گيرد.  در صورتيكه در خطوط جمع آوري مناسب قرار گيرد يكي از روش هاي متناسب و مفيد به حساب مي آيد.
  • حمل زباله از منازل بوسيله گاري هاي دستي و انتقال مستقيم آن ها به كاميون هاي سرپوشيده. در اين روش زباله هاي خانگي طبق برنامه هاي پيش بيني شده توسط كارگران تنظيف شهري از منازل جمع آوري وبوسيله چرخ هاي زباله با حجم كافي به ايستگاه هاي مشخص شده در سيستم منتقل گرديده و مستقيماً دركاميون هاي زباله كش، بارگيري مي شوند.
  • جمع آوري زباله از منازل و مراكز توليد و انتقال آن به جايگاه هاي موقت شهري. استفاده از اين روش عموماً در شهرهاي قديمي به علت وجود كوچه هاي تنگ و باريك، عدم دسترسي به ماشين آلات ويژه حمل و نقل و يا كمبود پرسنل تنظيف، معمول است. در اين روش زباله هاي خانگي بوسيله مامورين شهرداري با استفاده از چرخ هاي زباله كه عموماً غيربهداشتي است به جايگاه هاي موقت حمل گرديده و بر روي هم تلنبار مي شوند تا بوسيله كاميون هاي زباله كش و يا هر وسيله ديگر به ترمينال هاي زباله و يا محل دفع حمل شوند.
  • كاربرد وانت ها در حمل و نقل زباله : استفاده از وانت هاي حمل زباله كه طي چند سال اخير دربسياري از شهرهاي كشور معمول گرديده روشي است كه زباله مستقيماً از كوچه و خيابان هاي باريك برداشته شده و به ايستگاه هاي انتقال، حمل مي گردد. توصيه صريح در استفاده از وانت ها منحصر به نواحي و محله هايي از شهراست كه امكان تردد براي كاميون هاي بزرگتر نباشد.
  • سيستم هاي جمع آوري زباله با كانتينرهاي ثابت : در اين روش كانتينرهاي مستقر در اماكن توليد زباله بوسيله مردم و يا مامورين شهرداري بارگيري مي شوند. سپس كاميون هاي ويژه حمل زباله، طبق برنامه از پيش تعيين شده به محل استقرار كانتينر حركت نموده و پس از تخليه زباله در مخزن خود، كانتينر را در محل اصلي مستقر مينمايند. زباله هاي تخليه شده از كانتينرها به ايستگاه انتقال،ترمينال هاي زباله و يا محل هاي دفع منتقل مي شوند.

ايستگاههاي انتقال يا ترمينال هاي زباله

منبع توليد زباله هاي شهري

ايستگاههاي انتقال يا ترمينال هاي زباله كه عموماً در شهرهاي بزرگ  احداث مي شوند فضاهاي مسطح و حصاركشي شده اي هستند كه در اصل براي بارگيري زباله از ماشين آلات كوچك به كاميون هاي بزرگ زباله كشمورد استفاده قرار مي گيرند.

اين تاسيسات زماني بكار گرفته مي شوند كه محل دفع نهايي از محل جمع آوري زباله فاصله زياديداشته باشد . در چنين شرايطي حمل مستقيم زباله با ماشين آلات كوچك و كم حجم از اماكن توليد به محل اصلي دفع غير اقتصادي بوده و هزينه هاي گزافي را در بر خواهد داشت، كنترل كامل ايستگاه هاي انتقال زباله از نظرآلودگي، انتقال سريع زباله از محل به كمك روش هاي پيشرفته و نيز ترتيب فضاي سبز و گل كاري الزامي خواهدبود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *