کارایی دیگ بخار

تیر ۲۳, ۱۳۹۸
بویلر تولید بخار

بویلر تولید بخار

بویلر تولید بخار در مقاله بویلر تولید بخار نخست به توضیح بویلر میپردازیم که بویلر، یک محفظه بسته است که در آن انتقال حرارت از اشتعال سوخت به سیال عامل (معمولا آب) صورت میگیرد تا سیال به حالت گازی تبدیل شود. از بویلر در مصارف نیروگاهی، کشاورزی، صنایع شیمیایی و حتی مصارف معمول به عنوان یک گرمکن استفاده میشود. دو نوع بویلر مدرن با توجه به روش انتقال گرما از گازهای حاصل به آب تغذیه وجود دارد . بویلرهای نوع Fire tube و نوع .Water tube در نوع Fire tube لوله های جریان که از مقداری لوله موازی – متصل […]
تیر ۱۷, ۱۳۹۸
بستن بویلر

کاردبرد دیگ های بخار در صنایع

کاردبرد دیگ های بخار در صنایع در کاردبرد دیگ های بخار در صنایع که امروزه از دیگ های بخار در صنایع غذایی ،سیستمهای گرمایشی و نیروگاهها استفاده میگردد و آنچه مشخص میباشد این است که استفاده از دیگ های بخار از اوایل قرن هجدهم میلادی با پیدایش ماشین های بخار در صنعت رایج گردیده است دیگ های اولیه از ظرف سر بسته ای از ورقه ای آهنی که بر روی هم برگردانده شده و پرچ شده بودند در اشکال کروی ساده تا انواعی پیچیده تر نظیر دیگ های واگن وات که شبیه والگن سر پوشیده ای بود ساخته میشدند . […]
تیر ۱۴, ۱۳۹۸
قیمت و فروش دیگ بخار

شناخت دیگ بخار

شناخت دیگ بخار در شناخت دیگ بخار از اینجا شرو کنیم که امروزه از دیگ های بخار در صنایع غذایی ،سیستم های گرمایشی و نیروگاه ها استفاده میگردد و آنچه مشخص میباشد این است که استفاده از دیگ های بخار از اوایل قرن هجدهم میلادی با پیدایش ماشین های بخار در صنعت رایج گردیده است دیگ های اولیه از ظرف سر بسته ای از ورقهای آهنی که بر روی هم برگردانده شده و پرچ شده بودند در اشکال کروی ساده تا انواعی پیچیده تر نظیر دیگ های واگن وات که شبیه والگن سر پوشیده ای بود ساخته میشدند . این […]
تیر ۸, ۱۳۹۸
احتراق در بویلر و تعریف آن

بررسی عملکرد دیگ های بخار

بررسی عملکرد دیگ های بخار در بررسی عملکرد دیگ های بخار دیگ های بخار از نظر جریان آب در بویلر به دو دسته کلی تقسیم می شوند : Water tube Boiler Fire tube Boiler دیگ های بخار Water tube به دیگ هایی اطلاق می گردد که آب درون لوله جریان داشته و لوله ها توسط گاز داغ احاطه شده اند . این دیگ ها در ظرفیت ها بالا و جهت استفاده در نیروگاه ها ساخته می شوند دیگ های بخار Fire tube در این دیگ ها گاز داغ درون لوله ها و آب در اطراف لوله ها جریان دارند . […]
تیر ۱, ۱۳۹۸
تصفیه معمولی با فسفات در بویلر

انتخاب نوع دیگ

انتخاب نوع دیگ انتخاب نوع دیگ مورد نیاز جهت کاربری خاص بستگی به عوامل زیادی دارد کـه از آن جملـه مـی تـوان از محدودیت عمده طرحهای موجود از نظر ظرفیت، فشار و دمای بخار نام بـرد. ایـن محـدودیت هـا در سـطح گسترده ای در بین سازنده ها متفاوت است و بستگی به تخصص آنها در تولید انـواع دیـگ هـای بخـار دارد. بنابراین هر نوع محدودیتی که در این فصل به آن اشاره می شود در ارتبـاط بـا مسـایل کلـی صـنعت اسـت  به طور نمونه ممکن است سازنده ای برای مورد خاصـی، دیـگ بخـار لولـه – آبـی کـوچکی را معرفی نماید. […]
خرداد ۲۹, ۱۳۹۸

دیگ بخار پرفشار و آبگرم

دیگ بخار پرفشار در مقاله دیگ بخار پرفشار و آبگرم که دیگ بخار پرفشار به دیگی اطلاق می شود که بخار آب را در فشاری بالاتر از psig15 تولید نماید. در پایین تر از فشار مذکور دیگ در گروه دیگ بخار کم فشار قرار می گیرد. دیگ های کوچک پرفشار در گروه دیگ های کوچک قرار می گیرند. مطابق بخش یک آیین نامه دیگ و مخازن تحت فشار مربوط به انجمن آمریکایی مهندسین مکانیک یا به طور اختصار ASME دیگ پرفشار کوچک به دیگ پرفشاری اطلاق می شود که از محدوده های زیر تجاوز ننماید: قظر داخلی پوسته , in16 […]
خرداد ۲۵, ۱۳۹۸
شناخت و تهيه آب صنعتی

شناخت و تهیه آب صنعتی

شناخت و تهیه آب صنعتی آب صنعتی را به چند طریق میتوان تهیه نمود ؟ بوسیله فیلتر شدن ( شن گیر ) (بوسیله سختی گیر ) آنیونی و کاتیونی وسیله بستر شنی ( سنتی ) سیستم اسمز معکوس ( شکل پایین ) چنانچه آب مصرفی، از چاه ، قنات، رودخانه و غیره تامین شـود، و بـیش از حـد معمـول آلوده و سنگین باشد و املاح ناخالص آن از ۴۰۰ ppm بالاتر باشد و نتوان با سختی گیر آنرا به صفر و یا حداقل سختی رساند از طریق غیر از آن آب تصفیه تهیه نمود. چنانکه در بالا بیان شد، اگر […]
خرداد ۲۱, ۱۳۹۸
مشعل دیگ بخار

مشعل دیگ بخار

مشعل دیگ بخار مشعل دیگ بخار یکی از اجزاء اصلی، ولی جدا از دیگ بخار می باشد، که پس از ساخت دیگ بخار برروی آن نصب میگردد و شامل قطعات زیر می باشد: پوسته مشعل : پوسته مشعل که در شکل زیر نشان داده شده در شکل های مختلف ساخته شده و هر شرکت بـرای خود مدلی را انتخاب می نماید، ولی در اصل از نظرکارکرد،همه مشعل ها کار واحدی را انجام می دهند و آن عبارت است . از تبدیل سوخت به انرژی حرارتی . الکتروموتور: جهت چرخش پروانه استفاده می شود. فن یا پروانه : جهت هدایت هوا […]
خرداد ۱۷, ۱۳۹۸
بررسی دیگ های روغن داغ

پرشر سوییچ دیگ روغن داغ

پرشر سوییچ دیگ روغن داغ پرشر سوییچ دیگ روغن داغ از عوامل ایمنی در دیگ های روغن داغ می باشد و با تنظیم فشار بالا و پایین ، پمپ اصلی گردش روغن را به کار می اندازد. (در صورت نبودن روغن در سیستم، دیگ و پمپ روشن نمیشود) ترموستات ترموستات دیجیتال در دیگ روغن داغ جهت تنظیم دمای روغن دیگ می باشد . باید به خاطر داشت برای تنظیم دمای روغن ، به دمای مجاز دیگ دقت لازم فرمایید که دمای دیگ از حد مجاز بالاتر نرود. در دیگ های روغن داغ دو شیر وجود دارد که یکی ورودی روغن […]
خرداد ۱۵, ۱۳۹۸
بررسی دیگ های روغن داغ

بررسی دیگ های روغن داغ

بررسی دیگ های روغن داغ استفاده از آب جهت مصارف گرمایشی دارای محدوده دمایی می باشد. آب به ازاء هر فشاری نقطه جوش داشته و در فشار اتمسفر تا ۱۰۰ ۳۰۰تا ۳۵۰ درجه سانتیگراد هم دست DIN 4754 Standard درجه سانتیگراد توان افزایش دما دارد. برای دست یابی به دمای بیش از این میزان ناچار به افزایش فشار می باشیم تا به نقطه دمایی مورد نظر برسیم و بحث دیگ های آبداغ و بخار مطرح خواهد شد. از این رو دیگ های روغن داغ دارای مزیت می باشند، چرا که می توان در فشار اتمسفر به دمای یافت. دیگ های […]
مهر ۱, ۱۳۹۷
وظیفه دیگ بخار

وظیفه دیگ بخار-فصل اول

وظیفه دیگ بخار-فصل اول وظیفه دیگ بخار تولید بخار می باشد. ( مولد بخار) از لحاظ ترمودینامیکی در یک دیگ بخار، (حجم کنترل) فقط دما و فشار خروجی اهمیت دارد. در داخل دیگ بخار آب در حال جوشش است و در صورتی که فشار دیگ بخار معلوم باشد، دما به دست می آید. اجزای اصلی مولد بخار عبارتند از Economizerو Super Heater ۱)مشخصات آب ورودی به دیگ بخار ۱- فشار بالا جهت تزریق به دیگ بخار فشار ورودی می بایست از فشار دیگ بخار بالاتر بوده تا آب بتواند وارد دیگ بخار شود. ۲- قرار داشتن در منطقه Sub cool […]
مهر ۲, ۱۳۹۷
وظیفه دیگ بخار-فصل سوم

وظیفه دیگ بخار-فصل سوم

وظیفه دیگ بخار-فصل سوم جهت خواندن فصل دوم مقاله کلیک کنید.  ۳۰) شعله Flame ۱) شعله :Pre Mixed قبل از جرقه، هوا و سوخت مخلوط شده اند. در این نوع مشعل ها خطر انفجار وجود دارد. در کاربرد صنعتی به علت خطر انفجار استفاده نمی شوند، مگر در موتورهای احتراق داخلی. ۲)شعله نفوذی: سیال به محیط پرتاب می شود و هوا از کناره ها با جبهه سوخت برخورد می کند. هوا باید در این حالت به جبهه سوخت نفوذ کند. هرچه جریان سوخت با دبی بیشتری وارد شود جریان مغشوش تر شده و به علت نفوذ بهتر هوا به داخل جبهه […]
مهر ۲, ۱۳۹۷
وظیفه دیگ بخار-فصل چهارم

وظیفه دیگ بخار-فصل چهارم

وظیفه دیگ بخار-فصل چهارم جهت مشاهده فصل سوم مقاله کلیک کنید. ۳۸) خلوص آب دیگ بخار و نمونه گیری از آن : خلوص آب دیگ بخار بسیار مهم است. زیرا وجود ناخالصی ها در آب باعث بروز مشکلات زیادی در اجزائ مختلف دیگ بخار و مصرف کننده های بخار می کند. بنابراین آب تغذه دیگ بخار در ابتدا تصفیه(de-mineralized)می شود که در اصطلاح به آن آب DMگفته می شود در استاندارد های مختلف  JISویا (AMBM) حد مجاز آب DMمشخص شده است. بنابریاین وضعیت یون های سختی ، میزان رسوب موجود در آب تغذیه به دیگ بخار باید کنترل گردد. ( T.D.S. […]
تماس - بخش فروش