احتراق در بویلر و تعریف آن

تیر ۱۴, ۱۳۹۹
كميت مواد زايد جامد بيمارستاني

كميت مواد زايد جامد بيمارستاني

كميت مواد زايد جامد بيمارستاني توليد اولين عنصر موظف در مديريت مواد زايد جامدات آگاهي از كميت مواد زايد توليدي در بيمارستانها و ساير مراكز بهداشتي درماني يكي از مهمترين اصول در طراحي يك سيستم مديريت است . علاوه بر فاكتورهاي مؤثر در امر توليد مواد زايد شهري ،فاكتورهاي ذيل در حجم مواد زايد توليدي در بيمارستانها مؤثر است : 1- وسعت بيمارستان : هر چه بيمارستان بزرگتر باشد و از وسايل و تجهيزات مجهزتري براي درمان استفاده كند، مواد زايد توليدي به ازاي هر تخت افزايش پيدا مي كند . 2- استفاده از وسايل يكبار مصرف : حجم مواد […]
تیر ۱۲, ۱۳۹۹
اﻧﻮاع زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻓﻊ آﻧﻬﺎ

اﻧﻮاع زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻓﻊ آﻧﻬﺎ

اﻧﻮاع زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻓﻊ آﻧﻬﺎ زايدات مراكز درماني و بهداشتي ، كه بيشتر در بيمارستانها ،آزمايشگاهها و درمانگاهها توليد مي شوند، به علت آلوده بودن و همچنين زيانهاي ناشي از عدم مديريت بهداشتي ، باعث ازدياد و اشاعه انواع بيماريهاي خطرناك و مسري شده و تهديدي جدي براي سلامت انسان و محيط زيست  ميباشد . در اين مقاله روش هاي مختلف دفع اين زايدات بيمارستاني در ايران و همچنين در كشورهاي جامعه اروپا مشخص مي شود كه براي اين كار ابتدا مواد زايد جامد بيمارستاني ، تعريف شده و تركيب آنها مشخص  ميشود و روش هاي […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۹
شاخص‌هاي ديگر كاركرد مولد بخار

شاخص‌هاي ديگر كاركرد مولد بخار

شاخص‌هاي ديگر كاركرد مولد بخار ارئه عملكرد رضايتمندانه يك مولد بخار نياز به تعيين چند مشخصه عملي جدا از توانايي واحد و ظرفيت طراحي شده و راندمان ضمانت شده دارد. اين بخش عوامل مؤثر بر عملكرد و چگونگي تعيين اين عوامل توسط تست را توضيح مي‌دهد. اندازه‌گيري نشتي هوا يا (نفوذ) هر گاه بخواهيم تعداد هواي نفوذي يا نشتي درون هر قسمت از ضمائم واحد مولد بخار در آن طرف خروجي كوره را تعيين نماييم بايستي هواي اضافي تعيين شده از آناليز گاز خروجي را بسنجيم. محل‌هاي نمونه‌برداري ترجيحاً بايد در صفحات عمود بر جريان گاز خروجي و حتي‌الامكان هر […]
تیر ۱۰, ۱۳۹۹
مديريت زباله هاي شهري

مديريت زباله هاي شهري – بخش 2

مديريت زباله هاي شهري مگس   خطرات ناشي از وجود مگس براي انسان و عموم حيوانات اهلي بر همه روشن است، مگس خانگي مخصوصاً  از نظر انتشار بسياري از باكتري هاي بيماريزا قابل اهميت مي باشد.  اصولا بيش از 50-40 هزار نوع مگس در اين زمان شناسايي شده ولي نام گذاري همه آن ها به اتمام نرسيده است. بر اساس مطالعات انجام شده در صحرا و آزمايشگاه انتشار بسياري از امراض همچون اسهال هاي آميبي و باسيلي، تراخم، حصبه و شبه حصبه، وبا ، سِل ، جذام ، طاعون و سياه زخم به وسيله مگس امكان پذير است. اين حشره […]
تیر ۸, ۱۳۹۹
مديريت زباله هاي شهري

مديريت زباله هاي شهري – بخش 1

مديريت زباله هاي شهري توجه به محيط زيست و حفظ سلامتي انسان و كليه موجودات كره زمين يكي از اصول اساسي در بقاي زندگي و استفاده از مواهب خدادادي است كه به وفور در اختيار ما قرار دارد. كنترل آلودگي هاي محيط ازجمله مواد زايد جامد، بخش مهمي از اين وظيفه را تشكيل مي دهد كه با توجه به اصول و موازين بهداشتي اقتصادي جايگاه ويژه اي را در علوم و فنون جديد به خود اختصاص داده است. بدين لحاظ در اين مجموعه سعي خواهد شد تا در حد امكان مواردي همچون اهميت مسئله، شناخت و طبقه بندي مواد، سيستم […]
تیر ۶, ۱۳۹۹
قوانين كنترل خروجي هاي دستگاههاي زباله سوز

قوانين كنترل خروجي هاي دستگاههاي زباله سوز

قوانين كنترل خروجي هاي دستگاههاي زباله سوز تصويب قانون هواي پاك در اوايل دهه 1970 موجب گرديد   محدوديت هاي خاصي براي كنترل و تصفيه گازهاي خروجي از زباله سوز ها وضع  گردد در همين  زمان استفاده از حرارت حاصل از زباله سوزها نيز مطرح شد .   رعايت قانون حفاظت و بازيافت منابع از سال 1976 درايالات متحده آمريكا و درپي آن تصويب قوانين راه اندازي زباله سوزها در سالهاي 1979-1980  تغييرات عمده اي از نظر كاربرد زباله سوزها در اين كشور ايجاد نمود . ارائه مشخصات فني طرح تاسيسات زباله سوز و درصد كاهش آلاينده هاي آن به سازمان […]
تیر ۵, ۱۳۹۹
راندمان توسط روش تلفات حرارتي در بویلر

راندمان توسط روش تلفات حرارتي در بویلر

راندمان توسط روش تلفات حرارتي در بویلر   اگر از ذرات جريان گاز دودكش قبل از نقاط جمع‌آوري نمونه‌برداري گردد‏، به استثناء خاكستردان و همه‌ي قسمتهايي كه با مواد محترقه خاكستردان تطابق دارند قابل صرفنظر كردن مي‌باشند، نرخ ذرات ممكن است توسط اندازه‌گيري غلظت ذرات تخمين و يا تعيين گردد. بنابراين تلفات ناشي از مواد محترقه سوخته نشده به شرح زير خواهد بود: تلفات حرارتي ناشي از كربن سوخته نشده‌ در‌ ذرات‌ خروجي فرمول ارائه شده براساس وزن ملكولي دقيق، تا چهار رقم مي‌باشد اما اين دقت در مورد تلفات گاز خشك بكار برده نمي‌شود. وزنهاي ملكولهاي چهاررقمي براي حداقل […]
تیر ۴, ۱۳۹۹
آلودگي هواي ناشي از زباله سوزها

آلودگي هواي ناشي از زباله سوزها

آلودگي هواي ناشي از زباله سوزها  يك زباله سوز بدون تجهيزات كنترل آلودگي ، توانايي انتشار 27 نوع فلزات سنگين ، 210 نوع شناخته شده دي اكسين ها و فوران ها و نيز بيش از 400 نوع تركيبات آلي را به هواي محيط دارد . آلودگي هوا در فرآيند سوزاندن زباله در كارخانجات زباله سوز از منابع زير ايجاد ميشود . بو و غبار و مشكلات خرده ريزها كه ممكن است در طول دوره تخليه، انبار و بارگيري زائدات توليد گردند . جريان گاز خروجي از دودكش كه ميتواند حاوي ذرات ، خاكستر ، و قير باشد . فلزات و […]
تیر ۲, ۱۳۹۹
زباله سوزها

زباله سوزها

انواع زباله سوزها زباله سوزهاي محلي اين زباله سوز ها در محل توليد پسماند مانند مراكز صنعتي و بيمارستانها احداث ميشوند و فقط پسماند هاي توليدي در محل توسط آنها سوزانده ميشوند . محاسن اين روش: پسماندها يي كه بايد جمع آوري ، حمل و سپس دفع شوند در محل توليد سوزانده ميشوند . معايب : سرمايه گذاري اوليه براي هر واحد بالاست قيمت آنها بسته به ظرفيت آنها و تجهيزات مربوط به كنترل آلودگي هوا از حدود 2 تا 3 ميليارد تا حدود 30 تا 40 ميليارد متغيير است . ( سيستم هاي كنترل آلودگي هوا هزينه ها را […]
خرداد ۳۱, ۱۳۹۹
نسل جدید زباله سوزهـا برای پسماندهـای بیمارستانی و صنعتی

نسل جدید زباله سوزهـا برای پسماندهـای بیمارستانی و صنعتی

نسل جدید زباله سوزهـا برای پسماندهـای بیمارستانی و صنعتی ایــن شــرکت بــا قابلیــت هــا و توانایــی هــای علمــی، فنــی و تخصصــی در زمینــه هــای طراحــی، ســاخت، نصــب و راه انــدازی تجهیــزات پالایشــگاهی، پتروشــیمی، نیروگاهــی و تولیــد ماشــین آلات صنعتــی بــه مثابــه یــک صنعــت کارخانــه ســاز تاکنــون پــروژه هــای عظیــم و ارزنــده ای را بــا کیفیــت بســیار مطلــوب بــه اجــرا درآورده یــا در دســت نیــروی 2000 اجــرا دارد. ایــن مجتمــع عظیــم صنعتــی بــا بهــره منــدی از حــدود متخصــص و کارآزمــوده تنهــا مجموعــه ای اســت کــه تمامــی امکانــات و تجهیــزات لازم در فراینــد تولیــد انــواع محصــولات صنعتــی و اجــرای پــروژه هــای بــزرگ […]
مهر ۳, ۱۳۹۸
احتراق در بویلر و تعریف آن

احتراق در بویلر و تعریف آن

احتراق در بویلر و تعریف آن احتراق تحولی شیمیایی است و اکسیداسیون سریع سوختها را احتراق می گویند . محصولات قابل احتراق گازی شکل در حین تحول ، بر اثر آزاد کردن انرژی شیمیایی زیاد ، نورانی می شوند که نور حاصل را شعله می نامیم . در تحول احتراق ، از آنجایی که گاز ( مخلوط سوخت و هوا ) در بدو ورود به کوره نورانی نمی شود ، بنابراین منطقه احتراق شامل دو قسمت زیر است :  قسمت روشن و پرنور  Luminieus Zone  قسمت فعل و انفعال  Reaction Zone اشتعال در اکثر نواحی فعل و انفعال بوقوع می […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش