دستگاه هاي زباله سوز ويژه مراكز درماني و بيمارستاني

تصفيه مقدماتي و دفع نهايي مواد زائد بيمارستاني
تصفيه مقدماتي و دفع نهايي مواد زائد بيمارستاني
تیر ۱۸, ۱۳۹۹
زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز ﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮاي ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﻬﺎ
زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز ﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮاي ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﻬﺎ
تیر ۲۲, ۱۳۹۹

دستگاه هاي زباله سوز ويژه مراكز درماني و بيمارستاني

دستگاه هاي زباله سوز ويژه مراكز درماني و بيمارستاني

دستگاه هاي زباله سوز ويژه مراكز درماني و بيمارستاني

يكي از روشها براي از بين بردن مواد زائد جامد در بيمارستان ها استفاده از دستگاه هاي زباله سوز است. سوزاندن زباله ها با دستگاه هاي زباله سوز طبق قوانين جاري كشور براي بيمارستانها در حال حاضر مورد سوال است و مديريت بيمارستان ملزم به انجام مقررات جاري در اين زمينه است. دفع سريع زباله هاي بيمارستاني به علت پسمانده مواد غذايي  ، جرم ميكروبي و عوامل بيماري زاي ديگر چون مواد تشريحي و مواد زايد اتاق عمل داراي اهميت بهداشتي خاصي است كه سوزاندن اين مواد به وسيله دستگاه زباله سوز مشروط به رعايت ضوابط خاص يكي از روشهاي مناسب تشخيص داده شده است.

اين دستگاهها بايد با توجه به گنجايش بيمارستان و حجم زباله توليد شده طراحي و نصب گردند. نظارت كامل بر كار اين دستگاهها از ايجاد گازهاي فرار و بدبو كه در نتيجه احتراق ناقص بوجود مي آيند جلوگيري به عمل مي آورد. امروزه فوريت در سوزاندن و از بين بردن زباله و رعايت حداقل زمان نگهداري مواد زايد در بيمارستان ها ضرورت تام دارد زيرا ازدياد روزمره وسايل يكبار مصرف در بيمارستانها كه عموما از مواد قابل احتراق تشكيل شده اند از يك سو موجب افزايش زباله هاي آلوده مي شوند واز سوي ديگر خطرات آتش سوزي در بيمارستان ها را بوجود مي آورند.

مشخصات دستگاه هاي زباله سوز بر اساس استاندارد هاي ويژه اي تدوين مي شوند كه با توجه به مسائل فني و نكات بهداشتي از جمله ميزان و نوع زباله و اختصاصات ويژه محل تهيه مي گردد.پيش از توضيح دستگاه هاي زباله سوز بيمارستاني ضروري است تا شناسايي تركيبات مختلف اين زباله ها و نيز روش هاي جمع آوري زباله در بيمارستان مورد بحث قرار گيرد.

دستگاه هاي زباله سوز ويژه مراكز درماني و بيمارستاني

محاسن

از مهمترين محاسن اين روش بهداشتي كردن عمليات و محو سريع زباله در اماكن توليد آن است. زيرا حذف به موقع و عدم نگهداري زباله در مدت طولاني از انتشار  آلودگي وتعفن زباله در محل جلوگيري به عمل مي آورد. اين موضوع در بيمارستان هايي كه مواد زايد آنها به دليل حضور پس مانده هاي غذايي و موادزايد بيولوژيكي بسيار زود متعفن ميشود از اهميت خاصي برخوردار است.

 • اين روش نسبت به روش دفن بهداشتي احتياج به زمين كمتري دارد و از اين نظر در شهرهاي پيشرفته صنعتي كه با مشكل كمبود زمين روبرو هستند،يك روش اقتصادي و مفيد به حساب مي آيد.
 • در اين روش فقط به يك محل مركزي براي سوزاندن زباله نياز داريم، در حالي كه براي روشهاي ديگر موضوع زمين و انتخاب محل دفع، خود داراي مشكلات زيادي است.
 • خاكستر باقي مانده به خاطر عاري بودن از مواد آلي و باكتري از نظر بيولژيكي مخاطره انگيز نبوده لكن با وجود فلزات سنگين مسئله انگيز
 • است.
 • انواع مدرن اين دستگاه ها به طور كامل مواد قابل سوخت را به خاكستر تبديل ميكنند كه حجم كمتر توليد شده از نظر حمل نقل هزينه هاي كمتري خواهد داشت.
 • آب و هواو تغييرات جوي تقريبا تاثير مهمي در اين روش ندارد مضافا اينكه برنامه هاي عملي دستگاه  زباله سوز معمولا انعطاف پذير مي باشد و از نظر زمان نسبت به سوزاندن و نيز مقدار و نوع زباله اي كه دريافت ميكنند، قابل تنظيم است.
 • سرمايه گذاري در كارهاي مربوط به زباله سوز داراي منافع جنبي ديگري نظير استفاده از حرارت ايجاد شده براي گرم كردن بويلر ها و در نتيجه توليد انرژي است.
 • مواد باقي مانده از سوختن براي پر كردن زمينهاي گود و نا مناسب مورد استفاده قرار مي گيرد.
 • از اين روش ميتوان غير از مراكز بهداشتي براي دفع نهايي زباله هاي ساير مكانها مثل مراكز صنعتي نيز استفاده كرد.
 • به طور كلي اين طريقه از نظر بهداشتي در صورت اعمال ضوابط روشي كم خطر و مناسب تشخيص داده شده است.

معايب

 • سرمايه گذاري اوليه براي هر واحد بالاست قيمت آنها بسته به ظرفيت آنها و تجهيزاتمربوط به كنترل آلودگي هوا از حدود 2 ،3 ميليارد تا حدود 30 تا 40 ميليارد متغييراست . ( سيستم هاي كنترل آلودگي هوا هزينه ها را تاحد زيادي گاهاً 50 % افزايش ميدهد . به عبارت ديگر 50 % هزينه ها مربوط به سيستمهاي كنترل آلودگي هواست .)
 • معمولاً اين دستگاهها همراه با انتشار بوي نامطبوع ، دود ، و داراي آلودگي هوا هستند.
 • مقداري از ظرفيت هر زباله سوز بلا استفاده باقي خواهد ماند .
 • به طور كلي سوزاندن روش كاملي نيست وخاكستر ايجاد شده احتياج به دفع مجدد دارد.
 • معمولا به پرسنل كارآزموده و افراد مجرب براي نگهداري و تعميرات اين قبيل دستگاه ها نياز است و به طور كلي كاربرد اين روش به مديريت
 • صحيح و سرپرستي يك فرد ماهر و تعليم ديده نياز دارد.
 • هزينه نگهداري و تعميرات در اين روش نسبت به ساير روش ها مبلغ نسبتا قابل توجهي است.
 • اين روش براي دفع نهايي مواد زايد خطرناك از جمله مواد راديواكتيو و موادقابل انفجار مناسبي نيست. اضافه مينمايد در بيمارستان ها براي دفع نهايي چنين موادي روش هاي خاص ديگري نيز به كار برده خواهد شد.

دستگاه هاي زباله سوز ويژه مراكز درماني و بيمارستاني

با توجه به معايب و محاسن ذكر شده و با در نظر گرفتن نوع مواد زايد خاص بيمارستان ها كه شامل مقادير زيادي پس مانده با رطوبت زياد و

پس مانده هاي بيولوژيكي كه عموما متعفن و محتوي جرم هاي بيماري زا هستند، نتيجه ميگيريم كه روش سوزاندن با استفاده از دستگاه هاي زباله سوز مدرن،در صورت اعمال ضوابط يكي از  روشهاي دفع مواد زايد جامد در بيمارستان ها و ساير مراكز درماني است. البته استفاده از اين

روش مستلزم رعايت نكات زير است:

 • توجه به ظرفيت بيمارستان و وضعيت زباله آن از نظر كيفي و كمي.
 • رعايت مقررات و قوانين مربوط به آلودگي هوا و دستورالعمل هاي خاص وزارت بهداشت در هر منطقه.
 • ترتيب يك سيستم مديريت صحيح به وسيلهء افراد با تجربه و كارآزموده و ارزيابي سيستم طي يك برنامه مشخص

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *