بازيافت مواد

دفن بهداشتي زباله
دفن بهداشتي زباله  
خرداد ۲۷, ۱۳۹۹
محاسبات تعيين راندمان ناخالص يك واحد مولد بخار
محاسبات تعيين راندمان ناخالص يك واحد مولد بخار
خرداد ۳۰, ۱۳۹۹

بازيافت مواد

يكي از مهمترين اهداف در پردازش مواد زايد جامد، بازيافت و جداسازي تركيبات با ارزش از داخل زباله و تبديل آن به مواد اوليه مي باشد. امروزه تكنيك هاي مختلفي در جهان براي تفكيك و جداسازي اجزاي تركيبي مواد زايد جامد توسعه  يافته اند كه از مهمترين اين تكنيك ها مي توان به دو روش عمده تفكيك از مبدأ توليد و تفكيك در مقصد كه ذيلا به آن پرداخته خواهد شد، اشاره كرد :

الف ـ تفكيك از مبدأ توليد  

روش جداسازي و تفكيك در مبدأ يكي از مهمترين و كم هزينه ترين روش هاي جداسازي و تفكيكمواد زايد، محسوب مي شود. در اين روش، زايدات قابل بازيافت پس از جداسازي در منزل جهت ذخيره سازي به ظروف ويژه اي كه بدين منظور در محيط هاي مسكوني، نصب گرديده اند، منتقل و سپس توسط سرويس هاي ويژه و منظم از محلتوليد به محل تبديل، حمل مي گردند. يكي از محسنات اين روش عدم اختلاط و آلودگي مواد زايد قابل بازيافت باهم و در نتيجه عدم نياز به ضدعفوني و شستشوي مضاعف و همچنين صرف هزينه هاي مازاد است.

بازيافت مواد

ب ـ تفكيك در مقصد  

روش جداسازي و يا تفكيك در مقصد نيز يكي ديگر از روش هاي بازيافت و جداسازي مواد زايد به حساب مي  آيد. در اين روش زايدات قابل بازيافت پس از ورود به مراكز انتقال و يا دفع به توسط روش سنتي و باصرف نيروي انساني و يا توسط انواع سيستم هاي مكانيزه همانند سرند، آهن ربا، تونل باد و . . . از داخل مواد تفكيك و جداسازي مي گردند. بطور كلي هر كارخانه بازيافت و تبديل مواد زايد جامد از سه قسمت اساسي زير تشكيل شده است:

  • قسمت دريافت مواد
  • قسمت جداسازي
  • قسمت آماده سازي محصول و توليد

از نظر كلي تمام موادي را كه مصرف كنندگان به دور مي ريزند مي توان بازيابي كرد. در عمل بين كميت و كيفيت اين مواد تفاوت وجود دارد. موادي كه براي بازيابي و برگشت به صورت مواد اصلي نامناسب هستند موادي مي باشند كه عناصر تشكيل دهنده آن ها بسيار متفاوت بوده و نامرغوب مي باشند . از اينرو مديريت مواد زايد جامد با دارا بودن اهداف مشخص در مورد مقداري از زباله كه بايد بازيابي شده و يا به روش هاي ديگر دفع تحويل گردد، قادر به ارائه سيستم مشخصي از بكارگيري و استفاده مجدد اين مواد خواهد بود. با توجه به ميزان مواد تشكيل دهنده زباله، ميزان بازيافت آن ها نيز در هر كشوري بر حسب سياست گذاري ها و وضعيت اقتصادي و نيازبه منابع تفاوت دارد.

در كشور ما با وجود 20 درصد مواد بازيافتي از قبيل كاغذ، كارتن، پلاستيك، شيشه و فلزات و نيز حدود70 درصد مواد قابل كمپوست اتخاذ سيستم بازيافت از مبدأ يك تحول اساسي در مديريت مواد زايد جامد خواهد بود. قابل ذكر است كه در حال حاضر بازيافت از زباله هاي بيمارستاني و مراكز بهداشتي ممنوع مي باشد.

راه كارهاي اساسي ويژه بهينه سازي مديريت مواد زايد جامد شهري

بازيافت مواد

در اين زمينه انجام مديريت صحيح مواد زايد جامد و از آن جمله توجه به توليد زباله كمتر در محور بازيافت از مبدأ توليد، جمع آوري و دفع صحيح اينگونه مواد كه در واقع اركان اصلي بهينه سازي اين مديريت راتشكيل مي دهد از ضروريات امر است. توجه به رفاه پرسنلي، تهيه قانون صحيح و عاري از نقص مديريت پسمانده ها، وابستگي به خارج ازجمله مواردي است كه مي بايستي در برنامه مديريت زايدات شهري كشور مدنظر قرارگيرد. بدين ترتيب آنچه مسلّم است بهره گيري از تجربه هاي كسب شده شهرداري هاي كشور طي سال هاي اخيرمي باشد كه قادر است با توجه به محاسن و معايب آن راهكارهاي اساسي و خطوط اصلي روند اين مديريت را در سال هاي آتي ترسيم نمايد. به منظور احتراز از اطاله كلام، مواردي چند از راهكارهاي اساسي را كه قطعا در بهينه سازي مديريت زايدات شهري كشورمان ايران، موثر است به شرح زير خلاصه نموده، اميد است در برنامه هاي ويژه بهداشت و محيط زيست كشور مورد توجه قرار گيرد.

  • انجام مطالعات لازم جهت بررسي وضعيت جمع آوري و دفع زباله در شهرهاي مختلف كشور با توجه خاص بر اصول توليد زباله كمتر
  • تهيه مقدمات تدوين، ارائه و تصويب قوانين و استانداردهاي لازم در اين زمينه با توجه خاص بر مواد زايد سمي و خطرناك بويژه زباله مراكز بهداشتي درماني كشور
  • برگزاري سمينارها و آموزش هاي لازم جهت كادر خدمات شهري در شهرداري هاي كشور
  • تامين اعتبارات لازم جهت بهبود بهداشت محيط شهرها از طريق وزارت كشور بويژه توسعه صنايع بيوكمپوست
  • انجام اقدامات اساسي در جهت تامين ماشين آلات مورد نياز به منظور مكانيزه نمودن روشهاي جديدجمع آوري و دفع مواد زايد
  • انجام هماهنگي هاي لازم جهت تامين اعتبارات مورد نياز جهت احداث كارخانه هاي بيوكمپوست و بازيافت از مبدأ توليد از طريق سيستم بانكي كشور
  • تهيه دستورالعمل ها و بخشنامه هاي لازم جهت بهبود مديريت مواد زايد جامد و جلوگيري و ممانعت از بازيافت غير بهداشتي مواد زايد در شهرها

كنترل مواد زايد جامد و ازجمله زباله هاي سمي و خطرناك كه بخشي از آنرا زباله هاي بيمارستاني تشكيلمي دهد يك امر اجتناب ناپذير در مديريت زايدات شهري است. همه روزه وجود هزاران تُن زباله در شهرهاي مختلف كشور با همه تنوعي كه از نظر آلودگي دارند مسئله ايست كه با  توجه به افزايش جمعيت و توسعه صنعت و تكنولوژي مي بايستي در صدر برنامه هاي بهداشت و محيط زيست كشور قرار گيرد. بدين لحاظ و باتوجه به اهميت مسئله در اين مقوله ابتدا مواردي چند از خطرات بهداشتي، نوع و ميزان زباله و سپس  سيستمهاي جمع آوري ودفع، مورد توجه قرار ميگيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *