ليست براي زباله سوزها

روش هاي افزايش راندمان بویلر بدون صرف هزينه
روش هاي افزايش راندمان بویلر بدون صرف هزينه
تیر ۲۳, ۱۳۹۹
طبقه بندي مواد زايد جامد
طبقه بندي مواد زايد جامد
تیر ۲۶, ۱۳۹۹

ليست براي زباله سوزها

 • وجود زباله سوز
 • نوع دستگاه
 • علت عدم وجود
 • استفاده از زباله سوز
 • علت عدم استفاده
 • مدت زمان عدم استفاده از دستگاه
 • زمان استفاده
 • طول مدت كار دستگاه
 • نزديكترين بخش به دستگاه و فاصله آن
 • وجود مسول آموزش ديده
 • تعداد افراد فعال در امر تخليه به دستگاه
 • حجم زباله سوزانده شده در روز
 • طول مدت تخليه به دستگاه  
 • طريق ريختن زباله به دستگاه
 • استفاده كارگران از وسايل حفاظت فردي مناسب
 • وجود وسايل اطفائيه ، نوع و تعداد آن
 • وضعيت خروج دود از دودكش زباله سوز
 • رنگ دود خروجي

ليست براي زباله سوزها

وضعيت بوي ناشي از سوختن زباله

 • نحوه كاركرد دستگاه
 • وضعيت كلي محل دستگاه از نظر بهداشتي
 • وجود فيلتر مخصوص
 • فاصله دودكش دستگاه تا نزديكترين ساختمان
 • نحوه دفع خاكستر
 • نوع سوخت دستگاه
 • ظرفيت دستگاه
 • نظر مسئولين در خصوص كار دستگاه
 • نظر همسايگان در خصوص كار دستگاه

بررسي انجام شده از 122 بيمارستان تهران :

 • 54 درصد فاقد زباله سوز بوده اند.
 • از بيمارستانهاي داراي دستگاه زباله سوز ، 16 درصد قابل استفاده بوده است.
 • 64 درصد مشكل فضا داشته اند.
 • 45 درصد بعلت شكايات همسايگان استفاده نمي كرده اند.
 • در سازمان ، 18 بيمارستان سازمان داراي زباله سوز فعال است.

سلمان فارسي و مهر بوشهر – امام علي (ع)  چهارمحال وبختياري – شفاي سمنان تاكستان قزوين البرز و شهريار كرج سقز و سنندج كردستان – امام علي(ع) و دكتر غرضي كرمان – حضرت معصومه(س) كرمانشاه – خرم آباد لرستان – امام خميني اراك ، ساوه و شازند مركزي خليج فارس هرمزگان امام رضا(ع) اسلامشهر تهران

مشخصات زباله سوز مناسب

 • عدم توليد آلودگي آب ، خاك ، هوا  عدم توليد بو يا دود  عملكرد خودكار
 • اشتعال كامل (كمنر از 3 درصد مواد نسوخته)

مواد حاصل از احتراق بستگي به:

 • جنس و تركيب مواد ذايد
 • شكل مشخصات اتاق احتراق
 • ميزان اختلاط سوخت و هوا
 • نحوه عملكرد دستگاه احتراق

ليست براي زباله سوزها

انواع دستگاه زباله سوز (برحسب نوع سوخت)

 1. سنتي
 2. الكتريكي
 3. گازوئيلي
 4. گازي

انواع زباله سوز (برحسب عملكرد)

 • نوع كوره : داراي 2 يا چند محفظه احتراق ، محفظه اول براي سوزاندن مواد جامد و محفظه ثانويه براي احتراق گاز
 • كوره چرخشي : محفظه استوانه اي جهت تسهيل در مخلوط مواد با گردش هوا در طبقات
 • زباله سوز با هواي كنترل شده : سوزاندن در 2 يا چند محفظه با اكسيژن اضافي يا كم

عوامل موثر در عملكرد زباله سوزها

 • توزيع هوا در محفظه احتراق (پيروليز يا بدون هوا ،  كم هوا : كمتر از 50 درصد هواي احتراق ، هواي اضافي )
 • شيوه عملكرد مكانيزم انتقال مواد زايد از طريق سيستم (مداوم و منقطع)
 • شيوه جابجائي و حذف خاكستر (مداوم و منقطع)

زباله سوز تك اتاقه

تصفيه و سوزاندن پسماندها بصورت گروهي  بارگيري  پسماند و تخليه خاكستر با دست شروع عمل احتراق با افزودن سوخت و ادامه  عمليات  بدون سوخت  جريان هوا از دهانه اجاق بسمت دودكش اجاق  برداشتن مرتب دوده و لجن

زباله سوز پيروليتيك

مطمئن و معمولترين راه سوزاندن زباله شامل 2 اتاقك (اتاقك پيروليتيك و اتاقك پس از احتراق)

 • تجزيه زباله در اتاق پيروليز در دماي 800 تا 900 درجه سانتيگراد
 • سوزاندن گازهاي توليدي در حرارت 900 تا 1200 درجه سانتيگراد

اجزاي دستگاه زباله سوز پيروليتيك

 • قيف دريافت كننده
 • مخزن تغذيه
 • ديواره كوره
 • منطقه پيروليز
 • قسمت احتراق

روند كار دستگاه زباله سوز پيروليتيك

 • بيرون آوردن خاكستر از درون اتاق پيروليتيك
 • بارگيري بسته ها
 • روشن كردن مشعل سوخت در اتاق پس از احتراق
 • روشن كردن مشعل سوختي در اتاق پيروليتيك
 • پيروليز پسماندها و پايش گاز توليدي
 • پايش حرارت سوختن گاز در اتاق پس از احتراق
 • توقف مشعلهاي سوختي پس از تكميل عمل سوختن پسماندها و گازها و خنك كردن زباله سوز
 • بررسي مواد راديواكتيو قبل از وزن نمودن
 • حذف فوران و دي اكسين
 • حذف اسيدكلريدريك ، دي اكسيدگوگرد ، فلوئوريدئيدرژن
 • داراي نمايشگر ميزان گازهاي خروجي (مونواكسيدكربن و اكسيژن)
 • داراي نمايشگر ميزان گرد وغبار خروجي
 • دارا بودن فيلتر سراميكي
 • صندوق زباله
 • بالابر و بارگيري خودكار
 • محفظه و مشعل احتراق اوليه
 • مشعل احتراقي يك مرحله اي
 • مبدل انرژي به آبگرم
 • مركز كنترل اتوماتيك
 • فيلتر جمع كننده گردوغبار
 • قالب گيري خاكستر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *