ارزيابي ويژگيهاي فني، اقتصادي و زيست محيطي نيروگاههاي زباله سوز با راكتور پلاسما

تلفات خاكستر و تشعشعات- بویلر
تلفات خاكستر و تشعشعات- بویلر
خرداد ۱۸, ۱۳۹۹
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ
خرداد ۲۱, ۱۳۹۹

ارزيابي ويژگيهاي فني، اقتصادي و زيست محيطي نيروگاههاي زباله سوز با راكتور پلاسما

نيروگاههاي زباله سوز

ارزيابي ويژگيهاي فني، اقتصادي و زيست محيطي نيروگاههاي زباله سوز با راكتور پلاسما

در اين مقاله، مشخصات فني، اقتصادي و زيست محيطي نيروگاههاي زباله سوز با راكتور پلاسما مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. معضلات از بين بردن و دفع زباله هاي شهري و ساير پسماندهاي صنعتي، بيمارستاني و بعضاً خطرناك، همواره يكي از مشكلات عمده جوامع بشري، بويژه جوامع شهري، مي باشد. در اين مقاله ابتدا انواع روش هاي سوزاندن زباله ها مورد بررسي و مقايسه قرار مي گيرند. سپس چگونگي فرآيند توليد گاز هاي سنتزي ارزشمند از زباله مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه انواع روش هاي اين فرآيند بررسي مي گردد. استفاده از فن آوري پيشرفته راكتورهاي پلاسما در تبديل زباله به گازهاي سنتزي با هدف از بين بردن مواد زائد و بازيافت انرژي، موضوع تحقيق بسياري از فعاليت هاي اخير پژوهشي در زمينه بازيافت مواد و انرژي مي باشد. علاوه بر موارد فوق، توليد بسيار ناچيز آلاينده هاي زيست محيطي در اين راكتورها و كارايي بسيار بالاي آنها در فرآيند بازيافت مواد زائد؛ جاذبه هاي بسياري براي بكارگيري آنها ايجاد نموده است. بررسي ويژگي هاي فني، اقتصادي و زيست محيطي اين تكنولوژي ومقايسه آنها با ساير روش هاي مورد اشاره، از ديگر قسمت هاي اين تحقيق مي باشد.

مواد زائد جامد به كليه مواد جامد و نيمه جامد دور ريز حاصل از فعاليتهاي انساني گفته مي شود كه در منبع توليد ارزش نگهداري نداشته و دفع اين مواد براي سلامت عموم ضروري است. منابع توليد زباله هاي خانگي مورد بحث در اين تحقيق شامل باقيمانده هاي غذايي و زباله آشپزخانه، كاغذ، مقوا و كارتن، پلاستيك، فلزات آهني و غير آهني، چوب، چرم، لاستيك و غيره مي باشد.

نيروگاههاي زباله سوز

بازتاب آلودگي و بيماريهاي منتقل شده از زباله موجب شد كه علم بهداشت زباله و اصول مهندسي مـواد زائـد جامـد بـيش از پـيشمورد توجه متخصصان و سياستمداران قرار گيرد. اگر چه طراحي زمينهاي دفن و روشهاي آن در سالهاي اخير توسعه قابل توجهي داشـتهاست اما در اكثر موارد، يك راه حل موقتي براي دفع و بدون اطمينان واقعي از مسائل حفاظتي آينده مي باشد. راههاي متعـدد و روشـهايمختلفي براي حل مشكل دفع زباله ارائه شده است كه هر كدام فرآيند مخصوص به خود و نيز مشكلات عملياتي خاص خود را دارند. يكـياز اين روشها كاهش شيميايي حجم  (روش زباله سوزي ) مي باشد.

زباله سوزي اساساً شكلي از فرآيندهاي شيميايي است كه شامل اكسيداسيون سريع مواد مي باشد. به بيان ديگر سوزاندن كنترل شده و صنعتي مواد زائد جامد با اهداف كاهش حجم ، احياء انرژي و گرما را زباله سوزي نامند. نخستين نوع از اين تأسيسات در شهر ناتينگهام انگلستان در سال 1874 احداث و راه اندازي  شد. تا سال 1912 تعداد اين واحدها به 300 زباله سوز افزايش يافت. در حال حاضر در بسياري از كشورها كاربرد زباله سوز رايج است و به عنوان يكي از روشهاي دفع انواع زائدات بشمار مي رود. به عنوان مثال در ايالات متحده آمريكا نيز 28.6 درصد از زائدات جامد خانگي، 3.5 درصد مواد زائد خطرناك، 6 درصد مواد زائد صنعتي بي خطر، 12 درصد زائدات درماني و 2 درصد خاكهاي آلوده توسط زباله سوزها سوزانده مي شوند. اهداف عمده استفاده از سوزاندن زباله ها، تأمين گرما براي نيازهاي محلي است. آمار نشان مي دهد كه در سال 1997 سالانه در ژاپن 4.004 هزار تن زباله در اين كشور توليد مي شده كه حدود 3.361 هزار تن آن در فرايند سوزاندن دفع شده است.

انواع زباله سوز

مناسبترين زباله ها براي سوزاندن در زباله سوز ها را مي توان به شرح زير طبقه بندي كرد:

  • زائدات خطرناك براي انسان و محيط زيست
  • زائدات پايدار در محيط و زايداتي كه فرار بوده و يا نقطه اشتعال كمي دارند.
  • زائداتي كه امكان دفن ايمن و بهداشتي آنها وجود ندارد.
  • زائداتي كه قابليت تصفيه پذيري توسط روشهاي مرسوم موجود را ندارند. زائداتي كه حاوي هالوژنهاي آلي ، فلزات سنگين، نيتروژن ، فسفرو يا سولفور مي باشند در اين گروه قرار دارند.

نيروگاههاي زباله سوز

انواع زباله سوز بر اساس اينكه زباله ها بدون فرآوري سوزانده شوند يا قبل از سوزاندن مورد فرآيندهايي قرار گيرند به دو دسته كلي تقسيم مي شوند.

در زباله سوزهايي كه زباله هاي فرآوري نشده را مي سوزانند، خوراك ورودي بدون انجام فرآيندي وارد زباله سوز مي شود و خود به دو دسته توده سوز (Mass Burn) و مدولار (Modular) تقسيم مي شوند. زباله سوزهايي كه از زباله هاي فرآوري شده استفاده مي كنند در دو نوع عمده زباله سوزهاي با بستر سيال و كوره دوار موجود مي باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *