راندمان توسط روش تلفات حرارتي در بویلر

آلودگي هواي ناشي از زباله سوزها
آلودگي هواي ناشي از زباله سوزها
تیر ۴, ۱۳۹۹
قوانين كنترل خروجي هاي دستگاههاي زباله سوز
قوانين كنترل خروجي هاي دستگاههاي زباله سوز
تیر ۶, ۱۳۹۹

راندمان توسط روش تلفات حرارتي در بویلر

 

راندمان توسط روش تلفات حرارتي در بویلر

راندمان توسط روش تلفات حرارتي در بویلر راندمان توسط روش تلفات حرارتي در بویلر

اگر از ذرات جريان گاز دودكش قبل از نقاط جمع‌آوري نمونه‌برداري گردد‏، به استثناء خاكستردان و همه‌ي قسمتهايي كه با مواد محترقه خاكستردان تطابق دارند قابل صرفنظر كردن مي‌باشند، نرخ ذرات ممكن است توسط اندازه‌گيري غلظت ذرات تخمين و يا تعيين گردد. بنابراين تلفات ناشي از مواد محترقه سوخته نشده به شرح زير خواهد بود:

تلفات حرارتي ناشي از كربن سوخته نشده‌ در‌ ذرات‌ خروجي

راندمان توسط روش تلفات حرارتي در بویلر

فرمول ارائه شده براساس وزن ملكولي دقيق، تا چهار رقم مي‌باشد اما اين دقت در مورد تلفات گاز خشك بكار برده نمي‌شود.

وزنهاي ملكولهاي چهاررقمي براي حداقل كردن خطاي محاسبات استفاده مي‌گردد. مقادير استفاده شده از دفتر ملي استانداردها Nationa  Bureau  of  Standards  Circualar   564 در تاريخ 11/1/55‌ اخذ شده است.

راندمان توسط روش تلفات حرارتي در بویلر راندمان توسط روش تلفات حرارتي در بویلر راندمان توسط روش تلفات حرارتي در بویلر راندمان توسط روش تلفات حرارتي در بویلر راندمان توسط روش تلفات حرارتي در بویلر

تصحيحات در مورد تلفات حرارتي

تصحيحات مربوط به تلفات حرارتي علاوه بر اينكه شامل تصحيحات لازمه بخاطر تغيير درجه حرارت هواي مرجع تست با درجه حرارت هواي ورودي استاندارد يا ضمانت شده مثل عمل تصحيحات قرضه‌هاي حرارتي مي‌باشد هم‌‌چنين شامل مورد ديگري مي‌باشد كه به اين ترتيب است وقتي كه گرمكن هوا استفاده مي‌شود يك تصحيح بخاطر تغيير در درجه حرارت گاز خروجي در نتيجه تغيير فوق‌الذكر در درجه حرارت هواي ورودي نيز لازم مي‌باشد

تصحيحات در مورد تلفات حرارتي در رابطه با “تلفات گاز خشك” و “تلفات حرارتي ناشي از حرارت محسوس در جريان ذرات خروجي”بخاطر تغييرات درجه حرارت هواي مرجع درتست نسبت به درجه حرارت هواي ورودي استاندارد يا ضمانت شده با جايگزيني درجه حرارت استاندارد يا ضمانت شده با درجه حرارت هواي مرجع تست و هم چنين با جايگزيني درجه حرارت تصحيح شده گاز خروجي با درجه حرارت گاز خروجي و تست در فرمولهاي تلفات حرارتي انجام مي‌گيرد.

تصحيحات در مورد تلفات حرارتي در رابطه با «تلفات حرارتي ناشي از رطوبت موجود در سوخت» و «تلفات حرارتي ناشي از وجود رطوبت در هوا» و «تلفات حرارتي ناشي از بخار اتمايزينگ» بخاطر تغييرات درجه حرارت هواي مرجع تست نسبت به درجه حرارت هواي ورودي استاندارد يا ضمانت شده با جايگزيني آنتالپي مربوط به درجه حرارت هواي ورودي استاندارد يا ضمانت شده بجاي آنتالپي مربوط به درجه حرارت هواي مرجع تست و همچنين با جايگزيني آنتالپي مربوط به درجه حرارت گاز خروجي تست، در فرمول‌هاي تلفات حرارتي انجام مي‌گيرد. آنتالپي ورودي مناسب در عبارات بالا به حالت رطوبت ورودي (مايع يا بخار) بستگي دارد.

تصحيحات در مورد تلفات حرارتي در رابطه با «تلفات حرارتي ناشي از وجود رطوبت در سوخت» و «تلفات حرارتي ناشي از وجود هيدروژن در سوخت» بخاطر تغييرات محتويات هيدروژن و رطوبت در سوخت تحت تست و سوخت استفاده شده براي محاسبات استاندارد يا ضمانت شده با جايگزيني وزن رطوبت يا هيدروژن به وزن سوخت در سوخت تست در فرمول‌هاي تلفات حرارتي انجام مي‌پذيرد.

تصحيحات در مورد تلفات حرارتي در رابطه با «تلفات حرارتي ناشي از رطوبت موجود در هوا» بخاطر تغييرات ناشي از تلفات رطوبت در هواي تحت تست با هواي استفاده شده براي محاسبات استاندارد يا ضمانت‌شده با جايگزيني وزن رطوبت در هواي استاندارد يا ضمانت‌شده با وزن رطوبت در هواي تحت تست در فرمول‌هاس تلفات حرارتي انجام مي‌گيرد. مقدار اين تصحيح در اكثر حالات قابل صرفنظر كردن مي‌باشد.

ديگر تلفات حرارتي كه در محاسبات ليست شده است در اينجا در نظر گرفته نمي‌شود زيرا يا مقدار تصحيح مربوط ناچيز است و يا بكار برده نمي‌شود.

راندمان مولد بخار تصحيح شده در نتيجة تنظيمات گفته شده در مورد قرضه‌ها و تلفات نسبت به شرايط استاندارد يا ضمانت شده را مي‌توان با شرايط استاندارد يا ضمانت‌شده مقايسه نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *