تغيير در شرايط جوشش در ديگ بخار

هزينه تخليه دیگ بخار
هزينه تخليه دیگ بخار
شهریور 26, 1398
احتراق در بویلر و تعریف آن
احتراق در بویلر و تعریف آن
شهریور 26, 1398

تغيير در شرايط جوشش در ديگ بخار

تغيير در شرايط جوشش در ديگ بخار

تغيير در شرايط جوشش در ديگ بخار

حجم مخصوص بخار با فشار آن ارتباط دارد. در فشاركمتر از ٧barحجم بخار بسرعت زياد ميشود از آنجاکه ديگ هاي بخار شامل آب و بخار ميباشند، در اين فشار مرز بين آب و بخار بيش از پيش با هم مخلوط مـيشوند(شکـل زیر) بـخار ميتواند در بالا يا پايين سطح آب، قرارگيرد و اختلاط ذرات آب و ذرات معلق در آن در داخل بخار زماني رخ ميدهد که بخار زير سطح آب، مقداري از آب را به طرف بالا و به داخل بخار جابجا مينمايد.

تغییر فشار دیگ بخار

اگر بخار كم فشار لازم باشد اکيداً توصيه ميشود که ازشير فشارشکن که برروي لوله اصلي خروجي بخار نصب ميشود، استفاده شود. اين کار به ديگ بخار اين قابليت را ميدهد که در فشار نامي خود کار کـرده و بـخار را بـا کـيفيت مـطلوب تأمين نمايد.

کنترل تخليه ديگ بخار

در يک سيستم تخليه ساده که بصورت دستي کنترل ميشود، شيرهاي تخليه بايد با دست روي مقدار تخليه لازم تنظيم شوند. هدف از كنترل، ئابت نگهداشتن مقداركل ذرات محلول TDSدر آب ديگ بخار كه معمولاً برحسب ppm بيان ميشود در زير حداکثر مقدار مجاز ميباشد. اين کار بايد از طريق نمونه برداري و آزمايش آب تا رسيدن به شرايط قابل قبول انجام شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس - بخش فروش