تغيير در شرايط جوشش در ديگ بخار

احتراق در بویلر و تعریف آن
احتراق در بویلر و تعریف آن
مهر ۳, ۱۳۹۸
تخمين ميزان دبی 1 ( تخله ديگ بخار )
مهر ۱۵, ۱۳۹۸

تغيير در شرايط جوشش در ديگ بخار

تصفیه معمولی با فسفات در بویلر

تغيير در شرايط جوشش در ديگ بخار

حجم مخصوص بخار با فشار آن ارتباط دارد. در فشاركمتر از ٧bar حجم بخار بسرعت زياد ميشود از آنجاکه ديگ هاي بخار شامل آب و بخار ميباشند، در اين فشار مرز بين آب و بخار بيش از پيش با هم مخلوط مـيشوند )شکـل پایین بـخار ميتواند در بالا يا پايين سطح آب، قرارگيرد و اختلاط ذرات آب و ذرات معلق در آن در داخل بخار زماني رخ ميدهد که بخار زير سطح آب، مقداري از آب را به طرف بالا و به داخل بخار جابجا مينمايد.
تغيير در شرايط جوشش در ديگ بخار

اگر بخار كم فشار لازم باشد اکيداً توصيه ميشود که ازشير فشارشکن که برروي لوله اصلي خروجي بخار نصب ميشود، استفاده شود. اين کار به ديگبخار اين قابليت را ميدهد که در فشار نامي خود کار کـرده و بـخار را بـا کـيفيت مـطلوب تأمين نمايد.

کنترل تخليه ديگ بخار

در يک سيستم تخليه ساده که بصورت دستي کنترل ميشود، شيرهاي تخليه بايد با دست روي مقدار تخلية لازم تنظيم شوند. هدف از كنترل، ثابت نگهداشتن مقداركل ذرات محلول TDSدر آب ديگ بخار  كه معمولاً برحسب ppm بيان ميشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *