تغيير و يا تبديل سوخت مصرفي در بویلر

پسماند
پسماند
تیر ۳۰, ۱۳۹۹
افزايش راندمان بویلر با صرف هزينه و سرمايه گذاري مجدد
افزايش راندمان بویلر با صرف هزينه و سرمايه گذاري مجدد
مرداد ۹, ۱۳۹۹

تغيير و يا تبديل سوخت مصرفي در بویلر

در بويلر هايي كه سيستم احتراق آن ها با سوخت مخصوصي طراحي شده است اثر تغيير تركيب شيميايي سوخت مي تواند قابل توجه باشد براي روشن شدن اين مطلب به (شكل 18-3) توجه كنيد كه راندمان را بر حسب نسبت اتم هاي هيدروژن به اتم هاي كربن را در سوخت نشان مي دهد در منحني بويلر متان سوز مشاهده مي شود كه ماكزيمم راندمان در شرايط طراحي مي باشد (نسبت هيدروژن به كربن 4 باشد) در طرف راست اين نقطه با هيدروژن بيشتر و كاهش راندمان مواجه هستيم اين كاهش مطابق يك شرايط هواي ناقص مي باشد كه يك احتراق ناقص را نتيجه مي دهد براي هيدروژن كمتر از نقطه طراحي هوا بيش از مقدار مورد نياز طراحي بوده و يك كاهش آرام راندمان را در پي خواهد داشت در منحني بويلر مازوت سوز هم همين حالت وجود دارد. با اين تفاوت كه نقطه طراحي نسبت هيدروژن به كربن 72/1 است.

تغيير و يا تبديل سوخت مصرفي در بویلر تغيير و يا تبديل سوخت مصرفي در بویلر

توجه شود كه منحني بالا به وسيله تغيير در نسبت اتم هاي هيدروژن به كربن در سوخت به دست مي آيد و نه به وسيله ارزش حرارتي سوخت. اما به كار بردن روش تغيير يا تبديل سوخت مصرفي، يك ابزار عمومي براي صرفه جويي در سوخت نمي باشد. محدوديت هايي از قبيل قابليت دسترسي به سوخت، قيمت سوخت و غيره وجود دارد. همچنين سوخت هاي مختلف داراي مشخصه هاي متفاوتي هستند كه روي راندمان بويلر تاثيرهاي مختلفي مي گذارند كه علاوه بر فاكتورهاي قابليت دسترسي و قيمت، اين فاكتورها نيز بايستي در نظر گرفته شوند. از اين مشخصه هاي سوخت يكي مقدار هيدروژن موجود در سوخت است كه باعث اختلاف در مقدار رطوبت موجود در دود خروجي مي شود. كه خود موجب نوعي اتلاف حرارتي (اتلاف رطوبت) مي گردد مشخصه ديگر نرخ گرمايي آزاد شده در كوره (Heat Releasted) است كه باعث تفاوت در نرخ بخار توليد شده مي گردد و مشخصه ديگر آلودگي حاصل از سوخت است.

اولين ملاحظه در انتخاب سوخت قيمت و قابليت دسترسي آن است كه فاكتورهاي ديگر شامل ذخيره سوخت موجود، وسايل راه انداز، تجهيزات احتراق و كنترل موجود، تميز كردن بويلر و دوده زدايي آن، آلودگي هوا، تعميرات و پرسنل اضافي بهره برداري مي باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *