استاندارد دیگ بخار

تیر ۱۷, ۱۳۹۹
چگونه مي توان راندمان بويلر را افزايش داد؟

چگونه مي توان راندمان بويلر را افزايش داد؟

چگونه مي توان راندمان بويلر را افزايش داد؟ روش هايي كه براي افزايش راندمان بويلر به كار برده مي شوند، به دو دسته تقسيم مي شوند: افزايش راندمان بدون صرف هزينه و يا سرمايه گذاري مجدد افزايش راندمان با صرف هزينه و يا تجهيزات اضافي بعضي متغيرها در اين روش عبارتند از هواي اضافي، دي اكسيد كربن موجود در دود خروجي و سوخت كه در هر يك از اين روش ها رابطه اي بين اين متغيرها وجود دارد. براي مثال اگر نرخ سوخت نصف شود نرخ بخار و دماي دود خروجي پايين مي آيند. همچنين اگر مقدار هواي بكار برده […]
تیر ۱۶, ۱۳۹۹
سوزاندن زباله و ساختمان يك دستگاه زباله سوز كوچك

سوزاندن زباله و ساختمان يك دستگاه زباله سوز كوچك 

سوزاندن زباله و ساختمان يك دستگاه زباله سوز كوچك زباله سوز روش پر خرج و گراني است كه نياز به نظارت و كنترل دقيق متخصصين و كاركرد ماهرانه كارگران اموزش ديده دارد تا بطور مستمر بتواند سه فاكتور مهم و مؤثر در احتراق كامل ، يعني حرارت ، اكسيژن و زمان تلاطم مواد زائد را تحت نظارت و كنترل داشته باشد . در زباله سوزي بايد پتانسيل ايجاد خطر در نتيجه توليد موادي مانند اسيد كلريدريك ،اسيد فلوئوريك ،دي  اكسيد گوگرد ، منو اكسيد كربن ، اكسيدهاي نيتروژن و ذرات ، ارزيابي و سنجيده شود زباله سوزها زماني حداكثر كارايي […]
تیر ۱۴, ۱۳۹۹
كميت مواد زايد جامد بيمارستاني

كميت مواد زايد جامد بيمارستاني

كميت مواد زايد جامد بيمارستاني توليد اولين عنصر موظف در مديريت مواد زايد جامدات آگاهي از كميت مواد زايد توليدي در بيمارستانها و ساير مراكز بهداشتي درماني يكي از مهمترين اصول در طراحي يك سيستم مديريت است . علاوه بر فاكتورهاي مؤثر در امر توليد مواد زايد شهري ،فاكتورهاي ذيل در حجم مواد زايد توليدي در بيمارستانها مؤثر است : 1- وسعت بيمارستان : هر چه بيمارستان بزرگتر باشد و از وسايل و تجهيزات مجهزتري براي درمان استفاده كند، مواد زايد توليدي به ازاي هر تخت افزايش پيدا مي كند . 2- استفاده از وسايل يكبار مصرف : حجم مواد […]
تیر ۱۲, ۱۳۹۹
اﻧﻮاع زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻓﻊ آﻧﻬﺎ

اﻧﻮاع زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻓﻊ آﻧﻬﺎ

اﻧﻮاع زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻓﻊ آﻧﻬﺎ زايدات مراكز درماني و بهداشتي ، كه بيشتر در بيمارستانها ،آزمايشگاهها و درمانگاهها توليد مي شوند، به علت آلوده بودن و همچنين زيانهاي ناشي از عدم مديريت بهداشتي ، باعث ازدياد و اشاعه انواع بيماريهاي خطرناك و مسري شده و تهديدي جدي براي سلامت انسان و محيط زيست  ميباشد . در اين مقاله روش هاي مختلف دفع اين زايدات بيمارستاني در ايران و همچنين در كشورهاي جامعه اروپا مشخص مي شود كه براي اين كار ابتدا مواد زايد جامد بيمارستاني ، تعريف شده و تركيب آنها مشخص  ميشود و روش هاي […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۹
شاخص‌هاي ديگر كاركرد مولد بخار

شاخص‌هاي ديگر كاركرد مولد بخار

شاخص‌هاي ديگر كاركرد مولد بخار ارئه عملكرد رضايتمندانه يك مولد بخار نياز به تعيين چند مشخصه عملي جدا از توانايي واحد و ظرفيت طراحي شده و راندمان ضمانت شده دارد. اين بخش عوامل مؤثر بر عملكرد و چگونگي تعيين اين عوامل توسط تست را توضيح مي‌دهد. اندازه‌گيري نشتي هوا يا (نفوذ) هر گاه بخواهيم تعداد هواي نفوذي يا نشتي درون هر قسمت از ضمائم واحد مولد بخار در آن طرف خروجي كوره را تعيين نماييم بايستي هواي اضافي تعيين شده از آناليز گاز خروجي را بسنجيم. محل‌هاي نمونه‌برداري ترجيحاً بايد در صفحات عمود بر جريان گاز خروجي و حتي‌الامكان هر […]
تیر ۱۰, ۱۳۹۹
مديريت زباله هاي شهري

مديريت زباله هاي شهري – بخش 2

مديريت زباله هاي شهري مگس   خطرات ناشي از وجود مگس براي انسان و عموم حيوانات اهلي بر همه روشن است، مگس خانگي مخصوصاً  از نظر انتشار بسياري از باكتري هاي بيماريزا قابل اهميت مي باشد.  اصولا بيش از 50-40 هزار نوع مگس در اين زمان شناسايي شده ولي نام گذاري همه آن ها به اتمام نرسيده است. بر اساس مطالعات انجام شده در صحرا و آزمايشگاه انتشار بسياري از امراض همچون اسهال هاي آميبي و باسيلي، تراخم، حصبه و شبه حصبه، وبا ، سِل ، جذام ، طاعون و سياه زخم به وسيله مگس امكان پذير است. اين حشره […]
تیر ۸, ۱۳۹۹
مديريت زباله هاي شهري

مديريت زباله هاي شهري – بخش 1

مديريت زباله هاي شهري توجه به محيط زيست و حفظ سلامتي انسان و كليه موجودات كره زمين يكي از اصول اساسي در بقاي زندگي و استفاده از مواهب خدادادي است كه به وفور در اختيار ما قرار دارد. كنترل آلودگي هاي محيط ازجمله مواد زايد جامد، بخش مهمي از اين وظيفه را تشكيل مي دهد كه با توجه به اصول و موازين بهداشتي اقتصادي جايگاه ويژه اي را در علوم و فنون جديد به خود اختصاص داده است. بدين لحاظ در اين مجموعه سعي خواهد شد تا در حد امكان مواردي همچون اهميت مسئله، شناخت و طبقه بندي مواد، سيستم […]
تیر ۶, ۱۳۹۹
قوانين كنترل خروجي هاي دستگاههاي زباله سوز

قوانين كنترل خروجي هاي دستگاههاي زباله سوز

قوانين كنترل خروجي هاي دستگاههاي زباله سوز تصويب قانون هواي پاك در اوايل دهه 1970 موجب گرديد   محدوديت هاي خاصي براي كنترل و تصفيه گازهاي خروجي از زباله سوز ها وضع  گردد در همين  زمان استفاده از حرارت حاصل از زباله سوزها نيز مطرح شد .   رعايت قانون حفاظت و بازيافت منابع از سال 1976 درايالات متحده آمريكا و درپي آن تصويب قوانين راه اندازي زباله سوزها در سالهاي 1979-1980  تغييرات عمده اي از نظر كاربرد زباله سوزها در اين كشور ايجاد نمود . ارائه مشخصات فني طرح تاسيسات زباله سوز و درصد كاهش آلاينده هاي آن به سازمان […]
تیر ۵, ۱۳۹۹
راندمان توسط روش تلفات حرارتي در بویلر

راندمان توسط روش تلفات حرارتي در بویلر

راندمان توسط روش تلفات حرارتي در بویلر   اگر از ذرات جريان گاز دودكش قبل از نقاط جمع‌آوري نمونه‌برداري گردد‏، به استثناء خاكستردان و همه‌ي قسمتهايي كه با مواد محترقه خاكستردان تطابق دارند قابل صرفنظر كردن مي‌باشند، نرخ ذرات ممكن است توسط اندازه‌گيري غلظت ذرات تخمين و يا تعيين گردد. بنابراين تلفات ناشي از مواد محترقه سوخته نشده به شرح زير خواهد بود: تلفات حرارتي ناشي از كربن سوخته نشده‌ در‌ ذرات‌ خروجي فرمول ارائه شده براساس وزن ملكولي دقيق، تا چهار رقم مي‌باشد اما اين دقت در مورد تلفات گاز خشك بكار برده نمي‌شود. وزنهاي ملكولهاي چهاررقمي براي حداقل […]
تیر ۴, ۱۳۹۹
آلودگي هواي ناشي از زباله سوزها

آلودگي هواي ناشي از زباله سوزها

آلودگي هواي ناشي از زباله سوزها  يك زباله سوز بدون تجهيزات كنترل آلودگي ، توانايي انتشار 27 نوع فلزات سنگين ، 210 نوع شناخته شده دي اكسين ها و فوران ها و نيز بيش از 400 نوع تركيبات آلي را به هواي محيط دارد . آلودگي هوا در فرآيند سوزاندن زباله در كارخانجات زباله سوز از منابع زير ايجاد ميشود . بو و غبار و مشكلات خرده ريزها كه ممكن است در طول دوره تخليه، انبار و بارگيري زائدات توليد گردند . جريان گاز خروجي از دودكش كه ميتواند حاوي ذرات ، خاكستر ، و قير باشد . فلزات و […]
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷
انواع دیگ های بخار

انواع دیگ های بخار

انواع دیگ های بخار تولید کننده انواع دیگ های بخار فعالیت خود را در صنعت تاسیسات و انرژی با هدف طراحی ساخت و تولید انواع سیستم های گرمایشی آغاز نموده ، این شرکت با تکیه بر تجربه و دانش فنی نیرو انسانی زبده و مهندسین کارامد دور نمای بسیار روشنی برای استاندارد های بین اللملی شامل dIN B.S 855 B.S 2790 EN 12953 EN 1-9 ASME SEC CE Marking Din 17100 & Din17175 Din17155 2576 و با دارا بودن گواهینامه بین المللی ISO-10002 ISO-14001 ISO-18001 OHSAS ISO-9001-2015 قیمت دیگ بخار قیمت دیگ بخار بستگی به پارامتر های مختلفی بستگی دارد […]
تیر ۱۳, ۱۳۹۷

استاندارد دیگ بخار و عوامل موثر در قیمت دیگ بخار

استاندارد دیگ بخار و عوامل موثر در قیمت دیگ بخار استانداردهای ملی دیگ بخار در مقاله زیر سعی شده استاندارد دیگ بخار و عوامل تعیین کننده در قیمت دیگ بخار بررسی گردد شامل مستندات و مقررات کیفی، تعاریف، روشهای آزمون و … یک کشور در مورد محصولات خود یا محصولاتی است که در آن کشور اجازه فروش پیدا می کنند . این گروه از استانداردها به وسیله موسسه استاندارد آن کشور که مقام ذیصلاح برای کار شناخته شده است، تهیه می شوند در تدوین این استاندارد ها تمامی طرفهای ذینفع از قبیل تولید کننده ، مصرف کننده، اعضای مراکز علمی […]
مرداد ۳, ۱۳۹۷

دستورالعمل استاندارد برای تعيين راندمان و ظرفيت ديگ های بخار

دستورالعمل استاندارد برای تعيين راندمان و ظرفيت ديگ های بخار   محدودیت منابع فسیلی ،رشد بالای مصرف سالانه انواع انرژی در ایران ،عدم کارایی فنی و اقتصادی مصیرف انرژی و هدر رفتن قریب به یک سوم از کل انرژی در فرآیندهای مصرف و مشکلات فزاینده زیست محلی ناشی از آن،ضرورت مدیریت مصرف انرژی و بالابردن راندمان و بهره وری انرژی را بیش از پیش آشکار ساخته است .دیگ های بخار از مهمترین ماشین هایی هستندکه سهم مهمی از مصرف انرژی در بخش صنعت ونیروگاهی را به خود اختصاص داده اند . راندمان دیگ بخار که یکی از پارامترهای شاخص جهت […]
مهر ۷, ۱۳۹۷
بهره وری در ديگ هاي فولادی و بخار

بهره وری انرژی در ديگ های بخار4

بهره وری انرژی در ديگ های بخار4 برای مشاهده مقاله قبلی در مورد بهره وری انرژی در ديگ های بخارکلیک کنید تجهيزات جانبی دیگ بخار در اين فصل به تجهيزات جانبي  ديگهاي بخار شامل  فنها،  پمپ هاي تغذيه آب، موتورها و توربين ها، محركه هاي الكترونيكي موتور، وسايل نگهداري مواد و دمنده هاي دوده پرداخته مي شود. همچنين درمورد توليد همزمان و فروش برق مازاد نيز بحث خواهد شد.  فن ها در دیگ بخار فن هاي دمنده (FD) و فن هاي مكنده (ID) كه عموماً در نيروگاه ها استفاده  ميشوند، به سه دسته تقسيم مي شوند: فن هايي از نوع […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش