محاسبات تعيين راندمان ناخالص يك واحد مولد بخار

بازيافت مواد
بازيافت مواد
خرداد ۲۹, ۱۳۹۹
نسل جدید زباله سوزهـا برای پسماندهـای بیمارستانی و صنعتی
نسل جدید زباله سوزهـا برای پسماندهـای بیمارستانی و صنعتی
خرداد ۳۱, ۱۳۹۹

محاسبات تعيين راندمان ناخالص يك واحد مولد بخار

محاسبات تعيين راندمان ناخالص يك واحد مولد بخار

محاسبات تعيين راندمان ناخالص يك واحد مولد بخار

روشهاي محاسباتي كه در اين بخش مطرح مي گردند به منظور تعيين راندمان ناخالص يك واحد مولد بخار هم به كمك روش ورودي – خروجي و هم روش تلفات حرارتي در شرايط كار واقعي تست ها مي باشند. وقتي كه يك مقايسه بين راندمان بدست آمده از طريق تست و يك راندمان استاندارد يا ضمانت شده انجام مي‌گيرد بعلت اختلاف بين شرايط تست و شرايط استاندارد در قرضه هاي حرارتي و تلفات حرارتي بايستي كليه اصلاحات (تعديلات) در محاسبات انجام شود. هر يك از موضوعات قابل اصلاح در بخشهاي زير عنوان شده است.

محاسبات تعيين راندمان ناخالص يك واحد مولد بخار

كه خروجي عبارت است از حرارت جذب شده توسط سيال عامل

ورودي عبارتست از حرارت شيميايي در سوخت به اضافه قرضه هاي حرارتي اضافه شده به سيال عامل، هوا، گاز و ديگر مدارات سيال كه منطقه مرزي  را قطع مي نمايند.

محاسبات تعيين راندمان ناخالص يك واحد مولد بخار

تذكر 1- اين معادله بالا براي واحدهايي با يك واحد ري هيت بكار مي رود براي واحدهاي با چند ري هيت حرارت جذب شده در طبقات ري هيت بايستي به صورت كسر اضافه شود.

تذكر 2- در معادله بالا استفاده از بخار كمكي نشان داده نشده است اما در صورتي كه اين عمل انجام گيرد حرارت آنها بايد به صورت كسر اضافه شود.

تذكر 3- در تست مولدهاي بخاري كه يك پمپ چرخشي در خود جا داده اند عبارت زير بايد به خروجي در صورت كسر معادله بالا اضافه گردد.

عبارت اول جمله فوق حرارت از بين رفته توسط نشتي آب را اصلاح مي كند و عبارت دوم حرارت لازم براي آوردن درجه حرارت آب تزريقي به درجه حرارت آب ورودي به اكونومايزر به طوريكه

محاسبات تعيين راندمان ناخالص يك واحد مولد بخار

محاسبات تعيين راندمان ناخالص يك واحد مولد بخار

 

محاسبات تعيين راندمان ناخالص يك واحد مولد بخار محاسبات تعيين راندمان ناخالص يك واحد مولد بخار محاسبات تعيين راندمان ناخالص يك واحد مولد بخار محاسبات تعيين راندمان ناخالص يك واحد مولد بخار

فوق الذكر يا هواي داغ چرخشي توسط حرارت مستقيم از واحد در حال تست تغذيه گردند، درجه حرارت هواي ورودي  بايستي در جريان هواي قبل از گرمكن اندازه‌گيري شود و اين حرارت يك قرضه حرارتي نمي باشد.

درجه حرارت هواي مرجع. اين كميت درجه حرارت است كه تلفات حرارت و قرضه هاي حرارتي محسوس براي محاسبات راندمان با آن مقايسه مي‌گردند. اگر حرارت به هواي احتراق قبل از F.D فن اضافه شود، اصلاحات بايد در مورد درجه حرارت اندازه گيري شده است.

محاسبات تعيين راندمان ناخالص يك واحد مولد بخار محاسبات تعيين راندمان ناخالص يك واحد مولد بخار محاسبات تعيين راندمان ناخالص يك واحد مولد بخار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *