محاسبه راندمان به كمك روش تلفات حرارتي در بویلر

هدف کد PTC 4.1 در مولد بخاری
هدف کد PTC 4.1 در مولد بخاری
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹
محاسبه راندمان توسط روش ورودي – خروجي در بویلر - بخش 1
محاسبه راندمان توسط روش ورودي – خروجي در بویلر – بخش 1
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۹

محاسبه راندمان به كمك روش تلفات حرارتي در بویلر

تعاريف و اطلاعات

راندمان مولد بخار توسط تلفات حرارتي: اين روش بر اساس اطلاعات كامل و دقيقي است كه تعيين كل تلفات و قرضه هاي حرارتي را مكان پذير مي سازد. راندمان مساوي با صد درصد منهاي خارج قسمتي است كه بر حسب درصد بيان شده است اين خارج قسمت از تقسيم مجموع كل تلفات قابل اندازه گيري (صورت كسر) به گرماي سوخت به اضافه قرضه هاي جرارتي (مخرج كسر) تشكيل شده است. ظرفيتي كه واحد در آن تست مي گردد يا بر اساس اندازه گيري جريان آب يا جريان بخار تعيين مي گردد.

اطلاعات مورد نياز:  اطلاعات دقيق در موارد زير مورد نياز مي باشد:

 • تجزيه و تحليل سوخت
 • تركيبات گاز خروجي يا تجزيه و تحليل گاز خروجي از نظر CO2و O2و CO و ديگر موارد محترقه گازي.
 • درجه حرارت گاز بعنوان نتيجه اي از درجه حرارت و سرعت در سطح مقطع عبوري.
 • درجه حرارت هواي ورودي به واحد براي احتراق.
 • مقدار مواد قابل احتراق و ذرات در گاز خروجي از واحد.
 • محتواي مواد محترقه و مقدار نسبي آن در قيف هاي جمع كننده ذرات و كليه قيف هاي محترقه ديگر.
 • محتواي مواد قابل احتراق و خاكستر در خاكستردان.
 • درجه حرارت سوخت در نقطه ورود به واحد .
 • درجه حرارت،‌فشار و مقدار هر واسطه اي كه در عملكرد بويلر مورد استفاده حرارت گيرد مثل آب براي خنك كردن درها، بخار اتمايزينگ و آب چرخش براي آب بند پمپ ها (GLANDS) و غيره .
 • رطوبت هواي ورودي براي احتراق .
 • تشعشع.
 • گرماي محسوس در خاكستر خروجي
 • تلفات حرارتي خاكستر دان.
 • تلفاتي ككه در خرد كننده وجود دارد (مرجوعي ها).
 • قدرت الكتريكي براي فن هاي چرخش گاز، پمپهاي آب چرخش بويلر، فن هاي اوليه هوا، خرد كننده، پودر كننده.

با داشتن اطلاعات دقيق بالا مي توان كليه تلفات واحد را بر حسب درصدي از مجموع ارزش حرارتي سوخت محترقه به اضافه قرضه هاي حرارتي بدست آورد.

نمونه برداري از سوخت و تجزيه و تحليل آن

دقت روش تلفات حراتي بستگي بهداشتن نمونه دقيق و تجزيه و تحليل نهايي از سوخت محترقه خواهد داشت. اين بررسي بايد سوخت را به عناصر شيميايي درون آن كه قابل احتراق بوده يا در واكنش‌هاي شيميايي شركت مي نمايند بشكنند. اين عناصر بر حسب درصد وزني يا درصد حجمي از سوخت محترقه تعيين مي‌گردند.

محاسبه راندمان به كمك روش تلفات حرارتي در بویلر

نمونه برداري از گاز و تجزيه و تحليل آن

محل هاي نمونه برداري: تجزيه و تحليل اورسات ORSAT گازها در خروجي مولد بخار مورد نياز مي باشد. اين عمل مي تواند بسته به تجهيزاتي كه در مولد بخار قرار دارند انجام گيرد. در نقاط ديگر تجزيه و تحليل متناوباً مورد نياز مي باشد، بعلت لايه بندي و فيلتر كردن هوا ممكن است تجزيه و تحليل گاز در سطح مقطع محل عبور گاز نتايج را به ما بدهد. بهترين روش عملي براي داشتن نتايج درست تقسيم سطح مقطع گاز به سطوح مساوي و اندازه گيري سرعتها و گرفتن نمونه هاي مشابه گاز از مركز اين سطوح مولفه اي مي باشد. با در نظر گرفتن درجه حرارت و سرعت گاز مي توان از مقادير به دست آمده، يك متوسط وزني بدست آورد. در بعضي حالات سرعت گاز بقدري كم است كه قابل اندازه گيري نمي باشد. در اين مورد متوسط رياضي بر متوسط وزني ترجيح داده مي شود اگر دقت اندازه گيري به هم نخورد مي توان از هواكش و ابزار مناسب براي داشتن يك نمنه مركب از چندين نقطه نمونه برداري استفاده نمود. به استثناء دستورالعمل نمونه برداري مساحت فوق الذكر همه روشها و مراحل مطابق پيشنهادات I&A، آناليزگاز خروجي و دودكس PTC 19.5 مي باشند.

خطوط نمونه برداري: لوله هاي نمونه برداري بايستي از ماده اي تهيه شده باشد كه در درجه حرارت نمونه برداري به نمونه سرايت نكند. براي نمونه برداري از گاز با درجه حرارت بالا مثلاً كوره يا در ورودي گاز به بويلر اتلاف گرما، بايد از آب خنك كننده مناسب استفاده نمود. خطوط نمونه برداري بايد حتي الامكان كوتاه و مستقيم و قابل دسترسي براي تميز كردن و دوده زدائي بوده و همچنين در جهت حركت گاز شيبدار بوده با درين DRIAN مناسب و محكم قرار گرفته باشند. كليه ابزارهاي نمونه برداري طبق پيشنهاد I&A، تجزيه و تحليل گاز خروجي و دوكش PTC 19.10 بايستي انتخاب گردد.

روشهاي آناليز: ابزار و روشهاي آناليز بكار برده شده بستگي به نوع سوخت محترقه و هدف تست دارد طراحي، ساخت، عملكرد ابزار و آماده سازي معرفها بايد طبق پيشنهادات I&A آناليز گاز خروجي و داودكش PTC 19.10 باشد.

يك آناليز بايستي عدم وجود يا وجود گازهاي قابل احتراق را مشخص نمايد اگر گازهاي قابل احتراق وجود داشته باشند و توسط دستگاه احتراق سوخت قابل حذف نباشد بايد مقدار هيدروژن و هيدروكربن اندازه گيري شده و تلفات ناشي از آن محاسبه گردند.

به منظور آناليز هيدروژن و هيدروكربن ضروري است كه نمونه هايي از گازهاي را به يك آزمايشگاه با تجزيه ارسال نمائيم.

احتياط هاي لازم: اقدامات مناسب در زمينه جلوگيري از نشتي يا ابزار آناليز گاز و خطوط نمونه برداري بايد انجام پذيرد.از عدم و فرسودگي معرف ها جلوگيري بعمل آمده، در صورت نياز معرف هاي تازه فراهم كرده، حفظ و نگهداري چندين معرف تميز، جلوگيري از آسيبهاي شخصي در اثر تماس با معرفهاي، در نظر گرفتن خطاي بورت و اجازه تخليه بورت، جلوگيري از تغيير درجه حرارت نموه در طي آناليز حفظ پاكيزگي ابزار و وسايل، حداقل نمودن خطاهاي شخص توسط بكارگيري اپراتورهاي دقيق كه اطلاعات كافي در مورد منابع ايجاد خطا داشته باشند، فراهم آوردن نور و مكان مناسب براي اپراتورها، تحقيق در مورد نتايج بدست آمده از طريق مقايسه با مقادير تئوري و به عبارت ديگر اطمينان از صحيح بودن اطلاعات ثبت شده و دانستن درجه دقت اطلاعات، نمونه برداري حتي الامكان بايد پيوسته انجام گيرد، بعلت اينكه همه گازها بخصوص CO2 , SO2 تا حدي در آب حل مي‌شوند، بنا بر اين قبل از هر قرائتي بايستي آب درون بطري با نمونه گاز اشباع گردد.

احتياطهاي جزئي تر بايد در I&A آناليز گاز خروجي و دودكس PTC 19.10 پيگيري گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *