سوزاندن زباله و ساختمان يك دستگاه زباله سوز كوچك 

كميت مواد زايد جامد بيمارستاني
كميت مواد زايد جامد بيمارستاني
تیر ۱۴, ۱۳۹۹
چگونه مي توان راندمان بويلر را افزايش داد؟
چگونه مي توان راندمان بويلر را افزايش داد؟
تیر ۱۷, ۱۳۹۹

سوزاندن زباله و ساختمان يك دستگاه زباله سوز كوچك 

سوزاندن زباله و ساختمان يك دستگاه زباله سوز كوچك

سوزاندن زباله و ساختمان يك دستگاه زباله سوز كوچك

زباله سوز روش پر خرج و گراني است كه نياز به نظارت و كنترل دقيق متخصصين و كاركرد ماهرانه كارگران اموزش ديده دارد تا بطور مستمر بتواند سه فاكتور مهم و مؤثر در احتراق كامل ، يعني حرارت ، اكسيژن و زمان تلاطم مواد زائد را تحت نظارت و كنترل داشته باشد . در زباله سوزي بايد پتانسيل ايجاد خطر در نتيجه توليد موادي مانند اسيد كلريدريك ،اسيد فلوئوريك ،دي  اكسيد گوگرد ، منو اكسيد كربن ، اكسيدهاي نيتروژن و ذرات ، ارزيابي و سنجيده شود زباله سوزها زماني حداكثر كارايي و بازدهي را دارا مي باشند كه اولاً  ظرفيت بالا داشته باشند و ثالثاً مواد زائد مورد نظر داراي ارزش حرارتي مناسب باشند يعني سوختن مواد به اندازه كافي حرارت ايجاد كرده و داراي احتراق كامل باشد بطوري كه ابتدا رطوبت مواد موجود در مواد زائد بخار شده و درجه حرارت براي سوزاندن كامل مواد بدون نياز به سوخت كمكي كافي باشد .

در كشورهاي صنعتي انواع مختلف زباله سوز براي سوزاندن مواد زائد بيمارستاني وجود دارد كه مناسب ترين نوع آن از نوع » كوره گردان« مي باشد. دستگاه طوري ساخته شده كه كه گردش كوره ايجاد تلاطم در ماده زائد  ميكند اين دستگاه معمولاً داراي كوره ثانويه احتراق  ميباشد كه با كمك سوخت اضافي ، موجب احتراق كامل شده و بو و دود را به حداقل ميزان خود  ميرساند درجه حرارت در كوره ثانويه  حدوداً به 1000 درجه سانتي گراد ميرسد .

سوزاندن زباله و ساختمان يك دستگاه زباله سوز كوچك

دود و گاز ناشي از سوخت مواد ، قبل از ورود به اتمسفر بايد توسط دستگاههاي كنترل آلودگي هوا مثل  شويندهها (اسكرابرها) و سيلكونها تصفيه شوند . در درجات بالاي حرارت كه در كوره ايجاد مي شوند حتي سوزنها نيز متلاشي مي شوند روش زباله سوزي در صورتي جهت انهدام مواد زائد بيمارستاني روش مناسبي است كه در كاربردموازين بهداشت ها در نظر گرفته شود .

ساختمان يك دستگاه كوچك زباله سوز عموماً از سه قسمت اصلي به شرح زير تشكيل شده است :

قسمت تغذيه كوره

كار اين قسمت از دستگاه ،انتقال زباله به داخل كوره زباله سوز است كه مي تواند به روشهاي مختلف ساخته شده و مورد استفاده قرار گيرد . انتقال و تخليه زباله به داخل كوره به وسيله نوار اتوماتيكي و يا تخليه مستقيم با كمك نيروي انساني امكان پذير است .

كوره ابتدايي

در اين كوره زباله به وسيله دود و حرارت گرم داخلي محيط ،قسمت اعظم رطوبت خود را از دست داده و در قسمت انتهايي آماده سوختن مي گردد . فضاي مورد نياز در اين محفظه بايستي بر اساس زمان توقف ، ميزان زباله و درصد رطوبت  آن محاسبه شود تا زباله پس از خشك شدن كاملاً سوزانده شود . در قسمت تحتاني هر دستگاه زباله سوز مخزني جهت جمع  آوري خاكستر حاصل از زباله هاي سوخته شده تعبيه ميگردد كه اين مخزن با روشهاي مختلف بر حسب نياز قابل تخليه مي باشد .

سوزاندن زباله و ساختمان يك دستگاه زباله سوز كوچك

كوره ثانويه

در اين محفظه گازهاي سوخته  و نسوخته كاملاً با هوا مخلوط شده و با درجه حرارات بسيار زياد به صورت احتراق كامل در مي آيد . هوادهي كوره هاي ابتدايي و ثانوي و نيز ايجاد سوخت كامل با كمك مواد سوخت اضافي همچون نفت سياه و غيره و به وسيله موتورهاي ويژه احتراق انجام  ميگيرد . در كوره هاي بزرگ فضاي مخصوصي بين كوره و دود كش ايجاد مي گردد تا ذرات قابل رسوب در آن رسوب نموده و از دهانه دود كش خارج نشود .

دودكش

عمل دود كش خارج نمودن گاز هاي سوخته شده از دستگاه بوده و بلندي آن برحسب نوع دستگاه زباله سوز ، محل استقرار و ميزان گازهاي توليدي متفاوت است . رعايت ضوابط ويژه كنترل آلودگي هوا همچون تعيين محل استقرار دستگاه  و تجهيز دستگاههاي زباله سوز به فيلترهاي تصفيه هوا بايستي همواره مورد توجه قرار گيرد . اضافه  مينمايد ،  فضاي داخلي كليه محفظه هاي يك دستگاه زباله سوز همانگونه كه ذكر شد بايستي از مصالح دير گذر همچون آجر نسوز و ديگر مواد مشابه عايق و پوشش شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *