روش تصفیه هم ارز فسفات بویلر

تصفیه معمولی با فسفات در بویلر
تصفیه معمولی با فسفات در بویلر
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۸
تصفیه بویلر با بازدارنده های فرار
تصفیه بویلر با بازدارنده های فرار
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

روش تصفیه هم ارز فسفات بویلر

تخليه ديگ بخار

روش تصفیه هم ارز فسفات بویلر

امکان جلوگیری از ایجاد پدیده / Hide Outهم ارز برای بویلرهای در حال کار وجود ندارد. روش کنترل هم ارز آب بویلر به این علت ابداع شده است که بتوان تضمین نمود یون هیدروکسید در شرایط اختفاء Hide Out تشکیل نمی شود. روش پیش تصفیه ای نامبرده مبنای این اصل صورت می گیرد که نسبت Na/PO4 در آب بویلر نمی تواند بالاتر از خط نسبت هم ارزی باشد.

در صورت تحقق این هدف تحت هیچ شرایطی هیدروکسید سدیم آزاد در بویلر تشکیل نخواهد شد و به این ترتیب خطر خورندگی هیدروکسید سدیم منتفی خواهد شد.

ترکیب ماده فسفات سدیم تشکیل شده در شرایط Hide Out با توجه به شدت فشار ودما اندکی تغییر خواهد نمود. برای اطمینان از اینکه نسبت Na/PO4 در آب بویلر در کمتر از نسبت کافی برای ترکیب

 

Hide Outباقی می ماند و نیز رعایت حد مجاز ایمنی ، نسبت کنترل آب بویلررا معمولاً در حد 2/6
نگه می دارند. متداولترین روش تهیه منحنی کنترل برای روش تصفیه هم ارز فسفات ترسیم pH بر

حسب تابعی از غلظت کل فسفات در نسبت Na/PO4 برابر 6 می باشد

به منظور کنترل روش تصفیه ای نامبرده ، مقادیر pH و غلظت کل فسفات اندازه گیری شده و تنظیمات لازم برای حفظ pH در محدوده پایین تر از منحنی 2/6 صورت می گیرد.

مقادیر اضافی فسفات برای کنترل هم ارز فسفات را معمولا در محدوده 2-20 mg/l PO4 نگهداری می کنند.

برای انجام کنترل هم ارز تبخیر کننده ها یا تجهیزات بی یون سازی آب جبرانی مورد نیاز می باشد. نیاز به کاهش بیشتر در قلیائیت برای کنترل هم ارز در قیاس با روش کنترل هماهنگ باعث می شود که توانایی اصلاح آلودگی هایی که وارد بویلر می شوند به مراتب سخت تر شود.

روش تصفیه معمولی با فسفات در بویلر در مقاله قبلی توضیح داده شد برای مشاهده مقاله تصفیه معمولی با فسفات در بویلر کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *