روش های تخلیه دیگ بخار

دیگ بخار قدیمی و جدید
دیگ های بخار قدیمی و جدید
شهریور 2, 1398
هزينه تخليه دیگ بخار
هزینه تخلیه دیگ بخار
شهریور 2, 1398

روش های تخلیه دیگ بخار

عمل تخلیه برای برداشتن رسوبات میتواند بطور متفاوت و بوسیله لولهای که در زیر دیگ بخار ( شکل زیر ) قرار دارد، انجام پذیرد. این کار معمولاً یکبار در هر شیفت و بصورت دستی در فواصل زمانی کوتاه به صورت سریع و متوالی انجام میشود و مقدار تخلیه لازم بوسیله کم شدن ارتفاع درجه آبنما ٣تـخمین زده مـیشود. روشفوق، روشی سنتی برای دیگ بخار نوع پوست های است.

روش های تخلیه دیگ بخار

عمل تخلیه میتواند بصورت پیوسته و بوسیله انشعابی کـه از نـزدیکی سـطح اسمی آب دیگ بخار شکل زیر گرفته میشود نیز انجام گـیرد. در سـاله ای اخیر این روش بصورت پیوسته پلهای ١تبدیل شده است که در آن شیرهای تخلیه توسط یک سیگنال زمانی و یا توسط سیگنالی که بوسیله بعضی از خواص آب دیگب خار مانند هدایت الکتریکی ایجاد میشود بصورت تناوبی باز و بسته میشوند. این روش تحت عنوان کنترل اتوماتیک TDSنامیده میشود.

 

نقاط تخلیه دیگ

در کاربردهای عملی جدید هر دو روش تخلیه تناوبی و تـخلیه پیوسته بکـار میروند که روش اول عمدتاًبرای برداشتن ذرات معلق که تهنشین شده است و روش دوم برای کنترل TDS بکار میرود. لازم به ذکـر است کـه تخلیه تـناوبی بـاید در زمان هایی که بار دیگ بخار کم است انجام گیرد و در این مورد نباید غفلتشود زیرا اگرکیفیت آب، نامرغوب TDS زیاد باشد، رسوبات درقسمت تحتانی دیگ جمع شده تا حدی که انتقال حرارت کند میشود و در این صورت گرم شدن دیگ بخار دچار مشکل شده و احتمالاً فاجعه آمیزخواهد بود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس - بخش فروش