روش های تخليه ديگ بخار

دیگ بخار قدیمی و جدید
ديگ های بخار قديمی و جديد
مرداد ۲۴, ۱۳۹۸
هزينه تخليه دیگ بخار
هزينه تخليه دیگ بخار
شهریور ۲۰, ۱۳۹۸

روش های تخليه ديگ بخار

عمل تخليه براي برداشتن رسوبات ميتواند بطور متفاوت و بوسيله لولهاي كه در زير ديگ بخار ( شکل زیر ) قرار دارد، انجام پذيرد. اين کار معمولاً يکبار در هر شيفت و بصورت دستي در فواصل زماني کوتاه به صورت سريع و متوالي انجام ميشود و مقدار تخليه لازم بوسيله کم شدن ارتفاع درجه آبنما ٣تـخمين زده مـيشود. روشفوق، روشي سنتي براي ديگ بخار نوع پوست هاي است.

روش های تخليه ديگ بخار

عمل تخليه ميتواند بصورت پيوسته و بوسيله انشعابي کـه از نـزديکي سـطح اسمي آب ديگ بخار شکل زیر گرفته ميشود نيز انجام گـيرد. در سـاله اي اخير اين روش بصورت پيوسته پلهاي ١تبديل شده است كه در آن شيرهاي تخليه توسط يك سيگنال زماني و يا توسط سيگنالي كه بوسيله بعضي از خواص آب ديگب خار مانند هدايت الكتريكي ايجاد ميشود بصورت تناوبي باز و بسته ميشوند. اين روش تحت عنوان كنترل اتوماتيك TDSناميده ميشود.

 

نقاط تخلیه دیگ

در کاربردهاي عملي جديد هر دو روش تخلية تناوبي و تـخليه پيوسته بکـار ميروند که روش اول عمدتاًبراي برداشتن ذرات معلق كه تهنشين شده است و روش دوم براي کنترل TDS بکار ميرود. لازم به ذکـر است کـه تخليه تـناوبي بـايد در زمان هايي که بار ديگ بخار كم است انجام گيرد و در اين مورد نبايد غفلتشود زيرا اگرکيفيت آب، نامرغوب TDS زياد باشد، رسوبات درقسمت تحتاني ديگ جمع شده تا حدي که انتقال حرارت کند ميشود و در اين صورت گرم شدن ديگ بخار دچار مشکل شده و احتمالاً فاجعه آميزخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *