آلودگي هواي ناشي از زباله سوزها

زباله سوزها
زباله سوزها
تیر ۲, ۱۳۹۹
راندمان توسط روش تلفات حرارتي در بویلر
راندمان توسط روش تلفات حرارتي در بویلر
تیر ۵, ۱۳۹۹

آلودگي هواي ناشي از زباله سوزها

آلودگي هواي ناشي از زباله سوزها

آلودگي هواي ناشي از زباله سوزها

 يك زباله سوز بدون تجهيزات كنترل آلودگي ، توانايي انتشار 27 نوع فلزات سنگين ، 210 نوع شناخته شده دي اكسين ها و فوران ها و نيز بيش از 400 نوع تركيبات آلي را به هواي محيط دارد .

آلودگي هوا در فرآيند سوزاندن زباله در كارخانجات زباله سوز از منابع زير ايجاد ميشود .

 • بو و غبار و مشكلات خرده ريزها كه ممكن است در طول دوره تخليه، انبار و بارگيري زائدات توليد گردند .
 • جريان گاز خروجي از دودكش كه ميتواند حاوي ذرات ، خاكستر ، و قير باشد .
 • فلزات و تركيبات فلزي كه ميتوانند به صورت ذرات بسيار ريز ( كمتر از ميكرون ) تبخير و در فضا انتشار يابند .

آلودگي هواي ناشي از زباله سوزها

تركيباتي مانند كلرين ، فلورين ، سولفور ، نيتروژن و ديگر عناصر توليد بو كه از زباله تخليه شده ناشي  مي شود و يا در مرحله بارگيري   ايجاد مي گردند ، در شرايط عدم وجودسرپوش مناسب براي مخازن ،   آزار دهنده خواهد بود . بوي ناشي از سوزاندن زباله ها كه معمولاً  منشاءآلي دارند از سوختن ناقص مواد آلي ايجاد ميگردد . سوختن ناقص   زباله ميتواند باعث انتشار خروجي هاي خطرناك و سمي مانند دي اكسين  و فوران شود . ذرات معلق خروجي معمولاً قابل مشاهده هستند و باعث بروز شكايات توسط جوامع محلي مي گردند . ذرات خروجي شامل   تركيبات خاكستر و آلاينده هاي با ماهيت سمي مانند فلزات سنگين ،  فوران و دي اكسين بوده كه يا با مواد معلق تركيب مي شوند و به صورت   مجزاخارج مي شوند . گازهاي اسيدي مانند هيدرو كلرين ، اسيد سولفوريك و اسيد هيدرو فلوئوريك از طريق زباله سوزها خارج مي   شوند . از جمله موارد موثر بر خروجي زباله سوزها : اندازه و نوع كوره و   نوع سوخت هاي مورد نياز و تركيبات زباله ، اختلال در آتش و غيره را   ميتوان نام برد . در زباله سوزهاي شهري سرب ،جيوه ، كادميوم ، فويل   هاي آلومينيومي ، ورقه هاي روي و نمك فرار قابل توجه است . با   وجودي كه نوع تركيبات حاصل از زباله سوزي بسته به نوع سيستم و نوع   زائدات و ساير شرايط متغير است ولي تقريباً از تمامي دستگاههاي زباله  سوز آلاينده هاي زير حاصل مي گردد.

 • ذرات معلق
 • دي اكسيد گوگرد
 • دي اكسيد كربن
 • دي اكسيد ازت
 • مونواكسيد كربن
 • هيدرو كربن ها
 • دي اكسين ها و فوران ها

هرچند در تعدادي از كشورها به دليل انجام اقدامات كنترل آلودگي هوا   و رعايت استانداردهاي مربوط به آن درسال هاي اخير خروجي هاي   آلاينده كاهش چشمگيري نشان ميدهد مانند كشور سوئد ، يكي از   مشكلات موجود در راهبري زباله سوزهاي شهري آن است كه در حال   حاضر در بسيارس از كشورها استانداردهاي قانوني براي كنترل بعضي از   آلاينده ها مانند دي اكسين ها و فوران وجود ندارد .

دي اكسين ها و اثرات آن

 PCDD يا پلي كلرينيتد دي بنزو دي اكسين و و PCDF يا پلي كلرينيتد   دي بنزو فوران بدليل بروز عدم تعادل در محيط زيست يكي از شاخص  هاي مخاطره آميز بودن زباله سوزها محسوب مي شوند . در خصوص   اثرات آنها تحقيقات زيادي صورت نگرفته ايت . اين تركيبات از  سوزاندن تركيبات حاوي كلر ايجاد ميشوند . مانند پلاستيك ها و   كاغذهاي سفيد شده با مواد شيميايي كلره . برخي تريبات مانند تترا كلرو   دي بنزو – پي – دي اكسين جزء خطرناك ترين مولكولهاي سمي   شناخته شده اند .  

اين گاز بشدت سمي بوده و نيمه عمر آن در موش 30 تا 40 روز و ودر انسان حدود 4 سال برآورد شده است . خاصيت سرطانزايي تركيبات   آروماتيك چند حلقه اي كاملاً شناخته شده است . اين مولكولها باعث تضعيف دستگاه ايمني شده و در نتيجه شخص را نسبت به سرطان آسيب   پذير تر ميكنند . علاوه بر اين تركيبات كلرينه و برومينه سبب ناراحتي شديد پوستي ، جهش هاي ژنتيكي و غيره ميگردند . طبق نتايج مطالعات انجام شده مقادير بسيار كم دي اكسين ميتواند اثرات بدي بر توليد مثل ، كبد و فرآيند رشد جانوران داشته باشد . و نتايج دستاوردهاي پزشكي آلمان نشان ميدهد شير زنان شيرده 20 برابر شير گاو بيشتر به دي اكسين آلوده است . دي اكسين ها اثر تجمعي داشته و تا چند سال   مشكلات ايمني و بهداشتي ايجاد مينمايند . فوران نيز بر پوست ، بينايي و دستگاه عصبي انسان تاثير ميگذارد .

آلودگي هواي ناشي از زباله سوزها

روش هاي مناسب براي حذف  ذرات گرد و غبار و بو و گازهاي آلوده كننده دستگاه هاي زباله سوز:

 • مخزن ته نشيني :مخزن بزرگي است كه بعد از محفظه احتراق قرار گرفته و موجب  حذف ذرات بزركتر از خاكستر مي شود.
 • جمع كننده هاي بامانع : صفحاتي از آجر يا فلز مرطوب يا خشك هستند . معمولاً بعد از محفظه حرارتي قرار دارند . ذراتي با قطر 50 ميلي ميكرون يا بيشتر با برخورد به آنها و كاهش سرعت حذف مي شوند .
 • شوينده ها : ذرات خاكستر توسط قطرات آب به هم چسبيده ، حذف مي شوند . درصد كارآيي تقريبي 80-96  
 • جداكننده هاي سيكلوني: جداسازي خشك ذرات خاكستر توسط نيروي گريز از مركز ، ذرات به ديواره برخورد كرده و جمع آوري مي شوند.
 • رسوب دهنده هاي الكترو استاتيكي : ذرات خاكستر توسط الكترودهايي باردار شده و اين ذرات توسط صفحاتي كه در ميدان الكتريكي با شدت زياد قرار دارند ، جمع آوري مي شوند . در صفحات جمع كننده ، ذرات بار خود را از دست داده به هم مي چسبند . با زدن ضربه اي آرام به صفحات ذرات به پايين مي ريزند .
 • صافي هاي كيسه اي : گازهاي حاصل از احتراق توسط اين صافي ها كه جنس هاي مختلفي   دارند پاكسازي مي شوند .

تجهيزات كنترل آلودگي در زباله سوزها شهري براي پاسخگويي با الزامات قانوني :

 • ذرات
 • شوينده ها  فلزات
 • اتاقك كيسه اي گازهاي اسيدي
 • انواع شوينده ها مواد آلي نسوخته
 • سوخت ثانويه خاكسترهاي خطرناك
 • تثبيت  جامد كردن  دفن بهداشتي مطمئن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *