چگونگی نصب ونگهداری انواع دیگ آب گرم

انواع دیگ های فولادی،بخار وآبگرم
انواع دیگ های فولادی،بخار وآبگرم
مهر ۲۳, ۱۳۹۷
اصول ديگ های بخار
اصول ديگ های بخار
مهر ۲۷, ۱۳۹۷

چگونگی نصب ونگهداری انواع دیگ آب گرم

برای مشاهده مطالب قبلی کلیک کنید.

دیگ های چدنی

دیگ های چدنی به لحاظ پره ای بودن دارای مزایای زیرمی باشد.

1- به علت پره ای بودن حمل و نقل آن آسان میباشد
2- به علت داشتن مقاومت خوب در برابر زنگ زدگی، طول عمده آنها زیاد است.
3- به علت پرهای بودن در صورت نیاز میتوان ظرفیت حرارتی آن را با اضافه کردن و کم کردن پره افزایش و کاهش داد.
4- در صورت آسیب دیدن یک پره میتوان یک پره نو جایگزین کرد.
میزان گرمایی که در بدنه پره جذب میشود اینرسی گرمایی گفته میشود. باافزایش تعداد پرهها در دیگ چدنی این گرما افزایش یافته و ظرفیت حرارتی دیگ را بالا می برد

چگونگی نصب ونگهداری انواع دیگ آب گرم

دیگ های فولادی

معمولاً ظرفیت این دیگها از45000kcal/hr است. این دیگ ها را معمولاً با توجه به اندازه ظرفیت حرارتی مورد نظر به روش جوشکاری و یا به صورت مجموعه یک پارچه میسازندسطح تبادل حرارت آن  بعد از آتش دان عموماً متشکل از تعدادی لوله های عمودی یا افقی یا مورب هستند.این لوله ها همواره از نوع آتشخوار بدون درز میباشند. و برحسب نوع کاربری وسفارش به دو نوع فایر تیوپ (شعله داخل لوله ها و سیال گرم شونده در خارج ازلوله ها قرار دارد). و یا به صورت واترتیوب میباشند که (آب داخل لوله ها وشعله اطراف لوله قرار دارد) معمولاً نوع فایرتیوب بیشترین کاربرد را دارد. جهت افزایش میزان سطح حرارتی مسیر عبور آتش را در یک، دو، سه جهت عبور می دهند که به این مسیرها پاس گفته میشود.

ساختمان دیگ فولادی

1- بدنه: بدنۀ دیگ به ابعاد مورد نیاز از ورقهای فولادی بریده، پس از نورد شدن جوشکاری میشود
2- تیوب ها:تیوب های دیگ های فولادی از نوع آتشخوار است که به طول موردنیاز از لوله های 6متری بریده میشود

3- صفحات نگه دارنده تیوب:Tube Sheetوظیفه نگه داشتن تیوب ها را انجام داده و به بدنۀ دیگ جوش داده شده و هم محفظۀ داخلی دیگ را از محیط خارج جدا می سازد.
4- کوره:  : محل احتراق مواد سوختنی به وسیله مشعل بوده و از ورق فولادی آتشخوار پس از نورد شدن و جوشکاری داخل دیگ نصب و به صفحات نگهدارنده جلو و
عقب دیگ جوش داده میشود

5- اتصالات لولۀ رفت و برگشت: بوشنهایی برای اتصال لولۀ رفت و برگشت به دیگ، درنظر گرفته شده است .
6- اتصال لولۀ انبساط: بوشن مربوط به اتصال لولۀ مخزن انبساط، پیشبینی شده است
7- شیر اطمینان: با توجه به ظرفیت، فشار کار دیگ، شیر اطمینان حساس درمقابل فشار بر روی آن نصب میگردد
8-  شیر تخلیه: در پایینترین قسمت بدنه دیگ پیش بینی شده است
9- دریچه ها: دریچه های من هول (آدم رو) در بالا و هندهول (دست رو) دردو طرف قسمت پایین پیشبینی شده است این دریچه ها با واشرهای نسوز ودربهای مخصوص بسته میشوند
10- محفظه های دود: در جلو و عقب دیگ های فولادی محفظه هایی وجود داردکه گازهای خروجی از یک پاس را دریافت کرده، به داخل لوله های پاس بعدی هدایت میکند

11- درهای جلو و عقب: به منظور تمیز کردن داخل لولهها و محفظۀ دود ازدرهای لولایی استفاده میشود.
12- اتصال دودکش: برای هدایت محصولات احتراق به هوای آزاد پیشبینی شده است .
13- اتصالات مربوط به نشان دهنده ها: برای نصب ترمومتر، ترموستات و فشارسنج پیشبینی شده است .
14- عایق: یک لایه عایق گرمایی ضخیم، برای جلوگیری از اتلاف گرمایی استفاده میشود.
15-پوشش (کاور:) بر روی عایق، پوششی از ورق آلومینیوم و یا ورق فولادی رنگ شده کشیده میشود
16- شاسی: اکثر دیگ های فولادی در کارخانه بر روی پایه و یا شاسی نصب می گردند

استقرار دیگ فولادی روی فونداسیون

استقرار دیگ روی فونداسیون باید تراز باشد تا کلکتور و اتصالات مربوطه بدون ایجاد نیرو به دیگ بسته میشوند اگر فونداسیون به دلایل هم تراز نبودن و یا نداشتن استحکام کافی، دیگ جابهجا شود باعث اعمال نیرو به اتصالات دیگ ونشست و یا شکستن لوله های متصل به آن میشود.

نکته: در طول استفاده از سیستم گرمایش حتی المقدور آب درون دیگ و مدار گرمایش را تخلیه نکنید زیرا این آب فاقد رسوب میباشد و پرکردن مجدد آب، موجب رسوب املاح موجود آب در دیگ و سایر قسمتها میگردد، همچنین تشدیدرسوب باعث

-کاهش انتقال گرما.
ـ افت راندمان گرمایی دیگ
ـ کاهش سطح مقطع کانالهاي گردش آب در پره های دیگ و مسدود شدن آنها
ـ آسیب دیدگی و ترك خوردن پرهها به علت افزایش دماي ناشی از کاهش انتقال گرما روي میدهد که جبران آن مستلزم صرف هزینه هاي زیاد و مختل شدن عملکرد
دیگ میگردد. ضمن آنکه استفاده از آبهاي سخت بالای٢00ppmنیز موجب رسوب گرفتگی زود هنگام دیگ میشود، به همین منظور استفاده ازرسوب گیر در مناطقی که سختی آب زیاد است الزامی خواهد بود.
ـ هنگام جمع کردن دیگ تکتک پره های آن را تمیز نمایید تا تمام محتویات داخل آن خارج گردد.
ـ هیچ وقت از چکش های فلزی برای ضربه زدن استفاده نشود. این عمل باعث ناهمگون جمع شدن وکج جا رفتن بوش میشود. علاوه بر آن ممکن است لبه های پره
آسیب دیده و عمل آب بندی انجام نشود.

چگونگی نصب ونگهداری انواع دیگ آب گرم

مقاومت بدنه وفشار کار

ضخامت بدنه دیگ حدود 6میلیمتر بوده و قسمتهایی که در مقابل احتراق میباشند با تعدادی زیادی از فین های برجسته پوشیده شدهاند، این فین ها مقاومت میکانیکی
دیگ را افزایش داده و همچنین سطح گرمایی سمت احتراق را شدیداً بالا میبرد.از طرفی طراحی های مشابه در خصوص مقاوم سازی در مدارگردشی سیال موجب میشودتا دیگ، فشارهای کاری حاصل از ستون آب درمحل مصرف را به خوبی تحمل نماید. فشار کار دیگ در محدوده 4بار میباشدکه در روند تولید محصول تا 8بار تست می گردد. فشارتخریب این پره ها 30باربوده و دمای کاری آنها میتواند با استفاده از منابع انبساط بسته تا 105درجه سلسیوس باشد.

پوشش های دیگ

دیگ و لوله های متصل به آن باید به خوبی عایق شوند تا از هدر رفتن انرژی از طریق حرارت بدنه و لوله ها جلوگیری شود

اجزای تشکیل دهنده مشعل گازوئیلی

1-موتور الکتریکی                 8- رله مشعل                         15- پایه رله

2-بادبزن(فن)                     9- الکترود های جرقه                16- شیشه رویت شعله

3- پمپ گازوئیل                 10- شعله پخش کن                 17- لوله انتقال گازوئیل

4- شیر برق                     11- شعله پوش                       18- پیچ تنظیم دپر هوا

5- کوپلینگ                       12- چشم الکتریکی                 19- پیچ تنظیم شعله

6- نازل                            13- بدنه

7- ترانسفور موتور جرقه        14- دمپر تنظیم هوا

اجزای تشکیل دهنده مشعل گازوئیلی

 

 

تشریع اجزای تشکیل دهنده مشعل گازوئیلی

1-الکتروموتور: الکتروموتور عامل حرکت پمپ گازوئیل و فن مشعل میباشد.
2-باد زدن(فن): فن متصل از نوع گریز از مرکز یا سانتریفوژ میباشد و توسط الکتروموتور به حرکت در میآید. وقتی فن توسط الکتروموتور به حرکت در میآیدتوسط پره هایی که در آن تعیین شده است مولکولهای هوای بین پره ها شروع به چرخش کرده و تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز به بیرون پرتاب و توسط قسمت حلزونی به طرف اتاقک احتراق دیگ هدایت میکند.
3پمپ گازوئیل: معمولاً پمپ گازوئیل مشعل های فشار قوی به صورت دوار و یاچرخ دنده ای میباشد که میتواند یک طبقه یا دو طبقه ساخته شود طرز کار پمپ گازوئیلبدین صورت است که سوخت گازوئیل پس از عبور از یک صافی استکانی روی لوله تغذیه مشعل وارد پمپ دوار شده و تحت فشار قرارمی گردد. سپس به طرف تنظیمکننده فشار رفته و بسته به فشاری که پیچ تنظیم فشار به فنر وارد میکند، مقداری از آن به طرف نازل رفته و مابقی به مخزن سوخت بر میگردد
4شیر برقی: معمولاً در مسیر عبور سوخت؛ از پمپ به طرف نازل یک عدد شیربرقی قرار میگیرد تا در زمان خاموش بودن مشعل از نشت گازوئیل به داخل اتاقک
احتراق جلوگیری نماید.
5-کوپلینگ: کوپلینگ قطعه ای است که حرکت الکتروموتور را به پمپ منتقل میکند و معمولاً به جهت جلوگیری از سوختن و آسیب رسیدن به سیم پیچ موتورآن را از نوع
پلاستیکی میسازند و ساختمان آن طوری است که یک لقی جزئی بین محور الکتروموتور و پمپ ایجاد میشود تا در لحظه راه اندازی اولیه پمپ روی الکتروموتور فشار وارد نکند و الکتروموتور راحتتر بتواند به حرکت در بیاید
6- نازل: نازل قطعه ای است که عملیات زیر را روی گازوئیل انجام داده و سپس به داخل اتاقک احتراق میپاشد.
الف) پودر میکند.
ب) به مقدار معین
ج) با چرخش و زاویه معین
د) به شکل مشخص
هـ) به صورت تصفیه شده

7- ترانسفورماتور: ترانسفورماتور جرقه با ایجاد ولتاژی در حدود 10000ولت بین دو الکترود باعث ایجاد قوس الکتریکی میشود. بنابر این ترانسفورماتور جرقه طوری
ساخته میشود که قدرت مصرفی خودش را تنظیم نماید وگرنه باربیش از اندازه کشیده و میسوزد.بین دو سیم پیچ، پردهای قرار گرفته تا از انتقال پارازیت رادیویی حاصل از قوس الکتریکی به شبکه برقرسانایی جلوگیری نماید. اگر پارازیت رادیویی ایجاد شودمعمولاً به علت اتصالی دو سیم پیچ و یا اتصال الکترودها و کابلهای فشار قوی با بدنه
مشعل می باشد که پرده بین دو سیم پیچ نمیتواند مقاومتی در برابر آنها داشته باشد.

8- الکترودهای جرقه: الکترودهای جرقه از جنس فولاد ضدزنگ (استیل) بارویش چینی ساخته میشوند و هیچگاه فاصله الکترودها از قسمتهای فلزی شکل کمتر ازشش میلیمتر نباشد.

9- شعله پخش کن: شعله پخش کن قطعه ای است که سر راه ورود هوا به اتاقک احتراق قرار گرفته و آن را در خلاف جهت چرخش سوخت به چرخش در آورده و
باعث اختلاط بهتر هوا میشود.
10- شعله پوش: قطعه ای است که الکترودهای جرقه و نازل داخل آن قرار گرفته ومانع آسیب رسیدن به آنها شده و باعث هدایت مناسب سوخت و هوا در یک مسیر
معین به داخل اتاقک احتراق میباشد.
11- چشم الکتریکی: چشم الکتریکی مقاومت الکتریکی است که بر اثر تابش نوربه آن مقاومتش کم شده و در اثر عدم تابش خورشید به آن مقاومتش زیاد میشود
از این خاصیت برای کنترل شعله در مشعلهای گازوئیلی استفاده میشود.
12- بدنه مشعل: تمام قطعات مکانیکی و الکتریکی روی آن سوار میشوند.
13- دمپر تنظیم هوا: دمپر تنظیم هوا قطعه ای است که مقدار هوای مورد نیازجهت تشکیل شعله را تنظیم میکند و ممکن است بهصورت دستی یا برقی باشد.
14- رله مشعل: رله مشعل یک کنترلکننده الکترونیکی میباشد که براساس طراحی و برنامهریزی که دارد مشعل را روشن یا خاموش میکند و از بروز حادثه جلوگیری می کند.

15- پایه رله: پایه رله قطعه ای است که تمام سرسیم های تجهیزات الکتریکی مشعل وارد آن شده و روی یک ترمینال که شماره هایی مطابق مدار برق مشعل می باشد بسته میشوند و معمولاً رله مشعل روی پایه رله بسته میشود.
16شیشه رؤیت شعله: قطعه ای است که فرد اوپراتور میتواند وضعیت شعله را در حالت روشن بودن مشعل مشاهده نماید و درصورت نیاز تنظیمات مربوط به سوخت وهوا را انجام دهد تا شعله مناسبی در اتاق احتراق وجود داشته باشد.

17لوله انتقال گازوئیل: قطعه ای است که بین پمپ گازوئیل تا نازل قرار گرفته وسوخت را از پمپ به طرف نازل هدایت مینماید و شیر برقی نیز روی همین لوله قرار گرفته  است.

مشعل گازی دمنده دار

این مشعل از نظر شکل ظاهری شبیه مشعل های گازوئیلی بوده و اساس کار این مشعل ها بهاین صورت است که هوای لازم برای اشتعال گاز بهصورت اجباری توسط فن گریز از مرکز به داخل اتاقک احتراق دیگ دمیده میشود به همین خاطر آنها را مشعل گازی دمنده دار می نامند.

اجزای تشکیل دهنده مشعل های دمنده دار

مشعل گازی دمنده دار1- الکتروموتور:  شبیه الکتروموتور مشعل گازوئیلی میباشد.
2- فن(بادزن) : شبیه فن مشعل گازوئیلی میباشد.
3- ترانسفورماتور جرقه: شبیه مشعل گازوئیلی میباشد.
4- الکترودهای جرقه: شبیه مشعل گازوئیلی میباشد.
5- دمپر تنظیم هوا: شبیه مشعل گازوئیلی میباشد.
6- شیشه رؤیت: شبیه مشعل گازوئیلی میباشد.
وبقیه اجزای دیگر که در مباحث بعدی به آن خواهیم پرداخت.

کاربرد مشعل های گازی دمنده دار

این نوع مشعل ها در سیستم حرارت مرکزی ساختمانها بر روی دیگ های چدنی،فولادی و در صنعت ذوب فلزات در کارخانه های نورد ورق برای رساندن دمای شمش فلزات به دمای ذوب و در کارخانه های لاستیک سازی و پتروشیمی و…کاربرد دارد.

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *