هزینه تخلیه دیگ بخار

روش های تخلیه دیگ بخار
شهریور 20, 1398
تغيير در شرايط جوشش در ديگ بخار
تغییر در شرایط جوشش در دیگ بخار
شهریور 20, 1398

هزینه تخلیه دیگ بخار

هزينه تخليه دیگ بخار

هزینه تخلیه دیگ بخار

در توضیح هزینه تخلیه دیگ بخار اجازه دهید برای چند لحظه تامل کرده و یادآور شویم که خریدن آب، تصفیه آن، پمپ کردن آن به داخل دیگبخار و حرارت دادن آن تا نقطه جوش و بالاخره دور ریختن آب، شرایط اولیه لازم برای تولید بخار میباشد اما تا زمانیکه این فرآیند بطور مناسب کنترل نشود تولید بخار میتواند انرژی زیادی را تلف کند.

استفاده وسیع از شبکه آبرسانی

همچنین باید بخاطر داشت که با استفاده وسیع از شبکه آبرسانی، ثابت ماندن کیفیت آن از نظر مقدار TDS تضمین نمیشود و ممکن است برای رفع این مشکل روش تخلیه تناوبی کافی نباشد. هزینه های تخلیه بندرت مـشخص میباشند زیرا این هزینه ها در بطن هزینه های کلی واحد تولید بخار نظیر هزینه های آب،

تصفیه آب و سوخت مستتر میباشند. به مثال زیر توجه کنید

مثال:
دیگب خاری با بازده %٨٠ کـار مـیکند و حـداکـثر بـخاردهی آن (١٠٠٠٠Ib/h) ۴۵٣۶ kg/h در فشار (١۵٠Ib/in٢) ١٠/٣barمیباشد و با آب 140o f 60o c تغـذیه میشود. دیگبخار در هرساعت (٩٠٠٠ Ib) ۴٠٨٢kgبخار تولید میکند ومیزان تخلیه در هر ساعت (١٠٠٠Ib) ۴۵۴kg میباشد. توان گرمایی ورودی لازم عبارت است از

هزینه تخلیه دیگ بخار

لذا در این مئال که نمونه عامی میباشد، %٩٧/٧از انرژی سوخت مستقیماًبرای تولید بخار و %٢/٣ آن برای گرمکردن آب تخلیه شده صرف میشود. ممکن است رقم %٢/٣ ناچیز بنظر برسد. اما اگر این دیگ بخار ٣٠٠٠ساعت در سال کار کند مصرف سوختی در حدود: ٨۶٠٠ترم هر ترم ١٠٠٠٠٠٠ Btu انرژی دارد و یا ٢۴٠٠٠مترمکعب گاز طبیعی، ٢٢٠٠٠لیـتر و یـا ۴٩٠٠ گـالن مـازوت و ٣٩ تـن زغال سنگ خواهد داشت.

به مقادیرفوق باید هزینه های ١٣۵٠٠٠٠لیتر ٣٠٠٠٠٠ گالن آب، تصفیه آب، پمپ کردن آن و تخلیه فاضلاب را اضافه کردکه بسته به نوع سوخت، هزینهای بالغ بر ٢۵٠٠ تا ۵٠٠٠ پوند در سال دارد. اگر دیگ بخار ٨٠٠٠ ساعت در سال کار کند هزینه کل به ۶٠٠٠ تا ١٢٠٠٠پوند در سال افزایش مییابد توجه کنید که ارقام مذکور گرد شده اند. شکل ٣رابطه بین مقدارتخلیه و درصد سوخت که بصورت گرمای نهان تبخیر و گرم شدن آب تخلیه شده هدر میرود را نشانم یدهد.

هزینه تخلیه دیگ بخار

با پذیرفتن اینکه تخلیه ذرات محلول برای سلامت دیگ بخار وکیفیت بخاری که تامین میکند، ضروری است دو مطلب قابل توجه دیگر باقی میماند :
  1. اولین و مهمترین مطلب اینکه مقدار تخلیه نباید از حداقل مقدار لازم تجاوز کند وهر مقدار اضافی باعث تلف شدن انرژی میشود. مهمترین گام، کنترل صحیح است.
  2. هنگامی که شرایط مرحله ١تامین شد، بازیابی حرارت از آب تخلیه شده مورد مطالعه قرار میگیرد تا معلوم شود که آیا بازیابی انـرژی از آب تـخلیه شده اقتصادی است یا خیر. بطور متوسط حدود %۵٠ از این انرژی قابل بازیابی است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس - بخش فروش