نگهداری دیگ بخار برای کاهش مصرف سوخت و ایمنی

دیگ آبگرم تجهیزات و راه اندازی
خرداد 29, 1397
لول گیج مغناطیسی
خرداد 29, 1397

نگهداری دیگ بخار برای کاهش مصرف سوخت و ایمنی

نگهداری دیگ بخار برای کاهش مصرف سوخت و ایمنی

نگهداری دیگ بخار برای کاهش مصرف سوخت و ایمنی

ایمنی دیگ بخار

همه ساله در ایالات متحده آمریکا صدها مورد حادثه ناشی از سیستمهای گرمایش با بخار وآب داغ در ساختمان تجاری ، اداری ، مسکونی وصنعتی رخ می دهند که خسارات را در پی دارند.طبق  گزارشات علت اصلی بروز این حوادث در بیشتر موارد خرابی سیستم قطع سطح پایین آب ، اشتباه راهبر سیستم ، نگهداری ضعیف وخوردگی است.

برای یک سیستم بخار طراحی وعملکرد صحیح سیستم کنترل و وسائل ایمنی از ضروریان بدیهی است وتنها را ه اطمینان از صحت عملکرد آنها بازرسی منظم ونگهداری وتست اجزاء سیستم طبق برنامه مدون است.اما این وسایل کنترل وایمنی برای سیستم بخار کدامند؟

برخی از اصلی ترین وضروری ترین وسایل کنترل وایمنی سیستم بخار را در اینجا ذکر می کنم ولی روشهای نگهداری وتستی که پیشنهاد میکنم بر تجربیات خودم مبتنی هستند ؛ ممکن است در این باره کارخانه سازنده دیگ ، پیمانکار وبیمه گر سیستم نیز نظراتی داشته باشند که باید مد نظر قرار گیرد.

شیرهای اطمینان دیگ بخار

شیر اطمینان دیگ بخار

شیر یا سوپاپ اطمینان دیگ بخار در واقع آخرین خط دفاعی در برابر حادثه است .اگر بعضی از ادوات کنترلی در سیستم درست کار نکنند وفشار سیستم بالا رود ، شیر اطمینان با آزاد کردن فشار اضافی از خسارت به دیگ جلوگیری می کند.البته گاهی شیراطمینان هم خراب می شود وعدم تخلیه بخار از این شیر راهبر سیستم را درمورد مرتب بودن وضعیت دچار سوء تفاهم می کند.

به یاد داشته باشید که خود شیر اطمینان هم باید طبق برنامه زمان بندی بطور منظم تست شود تا از درستی عملکرد آن اطمینان با ظرفیت تخلیه کافی(متناسب با حداکثر ظرفیت مشعل) داشته باشد.

توانایی شیر اطمینان در انجام وظیفه ای که بر عهده دارد توسط چند چیز تحت تاثیر قرار می گیرد مثل خوردگی داخلی یا محدود شدن جریان در داخل دیگ که می تواند مانع عملکرد صحیح شیر شود .در بیشتر موارد “انجماد”(freezing) یا قفل شدن شیر اطمینان همین خوردگی است .این حالت عموما سبب بروز نشتی در شیر می شود که باید بی درنگ تعمیر شود.

جهت اطمینان از صحت عملکرد شیر اطمینان باید اهرم آن را ماهی یکبار بالا آورده وفشار میزان شده روی شیر را نیز سالی یکبار تست کرد.در صورت احراز وجود هرگونه عیبی در شیر اطمینان باید فورا دیگ را خاموش نموده وشیر معیوب را تعویض یا تعمیر کرد.

شیر اطمینان باید طوری تنظیم شود که در حداکثر مجاز فشار کار دیگ یا قدری کمتر از آن باز شود که این امر توسط کارخانه سازنده شیر صورت می گیرد.این حداکثر فشاری است که دیگ بخار تحت آن می تواند بطور ایمن کارکند.

حداکثر فشار کار مجاز دیگ روی پلاک مشخصات آن قید می شود.البته این خوب نیست که دیگ تحت فشار ی خیلی نزدیک به فشار باز شدن شیراطمینان کارکند چون سبب نشتی شیر شده وخوردگی داخلی را تشدید می کند.

کنترل سطح آب وقطع سوخت

این وسیله دو وظیفه جداگانه را برعهده دارد که قاعدتا باید توسط دو وسیله مختلف ایفا شود ، اما اغلب هر دوی این وظایف در قالب یک وسیله منفرد صورت میگیرد  که این به صرفه تر است.اما من پیشنهاد می کنم که هم برای دیگ های بخار وهم برای دیگهای آب داغ همیشه از وسایل کنترل جداگانه برای این دو منظور استفاده شود ؛ قطع کننده های اولیه وثانویه سوخت سطح پایین آب .نصب این دو وسیله روی دیگ نیز باید از طریق سوراخهای جداگانه  صورت گیرد طوری که ممانعت یا محدودیتی در لوله کشی متصل به دیگ ایجاد نشود .البته بسیاری از مقررات محلی ، استقلال این دو وسیله از یکدیگر را الزامی کرده اند.

لوله ها باید همیشه کاملا باز وعاری از رسوب ولرد باشند

بمنظور سهولت پاکسازی و بازرسی لوله ها بهتر است از “سه راهه های صلیبی” در لوله کشی استفاده شود.یک نشانه ساده از وجود اشکال فزاینده در لوله کشی متصل به دیگ این است که شناور محفظه قطع کننده سوخت کنترل سطح پایین آب درست عمل نکند .

وقتی شیرتخلیه بسته است سطح آب باید سریعا در سایت گلاس به حالت نرمال برگردد.کندی سرعت برگشت سطح آب به وضع طبیعی حاکی از این است که لوله کشی متصل به دیگ در اثر رسوبات تنگ شده است.

متداولترین سیستم کنترل سطح آب ووسایل قطع جریان سوخت سطح پایین آب متشکل از دو جزء اصلی است: یک محفظه شناوردار ویک سوییچ برقی که با فرمان شناور محفظه عمل می کند.

لوله دیگ بخار

بروز هرگونه مشکلی برای این دو جزء سبب جلوگیری از عملکرد صحیح آنها می شود .اشکالاتی که در محفظه شناور دار بروز می کنند عموما نتیجه غفلت راهبران سیستم است.

عمده ترین دلیل خرابی سوئیچ نیز اتمام طول عمر مفید وفرسودگی سیمهاست.همزمان با افت سطح آب در دیگ ، شناور نیز پایین می رود.وقتی شناور به نقطه معینی رسید یک سوئیچ برقی را فعال ساخته واین سوئیچ مشعل را  خاموش می کند.توجه داشته باشد که شستشوی محفظه شناور دار نباید بعنوان تست قطع کننده سطح پایین آب تلقی شود

هنگام تست مواظب باشید

قطع کننده های سطح پایین آب باید در دوره های زمانی منظم از نظر صحت عملکرد مورد بررسی قرار گیرند.اما از آنجا که این تست مستلزم کاهش دادن سطح آب به پایین ترین حد برای عملکرد ایمن است  ، این کار باید توسط یک متخصص ماهر با رعایت حداکثر احتیاط صورت گیرد.

هرگز نباید اجازه داد که سطح آب در سایت گلاس آنقدر پایینرود که دیگر دیده نشود.این تست باید برای دیگهایی که تحت فشار بیش از 15psigکار میکنندبطور روزانه وبرای دیگهایی که تحت فشار کمتر از 15psig کار می کنند بطور هفتگی صورت پذیرد.

بعلاوه تست تخلیه آهسته باید هر شش ماه یکبار روی دیگهای بخاری که تحت فشار بیش از 15psig کار میکنند انجام گیرد.مضاعف بر این تستهای دوره ای باید محفظه شناوردار نیز برای پاکسازی رسوبات جمع شده در ان کاملا شسته شود.

حداقل یکبار در سال باید کنترلهای سطح پایین آب باز شده وپس از پاکسازی وبازرسی مجددا در جای خود سوار شدند که این کار نیز باید توسط یک متخصص مجرب صورت گیرد.

سوییچهای الکتریکی وسیم کشی اکثرا قابل اطمینانند ونگهداری آنها کار چندانی ندارد .اما حداقل یکبار در سال باید سوییچها تمیزکاری شده و از هرگونه گردوغبار وکثیفی عاری گردند.اگر از این سوییچها درست نگهداری شود غالبا هیچ اشکالی پیدا نمی کنند ؛ ولی اگر به هر دلیل کارشان را درست انجتم ندهند می توانند عامل اولیه حوادث خطرناک دیگها باشند.

سوئیچها را بای پس نکنید

کرارا اتفاق افتاده است که کارگران نگهدارنده سیستم روکش سیم را برداشته  وبا یک تکه سیم اتصال موقتی را بدون حضور سوییچ ایجاد می کنند و در واقع سوییچ را بای پس می کنند تا کارشان راه بیافتد!

حالا این کار ممکن است برای تست سایر مدارهای کنترل سیستم باشد یا برای جلوگیری از خاموش شدن دیگ توسط کنترل سطح پایین آب در هنگام بالا بودن تقاضای بخار در سیستم ؛

ولی به هر حال کاری خطرناک واحمقانه است.چرا که این مدار بای پس ممکن است به راحتی در اثر غفلت راهبر سیستم تبدیل به یک مدار دائم شود و دیگ را بدون عامل کنترل در معرض شرایط خطرناک قرار دهد.خاموش شدن مکرر ومداوم یک دیگ حاکی از وجود یک اشکال جدی است.

بنابراین بای پس کردن سوییچها با یک اتصال موقت هرگز نباید صورت گیرد و در صورتی که در شرایط خاصی موقتا ناچار به این کار باشیم باید حواسمان باشد که این مدار”موقتی” تبدیل به “دائمی”نشود وبلافاصله پس از انجام کار نگهداری ، این مدار موقتی برداشته شده ومدار سوئیچ مجددا برقرار گردد.تازه همین استفاده از مدار موقت بای پس سوییچ نیز باید فقط وفقط توسط یک متخصص مجرب صورت گیردولاغیر.

سیستم سوخت دیگ

سیستم سوخت بویژه مشعل محتاج پاکسازی دوره ای ونگهداری منظم است.قصور در ایم مورد ممکن است سبب افزایش مصرف سوخت ، کاهش انتقال حرارت در دیگ شود .

سیستمهای جدید سوخت مجموعه ای از اجزاء الکتریکی ومکانیکی هستند.اما هر چیز عمر مفیدی دارد که سیستم سوخت نیز از این امر مستثنی نیست :خرابی ترانسفورمر جرقه ، سوختگی وخرابی الکترودهای جرقه ، گرفتگی صافی های سوخت وتجهیزات مشعل ، کثیف شدن اسکنرهای شعله ، کثیفی ونشتی شیرهای سوخت وبرهم خوردن تنظیم نسبت سوخت/هوا ، در تمامی سیستمهای سوخت پیش می آید.بنابراین هرگزنباید از بازرسی منظم و دوره ای این سیستمها توسط افراد متخصص غفلت شود.

سایت گلاس

بهینه سازی و ایمنی دیگ بخار

شاید برای یک تاسیساتچی لزومی به تاکید در مورد اهمیت فوق العاده پاکسازی ونگهداری صحیح سایت گلاس نباشد.این وسیله ای است که مسئول راهبری دیگ را قادر می سازد به طور عینی سطح آب در دیگ را مشاهده کند.

اگر سایت گلاس درست نگهداری نشود ممکن است راهبر سیستم را در مورد سطح آب دیگ  سوء تفاهم کند وبه اشتباه سطح آب دیگ را کافی نشان دهد در حالی که واقعا سطح آب پایین وشرایط خطرناک است.

از آنجا که آب دیگ در سایت گلاس بالا وپایین می رود به مرور زمان روی شیشه آن را کثیف و تار می کند ، بنابراین هیچ سایت گلاسی از پاکسازی بی نیاز نیست.یکی دیگر از اشکالات خطرناکی که در سایت گلاس پیش آمده وحوادث مرگباری را موجب می شود گرفتگی خطوط متصل به سایت گلاس است ؛

این باعث می شود ارتباط سایت گلاس با دیگ قطع شده و چه بسا در حالی که سطح آب در دیگ به حد خطرناکی پایین رفته است ، سایت گلاس آن را نرمال نشان دهد.

بنابراین لوله های اتصال سایت گلاس به دیگ باید منظما بازرسی وپاکسازی شوند تا از صحت آنچه سایت گلاس نشان می دهد اطمینان حاصل گردد.بعضی مسئولین راهبری ونگهداری سیستمهای بخار ، سایت گلاس را بخاطر اهمیت زیاد آن هر ساله تعویض میکنند

دماسنج دودکش

این دما سنج  معمولا روی دودکش دیگ نصب می شودتا دمای گازهای خروجی از دیگ را نشان دهد.دمای بالای دودکش حاکی از این است که تیوبها احتمالا دوده یا جرم گرفته اند.همچنینی بافلهای داخل دیگ ممکن است ضایع شده باشند.این شرایط عموما به آهستگی در یک دوره طولانی اتفاق می افتد

آنقدر آهسته که پرسنل راهبری سیستم بتدریج به افزایش دمای گاز دودکش عادت کرده ومتوجه آن نمی شوند.بدنیست بدانید به ازاء هر40 0F افزایش دمای دودکش 1 درصد راندمان دیگ کم می شود.

نمودارها یا گزارشهای کار دیگ ونگهداری آن خیلی اهمیت دارند

بسیاری از حوادث دیگها را می توان پیشگیری کرد ؛ یکی از مهمترین وسایل برای این کار ، تهیه نمودارها یا گزارشهای عملکرد وشرح عملیات نگهداری دیگ است.این بهترین روش جهت حصول اطمینان از این است که به دیگ توجه لازم وکافی می شود.با مطالعه این نمودارها وگزارشها براحتی می توان دریافت که آیا بازرسی ها وتستهای مربوط به نگهداری طبق برنامه صورت گرفته اندیا نه .

به این ترتیب حتی تغییرات کند و تدریجی از قبیل  افزایش دمای دودکش در همان اوایل این فرآیند قابل تشخیص است.کلام آخر اینکه سیستمهای بخار وآب داغ در صورتی که درست نگهداری و راهبری شوند خوب کار میکنند وانحرافی از شرایط طرح نخواهند داشت ونگهداری و راهبری صحیح نیز تنها از متخصصین ماهر وهوشمند برمی آید.پس در انتخاب این افراد دقت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس - بخش فروش