نگهداری ديگ بخار برای كاهش مصرف سوخت و ایمنی

دیگ آبگرم تجهیزات و راه اندازی
خرداد ۲۷, ۱۳۹۷
لول گیج مغناطیسی
خرداد ۳۰, ۱۳۹۷

نگهداری ديگ بخار برای كاهش مصرف سوخت و ایمنی

نگهداری ديگ بخار برای كاهش مصرف سوخت و ایمنی

نگهداری ديگ بخار برای كاهش مصرف سوخت و ایمنی

ایمنی دیگ بخار

همه ساله در ايالات متحده آمريكا صدها مورد حادثه ناشی از سيستمهاي گرمايش با بخار وآب داغ در ساختمان تجاري ، اداري ، مسكوني وصنعتي رخ مي دهند كه خسارات را در پي دارند.طبق  گزارشات علت اصلي بروز اين حوادث در بيشتر موارد خرابي سيستم قطع سطح پايين آب ، اشتباه راهبر سيستم ، نگهداري ضعيف وخوردگي است.

براي يك سيستم بخار طراحي وعملكرد صحيح سيستم كنترل و وسائل ايمني از ضروريان بديهي است وتنها را ه اطمينان از صحت عملكرد آنها بازرسي منظم ونگهداري وتست اجزاء سيستم طبق برنامه مدون است.اما اين وسايل كنترل وايمني براي سيستم بخار كدامند؟

برخي از اصلي ترين وضروري ترين وسايل كنترل وايمني سيستم بخار را در اينجا ذكر مي كنم ولي روشهاي نگهداري وتستي كه پيشنهاد ميكنم بر تجربيات خودم مبتني هستند ؛ ممكن است در اين باره كارخانه سازنده ديگ ، پيمانكار وبيمه گر سيستم نيز نظراتي داشته باشند كه بايد مد نظر قرار گيرد.

شيرهای اطمينان دیگ بخار

شیر اطمینان دیگ بخار

شير يا سوپاپ اطمينان ديگ بخار در واقع آخرين خط دفاعي در برابر حادثه است .اگر بعضي از ادوات كنترلي در سيستم درست كار نكنند وفشار سيستم بالا رود ، شير اطمينان با آزاد كردن فشار اضافي از خسارت به ديگ جلوگيري مي كند.البته گاهي شيراطمينان هم خراب مي شود وعدم تخليه بخار از اين شير راهبر سيستم را درمورد مرتب بودن وضعيت دچار سوء تفاهم مي كند.

به ياد داشته باشيد كه خود شير اطمينان هم بايد طبق برنامه زمان بندي بطور منظم تست شود تا از درستي عملكرد آن اطمينان با ظرفيت تخليه كافي(متناسب با حداكثر ظرفيت مشعل) داشته باشد.

توانايي شير اطمينان در انجام وظيفه اي كه بر عهده دارد توسط چند چيز تحت تاثير قرار مي گيرد مثل خوردگي داخلي يا محدود شدن جريان در داخل ديگ كه مي تواند مانع عملكرد صحيح شير شود .در بيشتر موارد “انجماد”(freezing) يا قفل شدن شير اطمينان همين خوردگي است .اين حالت عموما سبب بروز نشتي در شير مي شود كه بايد بي درنگ تعمير شود.

جهت اطمينان از صحت عملكرد شير اطمينان بايد اهرم آن را ماهي يكبار بالا آورده وفشار ميزان شده روي شير را نيز سالي يكبار تست كرد.در صورت احراز وجود هرگونه عيبي در شير اطمينان بايد فورا ديگ را خاموش نموده وشير معيوب را تعويض يا تعمير كرد.

شير اطمينان بايد طوري تنظيم شود كه در حداكثر مجاز فشار كار ديگ يا قدري كمتر از آن باز شود كه اين امر توسط كارخانه سازنده شير صورت مي گيرد.اين حداكثر فشاري است كه ديگ بخار تحت آن مي تواند بطور ايمن كاركند.

حداكثر فشار كار مجاز ديگ روي پلاك مشخصات آن قيد مي شود.البته اين خوب نيست كه ديگ تحت فشار ي خيلي نزديك به فشار باز شدن شيراطمينان كاركند چون سبب نشتي شير شده وخوردگي داخلي را تشديد مي كند.

كنترل سطح آب وقطع سوخت

این وسیله دو وظیفه جداگانه را برعهده دارد كه قاعدتا باید توسط دو وسیله مختلف ایفا شود ، اما اغلب هر دوی این وظایف در قالب یك وسیله منفرد صورت میگیرد  كه این به صرفه تر است.اما من پیشنهاد می كنم كه هم برای دیگ های بخار وهم برای دیگهای آب داغ همیشه از وسایل كنترل جداگانه برای این دو منظور استفاده شود ؛ قطع كننده های اولیه وثانویه سوخت سطح پایین آب .نصب این دو وسیله روی دیگ نیز باید از طریق سوراخهای جداگانه  صورت گیرد طوری كه ممانعت یا محدودیتی در لوله كشی متصل به دیگ ایجاد نشود .البته بسیاری از مقررات محلی ، استقلال این دو وسیله از یكدیگر را الزامی كرده اند.

لوله ها باید همیشه كاملا باز وعاری از رسوب ولرد باشند

بمنظور سهولت پاكسازی و بازرسی لوله ها بهتر است از “سه راهه های صلیبی” در لوله كشی استفاده شود.یك نشانه ساده از وجود اشكال فزاینده در لوله كشی متصل به دیگ این است كه شناور محفظه قطع كننده سوخت كنترل سطح پایین آب درست عمل نكند .

وقتی شیرتخلیه بسته است سطح آب باید سریعا در سایت گلاس به حالت نرمال برگردد.كندی سرعت برگشت سطح آب به وضع طبیعی حاكی از این است كه لوله كشی متصل به دیگ در اثر رسوبات تنگ شده است.

متداولترین سیستم كنترل سطح آب ووسایل قطع جریان سوخت سطح پایین آب متشكل از دو جزء اصلی است: یك محفظه شناوردار ویك سوییچ برقی كه با فرمان شناور محفظه عمل می كند.

لوله دیگ بخار

بروز هرگونه مشكلی برای این دو جزء سبب جلوگیری از عملكرد صحیح آنها می شود .اشكالاتی كه در محفظه شناور دار بروز می كنند عموما نتیجه غفلت راهبران سیستم است.

عمده ترین دلیل خرابی سوئیچ نیز اتمام طول عمر مفید وفرسودگی سیمهاست.همزمان با افت سطح آب در دیگ ، شناور نیز پایین می رود.وقتی شناور به نقطه معینی رسید یك سوئیچ برقی را فعال ساخته واین سوئیچ مشعل را  خاموش می كند.توجه داشته باشد كه شستشوی محفظه شناور دار نباید بعنوان تست قطع كننده سطح پایین آب تلقی شود

هنگام تست مواظب باشید

قطع كننده های سطح پایین آب باید در دوره های زمانی منظم از نظر صحت عملكرد مورد بررسی قرار گیرند.اما از آنجا كه این تست مستلزم كاهش دادن سطح آب به پایین ترین حد برای عملكرد ایمن است  ، این كار باید توسط یك متخصص ماهر با رعایت حداكثر احتیاط صورت گیرد.

هرگز نباید اجازه داد كه سطح آب در سایت گلاس آنقدر پایینرود كه دیگر دیده نشود.این تست باید برای دیگهایی كه تحت فشار بیش از 15psigكار میكنندبطور روزانه وبرای دیگهایی كه تحت فشار كمتر از 15psig كار می كنند بطور هفتگی صورت پذیرد.

بعلاوه تست تخلیه آهسته باید هر شش ماه یكبار روی دیگهای بخاری كه تحت فشار بیش از 15psig كار میكنند انجام گیرد.مضاعف بر این تستهای دوره ای باید محفظه شناوردار نیز برای پاكسازی رسوبات جمع شده در ان كاملا شسته شود.

حداقل یكبار در سال باید كنترلهای سطح پایین آب باز شده وپس از پاكسازی وبازرسی مجددا در جای خود سوار شدند كه این كار نیز باید توسط یك متخصص مجرب صورت گیرد.

سوییچهای الكتریكی وسیم كشی اكثرا قابل اطمینانند ونگهداری آنها كار چندانی ندارد .اما حداقل یكبار در سال باید سوییچها تمیزكاری شده و از هرگونه گردوغبار وكثیفی عاری گردند.اگر از این سوییچها درست نگهداری شود غالبا هیچ اشكالی پیدا نمی كنند ؛ ولی اگر به هر دلیل كارشان را درست انجتم ندهند می توانند عامل اولیه حوادث خطرناك دیگها باشند.

سوئیچها را بای پس نكنید

كرارا اتفاق افتاده است كه كارگران نگهدارنده سیستم روكش سیم را برداشته  وبا یك تكه سیم اتصال موقتی را بدون حضور سوییچ ایجاد می كنند و در واقع سوییچ را بای پس می كنند تا كارشان راه بیافتد!

حالا این كار ممكن است برای تست سایر مدارهای كنترل سیستم باشد یا برای جلوگیری از خاموش شدن دیگ توسط كنترل سطح پایین آب در هنگام بالا بودن تقاضای بخار در سیستم ؛

ولی به هر حال كاری خطرناك واحمقانه است.چرا كه این مدار بای پس ممكن است به راحتی در اثر غفلت راهبر سیستم تبدیل به یك مدار دائم شود و دیگ را بدون عامل كنترل در معرض شرایط خطرناك قرار دهد.خاموش شدن مكرر ومداوم یك دیگ حاكی از وجود یك اشكال جدی است.

بنابراین بای پس كردن سوییچها با یك اتصال موقت هرگز نباید صورت گیرد و در صورتی كه در شرایط خاصی موقتا ناچار به این كار باشیم باید حواسمان باشد كه این مدار”موقتی” تبدیل به “دائمی”نشود وبلافاصله پس از انجام كار نگهداری ، این مدار موقتی برداشته شده ومدار سوئیچ مجددا برقرار گردد.تازه همین استفاده از مدار موقت بای پس سوییچ نیز باید فقط وفقط توسط یك متخصص مجرب صورت گیردولاغیر.

سیستم سوخت دیگ

سیستم سوخت بویژه مشعل محتاج پاكسازی دوره ای ونگهداری منظم است.قصور در ایم مورد ممكن است سبب افزایش مصرف سوخت ، كاهش انتقال حرارت در دیگ شود .

سیستمهای جدید سوخت مجموعه ای از اجزاء الكتریكی ومكانیكی هستند.اما هر چیز عمر مفیدی دارد كه سیستم سوخت نیز از این امر مستثنی نیست :خرابی ترانسفورمر جرقه ، سوختگی وخرابی الكترودهای جرقه ، گرفتگی صافی های سوخت وتجهیزات مشعل ، كثیف شدن اسكنرهای شعله ، كثیفی ونشتی شیرهای سوخت وبرهم خوردن تنظیم نسبت سوخت/هوا ، در تمامی سیستمهای سوخت پیش می آید.بنابراین هرگزنباید از بازرسی منظم و دوره ای این سیستمها توسط افراد متخصص غفلت شود.

سایت گلاس

بهینه سازی و ایمنی دیگ بخار

شاید برای یك تاسیساتچی لزومی به تاكید در مورد اهمیت فوق العاده پاكسازی ونگهداری صحیح سایت گلاس نباشد.این وسیله ای است كه مسئول راهبری دیگ را قادر می سازد به طور عینی سطح آب در دیگ را مشاهده كند.

اگر سایت گلاس درست نگهداری نشود ممكن است راهبر سیستم را در مورد سطح آب دیگ  سوء تفاهم كند وبه اشتباه سطح آب دیگ را كافی نشان دهد در حالی كه واقعا سطح آب پایین وشرایط خطرناك است.

از آنجا كه آب دیگ در سایت گلاس بالا وپایین می رود به مرور زمان روی شیشه آن را كثیف و تار می كند ، بنابراین هیچ سایت گلاسی از پاكسازی بی نیاز نیست.یكی دیگر از اشكالات خطرناكی كه در سایت گلاس پیش آمده وحوادث مرگباری را موجب می شود گرفتگی خطوط متصل به سایت گلاس است ؛

این باعث می شود ارتباط سایت گلاس با دیگ قطع شده و چه بسا در حالی كه سطح آب در دیگ به حد خطرناكی پایین رفته است ، سایت گلاس آن را نرمال نشان دهد.

بنابراین لوله های اتصال سایت گلاس به دیگ باید منظما بازرسی وپاكسازی شوند تا از صحت آنچه سایت گلاس نشان می دهد اطمینان حاصل گردد.بعضی مسئولین راهبری ونگهداری سیستمهای بخار ، سایت گلاس را بخاطر اهمیت زیاد آن هر ساله تعویض میكنند

دماسنج دودكش

این دما سنج  معمولا روی دودكش دیگ نصب می شودتا دمای گازهای خروجی از دیگ را نشان دهد.دمای بالای دودكش حاكی از این است كه تیوبها احتمالا دوده یا جرم گرفته اند.همچنینی بافلهای داخل دیگ ممكن است ضایع شده باشند.این شرایط عموما به آهستگی در یك دوره طولانی اتفاق می افتد

آنقدر آهسته كه پرسنل راهبری سیستم بتدریج به افزایش دمای گاز دودكش عادت كرده ومتوجه آن نمی شوند.بدنیست بدانید به ازاء هر40 0F افزایش دمای دودكش 1 درصد راندمان دیگ كم می شود.

نمودارها یا گزارشهای كار دیگ ونگهداری آن خیلی اهمیت دارند

بسیاری از حوادث دیگها را می توان پیشگیری كرد ؛ یكی از مهمترین وسایل برای این كار ، تهیه نمودارها یا گزارشهای عملكرد وشرح عملیات نگهداری دیگ است.این بهترین روش جهت حصول اطمینان از این است كه به دیگ توجه لازم وكافی می شود.با مطالعه این نمودارها وگزارشها براحتی می توان دریافت كه آیا بازرسی ها وتستهای مربوط به نگهداری طبق برنامه صورت گرفته اندیا نه .

به این ترتیب حتی تغییرات كند و تدریجی از قبیل  افزایش دمای دودكش در همان اوایل این فرآیند قابل تشخیص است.كلام آخر اینكه سیستمهای بخار وآب داغ در صورتی كه درست نگهداری و راهبری شوند خوب كار میكنند وانحرافی از شرایط طرح نخواهند داشت ونگهداری و راهبری صحیح نیز تنها از متخصصین ماهر وهوشمند برمی آید.پس در انتخاب این افراد دقت كنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *