نمايش راندمان ديگ بخار در اطاق كنترل

بازده حرارتی دیگ های بخار
بازده حرارتی دیگ های بخار
فروردین ۱۲, ۱۳۹۸
تصفیه آب مصرفی بویلر
تصفیه آب مصرفی بویلرهای صنعتی
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸

نمايش راندمان ديگ بخار در اطاق كنترل

در موضوع نمايش راندمان ديگ بخار در اطاق كنترل ، بيشتر واحدهاي بخار فعلي، فاقد سيستم ارائه راندمان ديگ بخار مي باشند. از واحدهاي بهره برداري عموماً درخواست تأمين بخار مي كنند و به علت اهميت فعاليت مداوم واحدهاي پروسسي، پارامتر راندمان ديگ بخار از نقاط چك اصلي نمي باشد. لذا لازم است اين پارامتر در سيستم كنترل به وضوح نشان داده شود تا به تغييرات و مقادير آن حساسيت بيشتري نشان داده شود.

در پيوست نمونه اي از سيستم نمايش راندمان بخار ارائه شده است

اصلاح سيستم TDS آب تغذيه و پساب


TDS ورودي آب تغذيـه و پسـاب Continous Blow Down عامل تعيين كننده يكي از اتلافات مهم حرارتي مي باشد. در حين عملكرد واحد بخار براي تأمين خلوص بخار با پساب اضافه اي مواجه مي باشيم كه علاوه بر اتلافات انرژي مقدار زيادي آب نيز به هدر مي رود. براساس استانداردهاي بين المللي حدود TDSدر آب ورودي مشخص است. بـراسـاس محاسبات حرارتـي، درصد بخـار پساب Blow Down و افت هـاي مربوطـه تعيين مي گردد.

  • روش اول : روش هاي كم هزينه

سيستم موجود را بر پايه جداول محاسباتي تنظيم و با كاهش پساب، افت حرارتي كم گردد.

  • روش دوم : روش هاي اصلاحي سيستم

اطلاعات واحد بخار را توسط آنالايزر پساب و آب ورودي به واحد بخار منتقل مي شود و لوپ كنترلي مربوطه اصلاح درصد پساب را به عهده دارد. خلوص بخار به عنوان معيار كنترلي در نظر گرفته مي شود.در پيوست 2نمونه اي از آنالايزرهاي سيستم آب تغذيه، پساب و بخار ارائه شده است


اصلاح سيستم پمپ هاي آب تغذيه

پمپ هاي آب تغذيه وقتي داراي راندمان بهينه مي باشند كه در نقطه كاركرد بهينه كار كند. در غير اين صورت توان الكتريكي زيادي را به هدر مي دهد. در بعضي سيستم مدار دبي حداقل .(Min )Flowا توماتيك نيست، لذا حدوداً %10 دبي پمپ به هوازدا برگشت داده مي شود كه افت انرژي زيادي را در بار كامل دارد. لذا احتياج است توزيع بار Load Leveling با توجه مقدار مصرف تعداد پمپ، اصلاح مدار دبي حداقل در نظر گرفته شود محاسبات موازنه جرمي ديگ بخار و پمپ، NPSH پمپ انجام گيرد

  • روش اول : روش هاي كم هزينه

جداول اصلاحيه عملكرد در اختيارمجموعه قرارداده شود تا با كنترل دستي تنظيم را به عهده بگيرند.

  • روش دوم : روش هاي اصلاحي سيستم

براساس محاسبات، ايجاد كنترل اتومـاتيك براي دبي حداقل و سيستم Load Leveling براي مجموعـه پمپ ها صورت گيرد. لذا با تغيير سيستم Coupling پمپ از مكانيكي به سيستم كنترل اتوماتيك روغني توان الكتريكي زيادي صرفه جويي مي گردد

در پيوست 3 نمونه اي از اصلاح سيستم كنترل Load براي پمپ ها و فن ها ارائه شده است

 

اصلاح سيستم هوازدا

سيستم هوازدا، از لوپ هاي مهم كنترلي است كه امكانات لازم براي جذب انرژي بخارهاي كم فشار،كندانسه هاي برگشتي جهت پيش گرم كردن آب تغذيه را فراهم مي كند

  • روش اول : روش هاي كم هزينه

يكي از قابليت هاي مهم هوازدا، مخزن آن است كه به عنوان سيستم Flashing براي كندانسه برگشتي عمل مي كند و بخار حاصل، از طريق لوله هاي موازنه كننده وارد برج هوازدا مي گردد. در بعضي سيستمها از تانك كندانسه برگشتي و پمپ كندانسه استفاده مي گردد كه سبب اتلافات حرارتي و توان پمپ ها مي گردد در حالي كه مي توان اين كندانسه برگشتي را مستقيماً به هوازدا ارسال كرد. لذا با اصلاح طراحي حرارتي هوازدا و نقشه هاي PIDهاي مربوطه به اين بهينه سازي مي توان دست يافت و مدارهاي كنترلي مربوطه را همزمان اصلاح كرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *