نمایش راندمان دیگ بخار در اطاق کنترل

بازده حرارتی دیگ های بخار
بازده حرارتی دیگ های بخار
فروردین 13, 1398
تصفیه آب مصرفی بویلر
تصفیه آب مصرفی بویلرهای صنعتی
فروردین 13, 1398

نمایش راندمان دیگ بخار در اطاق کنترل

در موضوع نمایش راندمان دیگ بخار در اطاق کنترل ، بیشتر واحدهای بخار فعلی، فاقد سیستم ارائه راندمان دیگ بخار می باشند. از واحدهای بهره برداری عموماً درخواست تأمین بخار می کنند و به علت اهمیت فعالیت مداوم واحدهای پروسسی، پارامتر راندمان دیگ بخار از نقاط چک اصلی نمی باشد. لذا لازم است این پارامتر در سیستم کنترل به وضوح نشان داده شود تا به تغییرات و مقادیر آن حساسیت بیشتری نشان داده شود.

در پیوست نمونه ای از سیستم نمایش راندمان بخار ارائه شده است

اصلاح سیستم TDS آب تغذیه و پساب


TDS ورودی آب تغذیـه و پسـاب Continous Blow Down عامل تعیین کننده یکی از اتلافات مهم حرارتی می باشد. در حین عملکرد واحد بخار برای تأمین خلوص بخار با پساب اضافه ای مواجه می باشیم که علاوه بر اتلافات انرژی مقدار زیادی آب نیز به هدر می رود. براساس استانداردهای بین المللی حدود TDSدر آب ورودی مشخص است. بـراسـاس محاسبات حرارتـی، درصد بخـار پساب Blow Down و افت هـای مربوطـه تعیین می گردد.

  • روش اول : روش های کم هزینه

سیستم موجود را بر پایه جداول محاسباتی تنظیم و با کاهش پساب، افت حرارتی کم گردد.

  • روش دوم : روش های اصلاحی سیستم

اطلاعات واحد بخار را توسط آنالایزر پساب و آب ورودی به واحد بخار منتقل می شود و لوپ کنترلی مربوطه اصلاح درصد پساب را به عهده دارد. خلوص بخار به عنوان معیار کنترلی در نظر گرفته می شود.در پیوست 2نمونه ای از آنالایزرهای سیستم آب تغذیه، پساب و بخار ارائه شده است


اصلاح سیستم پمپ های آب تغذیه

پمپ های آب تغذیه وقتی دارای راندمان بهینه می باشند که در نقطه کارکرد بهینه کار کند. در غیر این صورت توان الکتریکی زیادی را به هدر می دهد. در بعضی سیستم مدار دبی حداقل .(Min )Flowا توماتیک نیست، لذا حدوداً %10 دبی پمپ به هوازدا برگشت داده می شود که افت انرژی زیادی را در بار کامل دارد. لذا احتیاج است توزیع بار Load Leveling با توجه مقدار مصرف تعداد پمپ، اصلاح مدار دبی حداقل در نظر گرفته شود محاسبات موازنه جرمی دیگ بخار و پمپ، NPSH پمپ انجام گیرد

  • روش اول : روش های کم هزینه

جداول اصلاحیه عملکرد در اختیارمجموعه قرارداده شود تا با کنترل دستی تنظیم را به عهده بگیرند.

  • روش دوم : روش های اصلاحی سیستم

براساس محاسبات، ایجاد کنترل اتومـاتیک برای دبی حداقل و سیستم Load Leveling برای مجموعـه پمپ ها صورت گیرد. لذا با تغییر سیستم Coupling پمپ از مکانیکی به سیستم کنترل اتوماتیک روغنی توان الکتریکی زیادی صرفه جویی می گردد

در پیوست 3 نمونه ای از اصلاح سیستم کنترل Load برای پمپ ها و فن ها ارائه شده است

 

اصلاح سیستم هوازدا

سیستم هوازدا، از لوپ های مهم کنترلی است که امکانات لازم برای جذب انرژی بخارهای کم فشار،کندانسه های برگشتی جهت پیش گرم کردن آب تغذیه را فراهم می کند

  • روش اول : روش های کم هزینه

یکی از قابلیت های مهم هوازدا، مخزن آن است که به عنوان سیستم Flashing برای کندانسه برگشتی عمل می کند و بخار حاصل، از طریق لوله های موازنه کننده وارد برج هوازدا می گردد. در بعضی سیستمها از تانک کندانسه برگشتی و پمپ کندانسه استفاده می گردد که سبب اتلافات حرارتی و توان پمپ ها می گردد در حالی که می توان این کندانسه برگشتی را مستقیماً به هوازدا ارسال کرد. لذا با اصلاح طراحی حرارتی هوازدا و نقشه های PIDهای مربوطه به این بهینه سازی می توان دست یافت و مدارهای کنترلی مربوطه را همزمان اصلاح کرد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس - بخش فروش