نصب دیگ آب گرم

بویلر دیگ بخار تولید بخار
مرداد ۱۷, ۱۳۹۷
دیگ آب گرم
انواع دیگ آبگرم
مرداد ۲۶, ۱۳۹۷

نصب دیگ آب گرم

  معرفی سیستم حرارت مرکزی

با توجه به آموزش پکیج در سال قبل مختصری از نحوه گرمایش توسط پکیج ارائه   نموده و لزوم گرمایش ساختمانهای اداری و مسکونی بزرگ را با تکیه بر متمرکز نمودن فضا و امکانات تأسیساتی در این اماکن را به هنرجویان یادآور شوید.

با بیان تاریخچهای از نحوه گرمایش مکان زندگی انسان در گذشته و سیر تکاملی این تکنولوژی، ذهن هنرجویان را به سمت تمرکز تأسیسات و حرارت مرکزی سوق دهید.

بهتر است مقایسهای بین گرمایش اماکن کوچک و بزرگ را بیان کنید تا هنرجو نسبتبه اهمیت اجرای موتورخانه پی ببرد.

نصب دیگ آب گرم

به عنوان مثال برای یک مجتمع مسکونی  220واحدی، استفاده از گرمایش و آب گرم مستقل و متمرکز را به بحث بگذارید و همچنین در مورد گرمایش و تأمین آب گرم هنرستان خود را بررسی نمایید. بهتر است در مورد موارد ذیل بحث نموده و با نتیجهگیری از آن شروع به معرفی سیستم حرارت مرکزی نمایید.

 • تعداد دودکشها
 • مقایسه فضای مورد نیاز برای تجهیزات تأسیسات
 • تعمیرات
 • نگهداری
 • بررسی هزینههای اولیه
 • صرفهجویی در مصرف انرژی (سوخت، برق و )…
 • خطرات
 • کنترل

معرفی سیستم حرارت مرکزی

دودکش یک موتور خانه

روش تدریس: در معرفی موتورخانه فقط دید کلی از موتورخانه مدنظر بوده و از وارد شدن به جزئیات خودداری کنید. از شکل شماتیک و واقعی موتورخانه کمک بگیرید. سپس به قسمت دیگ اشاره کرده و وارد بحث دیگ شوید

شماتیک موتور خانه

نمونه موتور خانه

برای شناساندن جایگاه موتورخانه به عنوان یک سیستم تولید گرما و تأمین آب گرم به هنرجویان جدول زیر طراحی شده است تا با استفاده از اطلاعات هنرجویان وارد بحث موتورخانه شویم

نصب انواع دیگ آبگرم

با تکمیل این جدول میتوانیم مباحث زیر را بررسی کنیم

 • چرا اطلاعات ما از موتورخانه کم است؟
 • برای تأمین حرارت کدام نوع از ساختمانها استفاده میشود؟
 • محل قرارگیری موتور خانه در ساختمانهای بزرگ کدام قسمت میباشد؟

دراین خصوص ميتوانید سؤالهای دیگري با توجه به مطالب مطرح شده در کلاس
طرح و بررسی کنید

نصب دیگ آبگرم

با تکمیل این جدول سؤالاتی در مورد درصد هر کدام از نتایج بحث شود. در مورد میزان شناخت هنرجویان از سیستم حرارت مرکزی بحث کنید. دلایل استفاده از وسایلی مانند بخاری و پکیج را بررسی کنید. به جایگاه نحوه گرمایش اماکن بزرگ بپردازید. بحثهایی با موضوعات زیر پیشنهاد میشود

 • آلودگی محیطزیست
 • مصرف انرژی
 • قیمت تمام شده
 • هزینه نگهداری
 • و موارد دیگر

 

هدف از ارائه بحثهای کلاسی این است که هنرجویان از وسایل ملموس زندگی که با آن آشنایی دارند شروع کنند و با تفکر وخلق ایدههای خود به سیستم گرمایش مرکزی برسند. بهعنوان مثال تقریباً همه هنرجویان با سماور که از آن
برای گرم کردن آب استفاده میشود آشنا هستند. بعد از بحث در مورد این موضوع و نتیجه گیری از آن نحوه گرم کردن آب در موتورخانه مطرح گردد
نصب انواع دیگ آبگرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *