مقاومت بدنه و فشار کار دیگ بخار و ابگرم

چک لیست استقرار دیگ فولادی
استقرار دیگ فولادی روی فونداسیون
مرداد ۲۷, ۱۳۹۷
نازل قطعه مخروطی
اجزای مشعل گازوئیلی دیگ بخار و دیگ آبگرم
مرداد ۳۰, ۱۳۹۷

مقاومت بدنه و فشار کار دیگ بخار و ابگرم

مقاومت بدنه وفشار کار

مقاومت بدنه و فشار کار دیگ بخار و ابگرم

در مورد مقاومت بدنه و فشار کار دیگ بخار و ابگرم ، ضخامت بدنه دیگ حدود6میلیمتر بوده و قسمت هایی که در مقابل احتراق میباشند با تعدادی زیادی از فینهای برجسته پوشیده شدهاند، این فینها مقاومت مکانیکی دیگ را افزایش داده و همچنین سطح گرمایی سمت احتراق را شدیداً بالا میبرد.از طرفی طراحیهای مشابه در خصوص مقاومسازی در مدار گردشی سیال موجب میشود تا دیگ، فشارهای کاری حاصل از ستون آب در محل مصرف را به خوبی تحمل نماید. فشار کار دیگ در محدوده 4بار میباشد که در روند تولید محصول تا 8بار تست میگردد. فشارتخریب این پرهها 30بار بوده و دمای کاری آنها میتواند با استفاده از منابع انبساط بسته تا 105درجه سلسیوس باشد. (اعداد نامبرده شده مربوط به اطلاعات شرکت سازنده میباشد).
لازم است به هنرجویان در مورد تفاوت این اعداد با استانداردی که در کتاب نام برده شده توضیح داده شود.
در این آزمایش به هنرآموزان توصیه میشود، در مورد استفاده بهینه از آب و جلوگیری از هدر رفت آب توصیههای لازم را به هنرجویان بدهند. مراحل زیر را برای تست آببندی دیگ اجرا نمایید

مقاومت بدنه وفشار کار ارزشیابی تکوینی (آزمایش آببندي دیگ چدنی)

نمره
کسب
شده
غیرقابل
قبول ( ١نمره)
قابل قبول ( ٢نمره)بالاتر
از حد
انتظار
(٣نمره)
ردیف طرح فعالیت
شناخت وانتخاب ابزار مناسب
1آمادهسازی
کنترل لوازم و تجهیزات
توانایی تشخیصقسمتهایمختلف
دیگ
آمادهسازی مراحل تست آببندی
2آزمایش آببندي دیگ چدنی
بستن تمامی محفظههای دیگ
بستن گیج فشار درمحل مناسب
روی دیگ
تنظیم فشار تست
کنترل زمان تست
اتصال شیلنگ وسایر لوازم جانبی
آن به دیگ
انجام صحیح مراحل تست
جمع نمره
رعایت ایمني در هنگام تست فشاررعایت ایمني شخصي و
کارگاهي
3
4دقت وسرعت در انجام کار زمانبندي شروع و پایان کار
1ـ رعایت مسایل زیستمحیطي
2ـ تمیز نمودن محیط کار پس از
خاتمه کار
رعایت نکات زیستمحیطي
در محیط کار
5
ساماندهي ـ پاکیزهسازي ـ نظم
وترتیب ـ استانداردسازي ـ انضباط
6پیادهسازي 5sدر محیط کار
جمع نمر


پوشش های دیگ بخار و ابگرم


دیگ بخار و ابگرم و لوله های متصل به آن باید به خوبی عایق شوند تا از هدر رفتن انرژی
از طریق حرارت بدنه و لوله ها جلوگیری شود. این موضوع در این قسمت به
هنرجویان توضیح داده شود.

 

ارزشیابی تکوینی (بستن پوشش دیگ)

نمره
کسب
شده
غیرقابل
قبول ( ١نمره)
قابل قبول ( ٢نمره)بالاتر
از حد
انتظار
(٣نمره)
ردیف طرح فعالیت
شناخت وانتخاب ابزار مناسب
1آمادهسازی
استفاده صحیح از وسایل وابزار
آمادهسازی قطعات و چیدمان ابزار
قراردادن صحیح عایق حرارتی روی
بدنه دیگ
2بستن پوشش دیگ
بستن صحیح روپوشهای دیگ
بستن پیچها در محل مناسب
رویروپوش دیگ
جمع نمره

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش