مشعل گازی دمنده دار در دیگ بخار و آبگرم

نازل قطعه مخروطی
اجزای مشعل گازوئیلی دیگ بخار و دیگ آبگرم
مرداد ۳۰, ۱۳۹۷
نصب انواع دیگ بخار و دیگ آبگرم
نصب انواع دیگ بخار و دیگ آبگرم
شهریور ۱۰, ۱۳۹۷

مشعل گازی دمنده دار در دیگ بخار و آبگرم

این مشعل از نظر شکل ظاهری شبیه مشعلهای گازوئیلی بوده و اساس کار این مشعلها بهاین صورت است که هوای لازم برای اشتعال گاز بهصورت اجباری توسط فن گریز از مرکز به داخل اتاقک احتراق دیگ دمیده میشود به همین خاطر آنها را مشعل گازی دمندهدار مینامند.

اجزای تشکیل دهنده مشعلهای دمنده دار


الکتروموتور
: شبیه الکتروموتور مشعل گازوئیلی میباشد.
فن(بادزن:) شبیه فن مشعل گازوئیلی میباشد.
ترانسفورماتور جرقه: شبیه مشعل گازوئیلی میباشد.
الکترودهای جرقه: شبیه مشعل گازوئیلی میباشد

اجزای تشکیل دهنده مشعل دمده دار

دمپر تنظیم هوا : شبیه مشعل گازوئیلی میباشد

دمپر تنظیم هوا

شیشه رؤیت : شبیه مشعل گازوئیلی میباشد

شیر برقی : تفاوت عمده شیر برقی مشعل های گازی دمنده دار با مشعل های گازوئیلی در نوع عملکرد آن میباشد و به این صورت است که با ورود برق به آن برای جلوگیری از انفجار یک مرتبه مسیر گاز را باز نمیکند. بلکه باز شدن آن تدریجی میباشد و شعله کمک  افزایش مییابد ولی قطع شدن آن لحظه ای میباشد

شیر برقی در مشعل های دمنده دیگ بخار و دیگ آبگرممشعل دیگ بخار و دیگ آبگرم دمنده دار کلید کنترل فشار گاز: کلید کنترل فشار گاز یک سوئیچ ایمنی میباشد و در صورت پایین بودن فشار گاز شیر برقی گاز را میبندد. فشار گاز ورودی به شعله نباید از حد معینی کمتر باشد در غیر این صورت به خاطر مقدار هوای زیاد
و کمبود گاز، مخلوط این دو از نظر میزان گاز رقیق بوده و باعث قطع شعله خواهد شد و ممکن است خطراتی را به وجود بیاورد.

با توجه به نوع پرشی فشارگاز توسط کارخانه سازنده مشعل تنظیم می ً شود مثلا در مدل BG50Uحداقل فشار گاز 15میلی بار تنظیم میشود

 

کلید کنترل فشار هوا : گاز با فشاری که دارد در صورت باز بودن شیر برقی وارد اتاقک احتراق میشود. که درصورت کافی نبودن هوا امکان ناقص سوختن گاز یا خاموش شدن شعله پیش بیاید. برای اطمینان از وجود هوای کافی برای احتراق از کلید کنترل فشار هوا استفاده میشود.

 


شبکه احتراق : به جای استفاده از شعله پخش کن در مشعل های گازی دمنده دار از شبکه احتراق استفاده میشود، زیرا قبل از شبکه عمل اختلاط هوا و گاز به خوبی صورت گرفته و احتیاج به چرخاندن هوا نمیباشد. در نتیجه مخلوط در عبور از شبکه احتراق بر اثر قوس الکتریکی محترق شده و شعله به داخل اتاقک
احتراق دیگ امتداد مییابد.

 


میله یونیزاسیون : در مشعلهای گازی برای کنترل شعله از میله یونیزاسیون استفاده میشود و عملکرد آن بدین صورت است که یک میله فلزی در میان شعله قرار میگیرد و بدنه فلزی مشعل برای کنترل شعله استفاده میشود، مولکول های گاز محترق شونده و هوا در اثر حرارت برای اشتعال یونیزه میشوند که این یون ها خاصیت هدایت الکتریسیته را دارند و در صورت تشکیل شعله به علت یونیزه بودن فضای شعله جریانی بین میله و بدنه بهوجود میآید که از این جریان رلۀ مشعل تأثیر میگیرد و دستور ادامه کار مشعل را میدهد. ولی اگر شعله به وجود نیاید
بین میله و بدنه به علت یونیزه نبودن مولکولها مقاومت الکتریکی زیاد به وجود میآید و جریانی بین این دو برقرار نشده و مشعل توسط رله خاموش میشود

مشعل دیگ بخار دیگ آبگرم دیگ روغن داغ

کاربرد مشعل گازی دمنده دار در دیگ بخار و آبگرم

این نوع مشعل ها در سیستم حرارت مرکزی ساختمانها بر روی دیگهای چدنی،فولادی و در صنعت ذوب فلزات در کارخانههای نورد ورق برای رساندن دمای شمش فلزات به دمای ذوب و در کارخانه های لاستیک سازی و پتروشیمی و… کاربرد دارد

تأمین هوای احتراق

یکی از عوامل مهم تشکیل مثلث احتراق هوای مورد نیاز میباشد که میتوان آن را به صورت طبیعی یا اجباری از هوای خارج تأمین نمود.
هوای احتراق : هوای لازم جهت عمل احتراق در یک دستگاه با سوخت مایع یا گاز به طور صحیح، مطمئن و با رعایت ایمنی انجام میگیرد


منابع غیرمجاز جهت تأمین هوای احتراق

 • فضایی که در آن گازهای خطرناک وجود داشته باشد
 • فضایی که در آن بخارهای قابل اشتعال وجود دارد
 • فضایی که در آن گرد و غبار و ذرات مواد جامد انتشار یابد
 • از موتور خانه تبرید ساختمان
 • از اتاق خواب یا حمام

اختلال در تأمین هوای احتراق

الف) در هر فضایی که در آن دستگاه با سوخت مایع یا گاز نصب میشود باید گردش آزاد هوا وجود داشته باشد.

ب) در هر فضایی که در آن دستگاه با سوخت مایع یا گاز نصب میشوند نباید دستگاه دیگری که جریان انتقال هوا را مختل مینماید، نصب گردد

اجزای دودکش

کلاهک تعدیل: وسیلهای است که روی لوله رابط دودکش یا محل خروج گازهای حاصل از احتراق از دستگاه گاز نسوز به منظور زیر نصب گردد:
الف) در صورت نبود مکش، مسدود بودن دودکش یا پس زدن گازهای حاصل از
احتراق، خروج آن از دهانه باز امکانپذیر میشود.
ب) در مکش اضافی دودکش، کلاهک تعدیل، مقداری هوای اضافی به داخل
دودکش وارد کرده و ضمن رقیق نمودن آن جریان گازهای حاصل از احتراق را
داخل دودکش متعادل میسازد.
تنظیم کننده مکش : وسیلهای است که روی لوله رابط دودکش یا کلاهک تعدیل نصب میشود و با واردکردن مقداری هوا به داخل آن مکش دودکش را به صورت خودکار و به مقدار معین ثابت نگه میدارد.
دودکش : مجرایی است که دود گازهای حاصل از احتراق را به هوای آزاد منتقل نموده و قسمت اصلی آن عموماً به صورت عمودی میباشد.
وزن مخصوص گازها در اثر حرارت کم میشود و حجم مخصوص آنها اضافه میگردد و در نتیجه کاهش وزن نسبت به هوای خارج به طرف بالا حرکت مینماید.
لوله رابط دودکش : لولهای است که دهانه خروج محصولات حاصل از احتراق
از دیگ را به دودکش قائم متصل مینماید.
لوله رابط دودکش باید از ورق فولادی ساخته شود و برای اتصال قطعات و تقویت
آن از ورقهای فولادی استفاده گردد

مکشی که در دودکش به وجود میآید به عوامل زیر بستگی دارد

 • ارتفاع دودکش
 • سطح مقطع دودکش
 • درجه حرارت دود و گازهای حاصل از احتراق و هوای خارج
 • جنس جداره دودکش

سطح مقطع دودکش : معمولاً سطح مقطع دودکش به شکل های دایره، مربع و مستطیل ساخته میشوند و مقطع دایره بهترین شکل برای دودکش میباشد زیرا دود یا گازهای حاصل از احتراق در آن به صورت مارپیچ حرکت میکند. در مقطع مربع شکل به علت وجود آشفتگی در گونه های دودکش، مکش آن نسبت به مقطع
دایرهای کمتر میباشد. مقطع مستطیل زیاد مناسب نبوده و کشش آن نسبت به مقطع مربع نیز کمتر است.

انتخاب مقطع دودکش : قطر دودکش یا سطح مقطع آن باید طوری انتخاب شوند که دود یا گازهای حاصل از احتراق به راحتی از آن تخلیه گردد و چنانچه سطح مقطع دودکش کم انتخاب گردد سرعت گازهای حاصل از احتراق زیاد شده و تولید صدا خواهد نمود. بنابر این سطح مقطع دودکش باید طوری انتخاب گردد
که بهراحتی گازهای حاصل از احتراق از آن خارج گردد. مکش اختلاف فشار بین دستگاه گازسوز و هوای خارج است که سبب جریان به هم پیوسته هوا و گازهای حاصل از احتراق در داخل معبر بین دستگاه و هوای
خارج میشود.

مکش طبیعی : اختلاف فشاری است که بر اثر ارتفاع دودکش و اختلاف دمای هوای خارج و گازهای حاصل از احتراق بهوجود میآید.


انواع دودکش

دودکش قائم فلزی : دودکش قائم فلزی دودکشی میباشد که بهصورت قطعات
گرد و یا چهارگوش از ورق فولادی با ضخامت مناسب ساخته میشود.
دودکش قائم ساختمانی: دودکش قائم ساختمانی، دودکشی است که با لولههایی
از مواد نسوز برای دمای دودکش ساخته میشود.


شرایط نصب لوله رابط دودکش

 • دارای شیب مناسب نسبت به خط افق داشته باشد
 • شیب لوله رابط به سمت دستگاه گازسوز باشد
 • شیب لوله رابط حداقل دو درصد باشد

شرایط اتصال لوله رابط به دودکش قائم


لوله رابط دستگاه گاز نسوز که خروج دود آن با مکش طبیعی میباشد نباید به یک دودکش قائم که دارای مکش یا رانش مکانیکی است، متصل گردد مگر آنکه اتصال در نقطهای از دودکش قائم انجام گردد که فشار منفی دارد.
لوله رابطه دودکش برای اتصال به دودکش قائم تا سطح داخلی آن ادامه یافته

٣در اتصال لوله رابط به دودکش قائم باید دقت نموده که لوله رابط، سطح مقطع
دودکش قائم را کم نکند.


مشخصات لوله رابط دودکش


تمام طول لوله رابط دودکش باید قابل رؤیت و در دسترس باشد، تا امکان و فاصله محل اتصال با مواد و مصالح نسوز پر شود.
در برابر ضربات فیزیکی محافظت شود.
تا حدالامکان کوتاه و مستقیم باشد.
به جز لوازم کنترل و ایمنی، هیچ مانعی نباید در داخل آن نصب گردد.
قطر لوله رابط باید حداقل برابر قطر دهانه خروجی دستگاه یا کلاهک تعدیل
دستگاه باشد.
لوله رابط دودکش باید با بست و تکیهگاه مناسب مهار گردد.


شرایط نصب دمپر در لوله رابط دودکش

 1. نصب دمپر با فرمان دستی در داخل لوله رابط مجاز نیست.
 2. اگر لازم باشد دمپر با فرمان خودکار در داخل لوله رابط نصب گردد، در این صورت دمپر با مشعل به روشی باید مرتبط گردد که اگر مسیر دمپر بسته است مشعل روشن نگردد

شرایط دهانه خروجی دودکش


دهانه خروجی دودکش باید حداقل یک متر از بام بالاتر باشد و سپس کلاهک روی آن نصب گردد.
چنانچه دهانه خروجی در شعاع کمتر از 3متری کولر آبی یا پنجره باز شو نورگیر در بام نصب گردد باید دهانه خروجی از بلندترین قسمت آن حداقل 60سانتیمتر بالاتر رفته و سپس کلاهک روی آن نصب گردد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *