مشتریان شرکت آذر دما گستر

مشتریان شرکت آذر دما گستر

ردیفنام سازمان / شرکتنوع محصول
1نیروگاه سیاه بیشه (شرکت تابلیه)HVAC-HOT WATER PACKAGE
2شرکت پتروشیمی تبریزHVAC-HOT WATER PACKAGE
3شرکت فراز آب (تصفیه خانه مشکین شهر)HVAC-HOT WATER PACKAGE
4شرکت فولاد شاهین بنابAUX-STEAM PAKAGE
5مرکز تحقیقات انرژی اتمی بنابHVAC-HOT WATER PACKAGE
6شرکت کیمیا داروی غرب – شرکت شیمی فرآیند امینSTEAM PAKAGE
7پالایشگاه نفت آبادانHVAC-HOT WATER PACKAGE
8شرکت گیسون (سدهای تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه)HVAC-HOT WATER PACKAGE
9شرکت گسترش فولاد تبریزAUX-STEAM PAKAGE
10شرکت ملی گاز استان آذربایجان شرقیHVAC-HOT WATER PACKAGE
11شرکت نیکان و شرکت توسعه مپنا (پروژه نیروگاه علی آباد)AUX-STEAM PAKAGE
12شرکت سازه خاور (پروژه بتن سبک – پرین بتن)STEAM PAKAGE & AUTOCLAVE
13شرکت پلیمر بتن آران (پروژه بتن سبک)STEAM PAKAGE & HVAC
14پالایشگاه اصفهانSTEAM PAKAGE
15شرکت فولاد شاهین بناب (پروژه ذوب آهن)STEAM BOILER PACKAGE
16مطالعات مهندسی و طراحی سیستم بخار پایانه نفتی شمال (نکا)ENGINEERING SERVICE
17شرکت اکتشاف و تامین مواد اولیه صنعت هسته ایران (امکا)HOT WATER
18شرکت آرمه نو (ساختمان مرکزی ایرانسل – شهرک پردیس پتروشیمی)HOT WATER
19پروژه توسعه آستان مقدس شاهچراغ شیرازHOT WATER
20بیمارستان ۵۲۲ ارتش تبریزHOT WATER & STEAM
21بیمارستان رازی تبریزHOT WATER
22بیمارستان امام خمینی میانهHOT WATER
23بیمارستان امام خمینی پارس آبادHOT WATER
24بیمارستان امام خمینی سقزHOT WATER
25بیمارستان علوی اردبیلHOT WATER
26بیمارستان طالقانی تبریزHOT WATER
27بیمارستان فیروز آبادی تهرانSTEAM
28بیمارستان علوم پزشکی گیلانHOT WATER
29بیمارستان فاطمه زهرا ساوهHOT WATER
30پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی همدانHOT WATER
31مرکز بهداشت و درمانی شهرستان گنابادHOT WATER
32بیمارستان سوختگی خیریه ولیعصر زنجانHOT WATER
33بیمارستان نور نجات تبریزHOT WATER
34بیمارستان محلاتی تبریزSTEAM
35بیمارستان فجر ماکوHOT WATER
36بیمارستان طالقانی کرمانشاهSTEAM
37بیمارستان قره آغاجHOT WATER
38بیمارستان علوی تبریزSTEAM
39بیمارستان علوم پزشکی گنابادHOT WATER
40شبکه بهداشت باروقHOT WATER
41بیمارستان قره آغاج هشترودHOT WATER & STEAM
42بیمارستان دهخدا قزوینSTEAM
43بیمارستان طالقانی تربت جامHOT WATER & STEAM
44درمانگاه مرو دشتHOT WATER
45بیمارستان امام خمینی ساریHOT WATER
46بیمارستان ۹۶ تختخوابی دانشگاه آزاد اردبیلSTEAM
47بیمارستان ۲۲ بهمن همدانHOT WATER & STEAM
48درمانگاه تامین اجتماعی شاهرودHOT WATER & STEAM
49درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی سمنانHOT WATER & STEAM
50درمانگاه علوم پزشکی زنجانHOT WATER & STEAM
51بیمارستان توانبخشی بنیاد شهید تبریزHOT WATER
52بیمارستان بروجنSTEAM
53بیمارستان زهکSTEAM
54بیمارستان سینای تهرانSTEAM
55شبکه بهداشت مشکین شهرSTEAM
56شبکه بهداشت ماکوSTEAM
57شبکه بهداشت مغانSTEAM
58بیمارستان سروستانHOT WATER
59گروه پزشکی کوروش (بیمارستان زنجان)HOT WATER
60بیمارستان داراب فارسHOT WATER
61بیمارستان امیرالمومنین بوئین زهراSTEAM
62بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهرSTEAM
63بیمارستان ذکریای تبریزSTEAM
64درمانگاه دندانپزشکی تهرانSTEAM
65دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزHOT WATER
66دانشگاه هنرهای اسلامی تبریزHOT WATER
67تربیت معلم علامه امینیHOT WATER
68دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهرHOT WATER
69دانشگاه صنعتی امیر کبیرSTEAM
70دانشگاه آزاد اسلامی ارومیهHOT WATER
71دانشگاه آزاد اسلامی واحد بنابHOT WATER
72دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآبHOT WATER
73دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانHOT WATER
74دانشگاه علوم پزشکی ارومیهHOT WATER
75دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکوHOT WATER
76دانشگاه ارومیهHOT WATER
77دانشگاه مراغهHOT WATER
78دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوینSTEAM
79دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچیHOT WATER
80دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبسترHOT WATER
81دانشگاه صنعتی سهند تبریزHOT WATER
82دانشگاه علوم پایه دانشگاه تبریزHOT WATER
83دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوارHOT WATER
84دانشگاه آزاد اسلامی واحد بمHOT WATER
85دانشگاه تربیت معلم آذربایجانHOT WATER
86دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهیندژHOT WATER
87دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتولHOT WATER
88دانشگاه علوم پزشکی قائم شهرHOT WATER
89خوابگاه دانشجویان دانشگاه تربیت معلم شهید بهشتیHOT WATER
90خوابگاه دانشجویان دانشگاه تربیت معلم الزهراء تبریزHOT WATER
91مرکز آموزشی صاحب الامرHOT WATER
92هنرستان فنی و حرفه ای ناحیه ۲ تبریزHOT WATER
93آموزشکده فنی تبریزHOT WATER
94موسسه آموزشی پردیس قمHOT WATER
95مرکز رشد فناوری دارویی علوم پزشکی تبریزHOT WATER
96پروژه آرتیمیان و جانوران آبزیان دانشگاه ارومیهHOT WATER
97دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکانHOT WATER
98پژوهشکده بیوتکنولوژِی کشاورزی شمالغرب و غرب کشورHOT WATER
99دانشگاه آزاد تهران جنوب – واحد یادگار امامHOT WATER
100دانشگاه پیام نور سرابHOT WATER
101دانشگاه علوم پزشکی شیرازHOT WATER
102جهاد دانشگاهی مشهدHOT WATER
103دانشگاه علوم پزشکی مشهدHOT WATER
104دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخالHOT WATER
105دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلبهار خراسانHOT WATER
106کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهرHOT WATER
107خوابگاه دانشجویان اهرHOT WATER
108دانشگاه اصفهانHOT WATER
109اداره کل راه آهن تبریزHOT WATER
110دادگستری تبریزHOT WATER
111سازمان مسکن و شهرسازی تبریزHOT WATER
112سازمان آموزش فنی و حرفه ای تبریزHOT WATER
113اداره دارائی ارومیهHOT WATER
114شهرداری منطقه ۴ تبریزHOT WATER
115اداره مخابرات تبریزHOT WATER
116سازمان نوسازی مدارسHOT WATER
117پادگان آموزشی شهداءHOT WATER
118جامعه سالمندان بوکانHOT WATER
119سازمان آموزش و پرورش چاراویماقHOT WATER
120شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقیHOT WATER
121اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارومیهHOT WATER
122اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نقده، اشنویه، بازرگانHOT WATER
123شرکت قطار شهری رجاء (تهران)HOT WATER
124اداره کل تربیت بدنی استان قزوینHOT WATER
125سازمان هواشناسی کل کشورHOT WATER
126مرکز بازسازی شهید کریمی سپاه تبریزHOT WATER
127پادگان سلیم تهرانHOT WATER
128مخابرات استان فارسSTEAM
129توزیع نیروی برق شیرازHOT WATER
130اداره کل پست استان مازندرانHOT WATER
131جهاد کشاورزی استان قمHOT WATER
132اداره کل تربیت بدنی استان یزدSTEAM
133سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران (ساری)HOT WATER
134معاونت مهندسی نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقیHOT WATER
135لشکر ۲۱ حمزه تبریزHOT WATER
136پزشک قانونی شیرازHOT WATER
137دادسرای مرندHOT WATER
138ساختمان فرمانداری مرندHOT WATER
139موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی تهرانSTEAM
140موسسه بیوتکنولوژی رشتHOT WATER & STEAM
141مخابرات کرجHOT WATER
142ساختمان مرکزی بانک صادرات تبریزHOT WATER
143ساختمان تعمیرات و تجهیزات کوی کن (ارتباطات سیار)HOT WATER
144مخابرات استان تهران (پروژه ساختمان شاهد مخابرات)HOT WATER
145پادگان شهید هاشمی نژاد مشهدHOT WATER
146قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء اصفهانHOT WATER
147شهرداری صوفیانHOT WATER
148ساختمان اداری شهرداری منطقه ۳ تبریزHOT WATER
149ساختمان شرکت ملی گاز تهران (نوبنیاد)HOT WATER
150بانک صادرات ارومیهHOT WATER & STEAM
151مرکز آموزش بانک صادرات تهرانSTEAM
152مجتمع زیبا دشت ناجا (تهران)HOT WATER
153سالن تیر اندازی مجموعه ورزشی آزادی تهرانHOT WATER
154استادیوم ۷۰ هزار نفری یادگار امام تبریزHOT WATER
155ساختمان بانک صادرات مرکزی بیرجندHOT WATER
156ساختمان بانک صادرات استان زنجانHOT WATER
157ساختمان سایت منطقه آزاد انزلیHOT WATER
158استخر نیروی دریایی بندر کنارک چابهارHOT WATER & STEAM
159مجتمع ورزشی انقلابHOT WATER
160مجتمع رفاهی پتروشیمیHOT WATER
161هتل چالدران سرعینHOT WATER
162هتل پدرام اردبیلHOT WATER
163برج پژوهشی شیرازHOT WATER
164بانک صادرات زنجانHOT WATER
165شهرداری اصفهانHOT WATER
166مجموعه ورزشی سهند هریسHOT WATER
167حوزه علمیه نجف آبادHOT WATER
168ترمینال تبریزHOT WATER
169شهرداری تبریزHOT WATER & STEAM
170برج نگین یزدSTEAM
171هتل کمال مشهدHOT WATER & STEAM
172مجموعه اقامتی و تجاری کیمیا و سیمرغ مشهدHOT WATER
173مرکز خرید الماس تبریزHOT WATER
174مسجد امیرالمومنین تهرانHOT WATER
175نمایشگاه بین المللی مشهدHOT WATER
176مجتمع تجاری میلاد مشهدHOT WATER
177برج های نظام پزشکی تبریزHOT WATER
178مجتمع مسکونی گلستان تبریزHOT WATER
179برج تاواریژ تبریزHOT WATER
180برج سهندیه تبریزHOT WATER
181برج ۱۱۴ کوی ولیعصر تبریزHOT WATER
182مجتمع ورزشی میرداماد تبریزHOT WATER
183برج استاد شهریار تبریزHOT WATER
184تربیت بدنی رجائی شهر تبریزHOT WATER & STEAM
185برج رضوان تبریزHOT WATER
186برج آذربایجان تبریزHOT WATER
187پروژه های مسکونی در جمهوری خود مختار نخجوانHOT WATER
188پروژه های مسکونی در جمهوری آذربایجانHOT WATER
189پروژه های مسکونی در جمهوری ارمنستانHOT WATER
190تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسیHOT WATER
191بازار جواهر تبریزHOT WATER
192مجموعه فرهنگی و ورزشی یاران (تهران)HOT WATER
193مجتمع ورزشی همای رحمتHOT WATER
194برج طلوع تبریزHOT WATER
195مجموعه ورزشی صدرا (تبریز)HOT WATER
196مجتمع ورزشی آبشار اسکوHOT WATER & STEAM
197حسینیه گلزار شهداء تبریزHOT WATER
198مجتمع تجاری درب باغمیشهHOT WATER
199برج مجتمع نورHOT WATER
200برج ابریشم تبریزHOT WATER
201استخر خسروشهرHOT WATER
202استخر شهرداری بنابHOT WATER
203مجموعه ورزشی جی (تهران)HOT WATER
204تعاونی مسکن دانشگاه شیرازHOT WATER
205کارگاه موزه تاریخ طبیعی ارومیهHOT WATER
206استخر سرپوشیده ارومیهHOT WATER
207مجتمع ورزشی برزی (اسلامشهر)HOT WATER & STEAM
208تعاونی توسعه سرمایه گذاری بسیجیان استان آذربایجان شرقیHOT WATER
209تعاونی مسکن کارکنان دادگستری اراکHOT WATER
210مجتمع تجاری مسکونی داریوش تهرانHOT WATER
211برج ستاره فراز تبریزHOT WATER
212پروژه محور صاحب الزمان مشهدHOT WATER
213مسجد جامع نیک آبادHOT WATER
214استخر سرابHOT WATER & STEAM
215مجتمع تجاری و اقامتی سارا (مشهد)HOT WATER
216هتل فیروزه مشهدHOT WATER
217هتل نسترن مشهدHOT WATER & STEAM
218مجتمع تجاری و تفریحی و ورزشی تورچان عجبشیرHOT WATER & STEAM
219صنایع دفاعی امام رضاHOT WATER
220مجتمع تجاری ۱۷ شهریور تبریزHOT WATER
221مجتمع استخر پناهی ماکوHOT WATER
222مجتمع باری قوشچی ارومیهHOT WATER
223پروژه بتن ایثار گران دزفولHOT WATER
224مجتمع IT مشهدHOT WATER
225تعاونی اعتبار ثامن الحجج مشهدHOT WATER
226پروژه شهرک پردیس پتروشیمی شهرستان جمHOT WATER
227بانک ملی شعبه جلفاHOT WATER
228شرکت فولاد سهندHOT WATER
229شرکت چرم وطنHOT WATER
230شرکت سهند جامHOT WATER
231شرکت موتوژن تبریزHOT WATER
232شرکت درخشان ماکارون (استان فارس)HOT WATER
233شرکت شیرین لبن تبریزHOT WATER
234شرکت شیفته بناب (لبنیات عشایر)HOT WATER
235شرکت شیرین عسل تبریزHOT WATER
236شرکت ایران نجاتHOT WATER
237شرکت پایه گستر سهندHOT WATER
238صنایع پلیمری تبریز فومHOT WATER
239شرکت آذران چشمهSTEAM
240شرکت یونار دمیرHOT WATER
241صنایع کشت و صنعت بیجین تهرانSTEAM
242شرکت کشت و صنعت رعنا تهرانSTEAM
243کشتارگاه مرغ سامیان اردبیلSTEAM
244شرکت دنیز پلاست تبریزSTEAM
245شرکت چرم سازی صدرSTEAM
246شرکت گلسان بافتHOT WATER
247شرکت اطلس لبن تبریزSTEAM
248شرکت پرتش بافت آذرHOT WATER
249صنایع غذایی خانواده تهرانSTEAM
250شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال قزوینSTEAM
251شرکت کشاورزی و دامپروری قیام اصفهانSTEAM
252شرکت آراکس تبریزSTEAM
253شرکت آذر شیرانه (لیل آبادی)STEAM
254شرکت سوت ایچ تبریزSTEAM
255شرکت پرورش قارچ اول آبادی تبریزSTEAM
256شرکت رنگین پتوی ارومیهHOT WATER & STEAM
257شرکت نامداران نوش آذربایجانSTEAM
258شرکت مهر اصلHOT WATER
259تعاونی بذرآزادیSTEAM
260شرکت شاهین خودروHOT WATER
261شرکت بهنیا هستی شهرکردSTEAM
262شرکت شروین ارومیهSTEAM
263شرکت دژ پانل توسSTEAM
264شرکت پیشتازان بتن تبریزSTEAM
265شرکت پارس آیلین مهرHOT WATER
266شرکت گلبارHOT WATER
267شرکت بتن پولادHOT WATER
268شرکت جهان هادی نورHOT WATER
269شرکت خوراک دام و طیور بنابHOT WATER
270شرکت اروم انرژی ارومیهHOT WATER
271شرکت نساجی ایلکارSTEAM
272گروه صنعتی اکباتان تهرانSTEAM
273شرکت ECCO FOOD ارمنستانSTEAM
274شرکت لگمان زاگرس نساج (بانک لی)STEAM
275شرکت دیبا فوم کرمانشاهSTEAM
276شرکت فرآورده های لبنی برکه مراغهSTEAM
277شرکت چاشت پسند تهرانSTEAM
278شرکت تولید یونولیت سنگون شیرازSTEAM
279شرکت تولید یونولیت سرتیپی شبسترSTEAM
280شرکت یونولیت زارع ( لرستان)STEAM
281شرکت تولید قارچ ساداتSTEAM
282شرکت ماهان یونولیتSTEAM
283شرکت حلال های صنعتی شمال غربSTEAM
284شرکت پوشش های مصنوعی آریاSTEAM
285شرکت هیراد سازهHOT WATER
286شرکت ثابت لیقوانSTEAM
287شرکت برزین پیHOT WATER
288شرکت بتن سازهHOT WATER
289شرکت اکباتان فوم آریاSTEAM
290شرکت آترپات بتن تبریزSTEAM
291شرکت نشاط بتن تبریزSTEAM
292شرکت یونولیت گستران اخوانSTEAM
293شرکت تولیدی صنعتی فرسان (شیراز)HOT WATER
294شرکت وزین چوب آذربایجانHOT WATER
295شرکت ماد تبریزHOT WATER
296صنایع غذایی پدیده آشنای نفیس تبریزHOT WATER
297شرکت ماشین سازی ایده صنعت (تهران)STEAM
298شرکت ساخت ابزار پزشکی پاک پادHOT WATER & STEAM
299شرکت جمع آوری شیر سرین میشوSTEAM
300شرکت فرآورده های لبنی ارمغان شیرSTEAM
301شرکت فراورده های گوشتی آترین پروتئینSTEAM
302صنایع غذایی بیدان شهد سلماسSTEAM
303شرکت بنیان دیزلHOT WATER
304شرکت دونار خزرSTEAM
305شرکت آذران پیه (کارخانجات روغن ماهک)STEAM
306شرکت بتن پیشرو تبریزHOT WATER
307شرکت آکند آذرSTEAM
308شرکت گرم سیال تبریزHOT WATER
309شرکت توسعه صنعت آذربایجانHOT WATER
310شرکت سیمکاتSTEAM
311شرکت بنیان موتور تبریزSTEAM
312شرکت صنایع پیش از چاپ نگار حک تبریزHOT WATER
313شرکت پولادیشSTEAM
314شرکت رخش خودرو دیزل تبریزHOT WATER
315شرکت احسان سازه یزدSTEAM
316شرکت برین پلاست (تهران)HOT WATER
317شرکت ثمین تبادل تبریزHOT WATER
318شرکت خوراک دام آذر دام مراغهSTEAM
319شرکت بنیاد بتن آذر آبادگانSTEAM
320شرکت مهردانه (خوراک دام)STEAM
321شرکت تک ظرفSTEAM
322شرکت طلایه داران صنعت فرآیندSTEAM
323شرکت عمران کار خوزستانSTEAM
324شرکت عصاره طلاییSTEAM
325شرکت صنایع رنگ آرکوHOT WATER
326شرکت روا بافت سمنانHOT WATER
327شرکت عمران جوHOT WATER
328شرکت بتن کاوه آذربایجانHOT WATER & STEAM
329شرکت بهسازان ابنیهHOT WATER
330شرکت ساختمانی بتن آباک تبریزHOT WATER
331شرکت ساختمانی فرم سازه تبریزHOT WATER
332شرکت تبریز دودمانHOT WATER
333شرکت هرم عمرانHOT WATER
334شرکت فخر مرندHOT WATER
335شرکت هرم تبریزHOT WATER
336شرکت زودکارHOT WATER
337شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجانHOT WATER
338شرکت آذرسداد تهرانHOT WATER
339شرکت ارس پیHOT WATER
340شرکت دند تبریزHOT WATER
341شرکت آبادگران آذربایجانHOT WATER
342شرکت هلال دشت تبریزHOT WATER
343شرکت بتن آذرHOT WATER & STEAM
344شرکت آسان بنای تبریزHOT WATER
345شرکت سرریز بتون تبریزHOT WATER & STEAM
346شرکت بتون یورد تبریزHOT WATER & STEAM
347شرکت رژان تهرانHOT WATER
348شرکت عمران و آبادی تبریزHOT WATER
349شرکت رشدیه تبریزHOT WATER
350شرکت تهران تارکHOT WATER
351شرکت سبزینه گستر هدیش تهرانSTEAM
352شرکت پل پی ستون ( تهران)HOT WATER & STEAM
353شرکت چکاد کاران تهرانHOT WATER
354شرکت آبیارانHOT WATER
355شرکت تعاونی ریخته گری تراکتورسازی تبریزHOT WATER
356شرکت اقلیم توسعه سبز تهرانHOT WATER
357شرکت قرنیسHOT WATER
358شرکت ساختمان آذربایجانHOT WATER
359شرکت پونل بتونSTEAM
360شرکت آبشار اندیشهHOT WATER & STEAM
361شرکت ره آوران بناسازHOT WATER
362شرکت فراگیر ساختمان تهرانHOT WATER
363شرکت پوش سنگHOT WATER
364شرکت توسعه مسکن آذربایجانHOT WATER
365شرکت آبراک سازهHOT WATER
366شرکت تعاونی مسکن جماران تبریزHOT WATER
367شرکت آوند آبHOT WATER
368شرکت نهاد کارHOT WATER
369شرکت طلای سبزHOT WATER
370شرکت آذر بورانHOT WATER
371شرکت برج جاویدانHOT WATER
372شرکت تعاونی همراز کویر یزدHOT WATER
373شرکت آسه تلاشHOT WATER
374شرکت بسانHOT WATER
375شرکت ایرانیان تهرانHOT WATER
376شرکت ستاره فراز آذربایجانHOT WATER
377شرکت ساختمانی ارفعHOT WATER
378شرکت A.S.AHOT WATER
379شرکت نهندHOT WATER
380شرکت A.S.PHOT WATER
381شرکت دالگاHOT WATER
382شرکت بل داشHOT WATER
383شرکت آب خیز سازندHOT WATER
384شرکت نقش ساز بناHOT WATER
385شرکت آرشیکو انرژیHOT WATER
386شرکت احرار زمان (تهران)HOT WATER
387شرکت نیک تابان دزSTEAM
388شرکت مشک فام شیرازHOT WATER
389شرکت آدوپن پلاستیک پرشینHOT WATER
390شرکت نیروسازان کاشانHOT WATER
391شرکت بند ساز تهرانHOT WATER
392شرکت فرازمان ساختHOT WATER & STEAM
393شرکت خانمان آذرHOT WATER
394شرکت فرسوی شرقHOT WATER
395شرکت کوهسار آذرHOT WATER
396شرکت بنا گستران هشتمHOT WATER & STEAM
397شرکت چکاد آریای جاویدHOT WATER
398شرکت بابک سکناHOT WATER
399شرکت ساختمانی ماهدشتHOT WATER
400شرکت رواق گروپHOT WATER
401شرکت زرین خشتHOT WATER
402شرکت مرو زیستHOT WATER
403شرکت بهسازان گلستانHOT WATER
404شرکت انبوه سازان هشتمHOT WATER
405شرکت ساراب طرح خورشیدHOT WATER
406شرکت رویان نماد طوسHOT WATER
407شرکت پایسته سازه فارسHOT WATER
408شرکت کتیبهHOT WATER
409شرکت ره سراHOT WATER
410شرکت توسعه مسکن تهرانHOT WATER
411شرکت کوثر آذربایجانHOT WATER
412شرکت یاقوت صنعتHOT WATER
413شرکت بناشمسHOT WATER
414شرکت خدمتHOT WATER
415شرکت دبلهHOT WATER
416شرکت مرغ مادر جنوب خراسانHOT WATER
417شرکت ایران خودرو کلیبرHOT WATER
418شرکت ایمن آرا سازHOT WATER
419شرکت آذر فولاد امینHOT WATER
420شرکت استند پیHOT WATER
421شرکت تبریز کار کیاHOT WATER
422شرکت سرداب یزدHOT WATER
423شرکت شایان شویهHOT WATER
424شرکت اوبا آفرینHOT WATER
425شرکت بتون کاوه آذرHOT WATER
426شرکت دیهیم تجارت گنبدHOT WATER
427شرکت بناگران البرزHOT WATER
428شرکت زمرد بنای قزوینHOT WATER
429شرکت اکتان عراقHOT WATER & STEAM
430شرکت الفیحاءHOT WATER & STEAM
431شرکت انرژی سازه آبانHOT WATER & STEAM
432شرکت ایستاپایSTEAM
433شرکت ابنیه گسترHOT WATER & STEAM
434شرکت همکار سازه نورHOT WATER & STEAM
435شرکت پارسازهSTEAM
436شرکت تورچان عجبشیرSTEAM
437شرکت سکنا سازهSTEAM
438شرکت شنهای سبز ایلامSTEAM
439شرکت عمران سازان زیگوراتSTEAM
440شرکت توسعه عمران فلاتHOT WATER
441شرکت کوهسار آذرHOT WATER
442شرکت آلتین داشHOT WATER
443شرکت سی سنگHOT WATER
444شرکت هرم نورHOT WATER
445شرکت همراز کویر یزدHOT WATER
446شرکت ویلاتراسHOT WATER
447شرکت عرصه گسترانHOT WATER
448شرکت عمران ابنیه آبیدرHOT WATER
449شرکت عمران تکاملHOT WATER
450شرکت فرافن گسترHOT WATER
451شرکت فورسمنتHOT WATER
452شرکت کارنالHOT WATER
453شرکت فوراکوHOT WATER
454شرکت لاریز بتونHOT WATER
455شرکت مقام الامینHOT WATER
456شرکت نوژن ویلاHOT WATER
457شرکت پترو ماد کیاHOT WATER
458شرکت پرند داروHOT WATER
459شرکت حوله سحرHOT WATER
460شرکت سلامت گسترHOT WATER
461شرکت سهند فومHOT WATER
462شرکت مرغ سامیانHOT WATER
463شرکت هوجستانHOT WATER
464شرکت اتمسفرHOT WATER
465شرکت آدیش عمرانHOT WATER
466شرکت آذرپیمانHOT WATER
467شرکت آذر سدیدHOT WATER
468شرکت آرتاویل سبلانHOT WATER
469شرکت بتن سازوارهHOT WATER
470شرکت بنیان سازه پایدارHOT WATER
471شرکت بنیان سیالHOT WATER
472شرکت پارس برجHOT WATER
473شرکت پاسارگادHOT WATER
474شرکت پرساپیHOT WATER
475شرکت پیوند سازان عمرانHOT WATER
476شرکت دالگستر بیستونHOT WATER
477شرکت دوام دژHOT WATER
478شرکت سیماب صنعتHOT WATER
479شرکت طرح و توسعه تدبیرHOT WATER
480شرکت زردانه گستر غربSTEAM
481شرکت شهد ثمین شبسترSTEAM
482شرکت فولاد ظفرSTEAM
483شرکت کارتن فجرSTEAM
484شرکت کامپوره خزرSTEAM
485شرکت گروه صنعتی صابرSTEAM
486شرکت لبنیاتی کاملSTEAM
487شرکت مس گسترSTEAM
488شرکت مهداد شیرSTEAM
489شرکت اصالتSTEAM
490شرکت آذرپکSTEAM
491شرکت زیبا عشSTEAM
492شرکت آذین کشت غربSTEAM
493شرکت خوراک دام قنبر پورSTEAM
494شرکت پاکیزهSTEAM
495شرکت طب زیست بنیانSTEAM
496شرکت بلند مرتبه سازانHOT WATER
497شرکت ساران صنعت آروینHOT WATER
498شرکت کاسپین گل پارسیانHOT WATER
499شرکت تحکیم فرجام تهرانHOT WATER
500شرکت فزآیندHOT WATER
501شرکت شیرآلات قهرمانHOT WATER
502شرکت آتی شهرHOT WATER
503شرکت تیشو آذربایجانSTEAM
504شرکت تکنابHOT WATER
505شرکت توسعه صنعت ساختمانHOT WATER
506شرکت مهرکاشانه تبریزHOT WATER
507شرکت سورنا تهویهHOT WATER
508شرکت دیماس سازان البرزHOT WATER
509شرکت فولاد کاوهHOT WATER
510شرکت آذران پلاستیکHOT WATER
511شرکت کشاورزی و دامپروری سفید رودHOT WATER
512شرکت نوید خراسانHOT WATER
513شرکت ستیغ گذرHOT WATER
514شرکت دیفیوزرHOT WATER
515شرکت پل بیلدر تبریزHOT WATER
516شرکت آبیرانHOT WATER
517شرکت مهندسی عمران گستر بهمنHOT WATER
518شرکت ساختمان عرشیا چینهHOT WATER
519شرکت آذر محالHOT WATER
520شرکت سریرSTEAM
521شرکت جغاتوHOT WATER
522شرکت خانه سازی ایرانHOT WATER
523شرکت مبناHOT WATER
524شرکت آذرپیمانHOT WATER
525شرکت حائل پیHOT WATER
526شرکت آرمان پایابHOT WATER
527شرکت طاقدیسانHOT WATER
528شرکت تهران الکترونیکSTEAM
529شرکت فرار سازه زمانHOT WATER
530شرکت وزواHOT WATER
531شرکت نورافزار اردبیلHOT WATER
532شرکت سازه های فنی راوندHOT WATER
533شرکت گوی داشHOT WATER
534شرکت فرادید گستر انرژیHOT WATER
535شرکت بتن کرپیHOT WATER
536شرکت جادهHOT WATER
537شرکت فلارHOT WATER
538شرکت آذر فجر صباHOT WATER
539شرکت بتون سازوارهHOT WATER
540شرکت پارمیداHOT WATER