قیمت دیگ آبداغ

امروز چهار آبان ۱۴۰۰

قیمت دیگ آبداغ

لیست قیمت دیگ آب داغ برای استعلام قیمت دیگ بخار تماس بگیرید

شرح ( دیگ آبداغ)K.cal/hr(kw)Btu/hrانتقالسرویسطول (mm)عرض(mm) ارتفاع(mm)قیمت
دیگ آبگرم 300000 300000365.2280000016002200230011001600تماس بگیرید
دیگ آبگرم 400000 400000465.221.600.0022503000230011201615تماس بگیرید
دیگ آبگرم -600000600000697.842.400.00028003800272012401700تماس بگیرید
دیگ آبگرم 750000750000872.33.000.00032004400300013701835تماس بگیرید
دیگ آبگرم 850000850000988.63.400.00036005000305014551925تماس بگیرید
دیگ آبگرم 10000001.000.0001163.14.000.00038705400340014551925تماس بگیرید
دیگ آبگرم 12500001.250.0001453.85.000.00046006400353015402060تماس بگیرید
دیگ آبگرم 15000001.500.0001744.66.000.00053507400353016552250تماس بگیرید
دیگ آبگرم 20000002.000.0002326.18.000.00066509300395018552440تماس بگیرید
دیگ آبگرم 25000002.500.0002907.710.000.000725010100419019402625تماس بگیرید
دیگ آبگرم 30000003.000.0003489.21.200.000950013300430020252695تماس بگیرید
دیگ آبگرم 40000004.000.0004652.21.600.0001210016900460021302800تماس بگیرید
دیگ آبگرم 50000005.000.0005815.320.000.0001450020300487025503350تماس بگیرید
دیگ آبگرم 60000006.000.0006978.424.000.0001620022600510026503500تماس بگیرید
دیگ آبگرم 70000007.000.0008141.428.000.0001850025900540027953600تماس بگیرید
دیگ آبگرم 80000008.000.0009304.532.000.0002180030500570028503750تماس بگیرید
دیگ آبگرم 90000009.000.0001046836.000.00025500357006000300039000تماس بگیرید