عنوان دستورالعمل : HSE دیگ بخار

دستورالعمل استاندارد برای تعيين راندمان و ظرفيت ديگ های بخار
مرداد ۳, ۱۳۹۷
كاربرد هاي بويلر و ديگ روغن داغ
كاربرد های بويلر و ديگ روغن داغ
مرداد ۹, ۱۳۹۷

عنوان دستورالعمل : HSE دیگ بخار

عنوان دستورالعمل : HSE دیگ بخار

عنوان دستورالعمل : HSE دیگ بخار

عنوان دستورالعمل : HSE دیگ بخار

 

شرح دستورالعمل :

 • استفاده از کفش ایمنی و لباس کار مناسب الزامی است .
 • تجمع افراد متفرقه به دور دستگاه اکیدا ممنوع می باشد .
 • از شوخی و عجله هنگام کار جدا خودداری فرمایید .
 • استفاده از گوشی های ایمنی الزامی است .
 • کلیه ی پرسنل باید با دستورالعمل حمل دستی بار آشنا باشند .
 • آموزش های لازم جهت کار با دستگاه برای پرسنل مربوط الزامی است .
 • قرار دادن وسایل و تجهیزات متفرقه روبروی جعبه و کپسول آتش نشانی و یا تابلوهای برق و تجهیزات الکترونیکی ممنوع می باشد
 • در صورت شنیدن صدای آژیر هشدار دهنده ، خود را به محل های امن مشخص شده برسانید .
 • جابجایی کلیه ظروف طعمه گذاری ممنوع می باشد .
 • در صورت عدم استفاده از بسته بودن شیر های اصلی گاز و آب و کلیدهای برق اطمینان حاصل نمایید .
 • در صورت مشاهده نشتی روغن با استفاده از تشت های پیش بینی شده از ریزش مواد بروی زمین جلوگیری نمایید .
 • آشنایی پرسنل با MSDS کلیه مواد موجود در واحد الزامی است .
 • تجهیزات آتش نشانی می بایست در جایگاه مخصوص به خود نصب شده و تحت هیچ شرایطی جابجا نگردند .
 • در هنگام کار از خوردن ، آشامیدن ، استعمال دخانیات و استفاده از گوشی تلفن خودداری نمایید .
 • در هنگام افزودن مواد شیمیایی به آب استفاده از دستکش ضد حلال و ماسک تنفسی الزامی می باشد .
 • از سالم بودن کفپوش های عایق تجهیزات الکتریکی اطمینان حاصل نمایید .

مولد بخار یا دیگ بخار : دستگاه یا محفظه ایی را گویند که در آن بخار با فشار بیشتری از فشار هوای خارج تولید می شود .

 • دیگ بخار باید طوری ساخته شده باشد که :

الف . برای کار مورد نظر مناسب باشد

ب . مقاومت کافی در برابر فشارهای داخلی که تحت آن قرار می گیرد داشته باشد .

 • در جلوی هر دیگ بخار باید لوحه ایی نصب شده باشد و مواردی را روی آن ذکر کرده باشند که آن موارد عبارتند از :
 • نام موسسه سازنده
 • سال ساخت دیگ بخار
 • حداکثر فشار موثر مجاز
 • فشار آزمایش هیدرواستاتیک
 • استانداردی که دیگ بخار بر اساس آن ساخته شده است
 • نوع سوخت

دیگ ها هنگام خریداری و نصب در فواصل کمتر از 12 ماه باید توسط بازرسانی که مورد تائید مدیر کارخانه و مدیر نگهداری و تعمیرات هستند بازدید شوند .

 • نکات قابل توجه هنگام بازدید :

شرح دستورالعمل :

 • استفاده از کفش ایمنی و لباس کار مناسب الزامی است .
 • تجمع افراد متفرقه به دور دستگاه اکیدا ممنوع می باشد .
 • از شوخی و عجله هنگام کار جدا خودداری فرمایید .
 • استفاده از گوشی های ایمنی الزامی است .
 • کلیه ی پرسنل باید با دستورالعمل حمل دستی بار آشنا باشند .
 • آموزش های لازم جهت کار با دستگاه برای پرسنل مربوط الزامی است .
 • قرار دادن وسایل و تجهیزات متفرقه روبروی جعبه و کپسول آتش نشانی و یا تابلوهای برق و تجهیزات الکترونیکی ممنوع می باشد
 • در صورت شنیدن صدای آژیر هشدار دهنده ، خود را به محل های امن مشخص شده برسانید .
 • جابجایی کلیه ظروف طعمه گذاری ممنوع می باشد .
 • در صورت عدم استفاده از بسته بودن شیر های اصلی گاز و آب و کلیدهای برق اطمینان حاصل نمایید .
 • در صورت مشاهده نشتی روغن با استفاده از تشت های پیش بینی شده از ریزش مواد بروی زمین جلوگیری نمایید .
 • آشنایی پرسنل با MSDS کلیه مواد موجود در واحد الزامی است .
 • تجهیزات آتش نشانی می بایست در جایگاه مخصوص به خود نصب شده و تحت هیچ شرایطی جابجا نگردند .
 • در هنگام کار از خوردن ، آشامیدن ، استعمال دخانیات و استفاده از گوشی تلفن خودداری نمایید .
 • در هنگام افزودن مواد شیمیایی به آب استفاده از دستکش ضد حلال و ماسک تنفسی الزامی می باشد .
 • از سالم بودن کفپوش های عایق تجهیزات الکتریکی اطمینان حاصل نمایید .

مولد بخار یا دیگ بخار : دستگاه یا محفظه ایی را گویند که در آن بخار با فشار بیشتری از فشار هوای خارج تولید می شود .

 • دیگ بخار باید طوری ساخته شده باشد که :

الف . برای کار مورد نظر مناسب باشد

ب . مقاومت کافی در برابر فشارهای داخلی که تحت آن قرار می گیرد داشته باشد .

 • در جلوی هر دیگ بخار باید لوحه ایی نصب شده باشد و مواردی را روی آن ذکر کرده باشند که آن موارد عبارتند از :
 • نام موسسه سازنده
 • سال ساخت دیگ بخار
 • حداکثر فشار موثر مجاز
 • فشار آزمایش هیدرواستاتیک
 • استانداردی که دیگ بخار بر اساس آن ساخته شده است
 • نوع سوخت

دیگ ها هنگام خریداری و نصب در فواصل کمتر از 12 ماه باید توسط بازرسانی که مورد تائید مدیر کارخانه و مدیر نگهداری و تعمیرات هستند بازدید شوند .

 • نکات قابل توجه هنگام بازدید :
 • امتداد شعله باید در محور کوره قرار گیرد .
 • دستگاه های تنظیم کننده سطح آب در وضعیت پائین و بالا باید به نحو مطلوب عمل کند .
 • حصول اطمینان از احتراق کامل مواد سوختنی
 • حصول اطمینان از صحت کار کلیه سیستم های خودکار
 • انجام سایر آزمایش های ضروری
 • سالن دیگ بخار باید مجزا باشد و داخل سالن هیچگونه مواد سوختنی وجود نداشته باشد همچنین از انبار کردن اشیاء در این مکان خودداری کرد .
 • سالن دیگ بخار باید حداقل مجهز به دو راه خروجی باشد .
 • هر مولد بخار باید مجهز به سوپاپ اطمینان با رعایت شرایط زیر باشد :
  • روی بدنه نصب شود .
  • مستقیماً و بدون واسطه به دیگ وصل باشد .
  • بین سوپاپ و مولد بخار و پس از آن تا دهانه خروجی هیچگونه مانع یا شیر دیگری قرار نگیرد .
  • سوپاپ یا سوپاپ ها باید بتوانند مقدار بخار اضافی را به راحتی تخلیه نمایند .
 • هر مولد بخار باید مجهز به فشارسنج باشد و در محلی نصب شود که دارای شرایط زیر باشد :
 • محفوظ از لرزش باشد .
 • به راحتی قابل تنظیم باشد .
 • قرائت آن آسان و بدون مانع باشد .
 • هر مولد بخار باید مجهز به 1 یا 2 آب نما باشد که مراتب و شرایط زیر رعایت باشد :
  • طوری قرار گیرد که به راحتی قابل روئت باشد .
  • در پائین و بالای آب نما شیر زود بند وجود داشته باشد تا در صورت بروز هر گونه مشکلی در دیگ بتوان آن را از مدار خارج کرد .
  • مجهز به حفاظ مناسب بوده تا در صورت شکستن و پرتاب ذرات آن و یا خروج آب و بخار آسیبی به کارگر وارد نشود .
 • تجهیزات انفرادی و اتاقک کار پرسنل دیگ بخار
 • اتاقک کار و استراحت پرسنل دیگ بخار باید از سطح سالن دیگ بلندتر باشد درب و دیواره اتاقک ترجیحاً عایق صوتی و حرارتی باشد .
 • سالن تولید بخار باید مجهز به تجهیزات اعلام خطر باشد که یا به صورت خودکار عمل نماید و یا چند نقطه از سالن مجهز به کلید دستی اعلام خطر باشد .
 • پرسنل این قسمت موظفند در کلیه ساعات کار در این محل حضور داشته باشد و ترک محل فقط در صورت وجود جانشین و یا هماهنگی با سرپرست مربوطه امکان پذیر است .
 • استفاده از کفش ایمنی ، لباس کار ، گوشی محافظ برای پرسنل این قسمت الزامی می باشد .
 • وجود دستکش های حرارتی در این مکان الزامیست .
 • سیستم کنترل خودکار سطح آب :

هر مولد بخار باید مجهز به دو سیستم کنترل سطح آب باشد به طوری که بتواند مراحل زیر را کنترل نماید :

الف . روشن کردن پمپ تغذیه جهت تأمین کمبود آب و خاموش کردن بعد از تأمین آب

ب . در صورت روشن نشدن پمپ تغذیه و کاهش سطح آب از حد مجاز سوخت مشعل قطع گردد .

ج . چنانچه بعد از قطع سوخت باز هم پمپ تغذیه عمل نکرد کل سیستم

پائین ترین سطح دیگ قرار گیرد . از دو یا چند مولد بخار از یک لوله خروجی برای زیر آب استفاده می شود این لوله ها باید طوری باشند که هرگز هر دو با هم زیر آب را تخلیه نکنند . لوله ها و شیرهای زیرین باید عاری از هرگونه حفره یا مانع باشند تا در آن هیچ گونه رسوبی ایجاد نشود و مانع جریان نگردد . محل ریزش آب لوله های تخلیه باید طوری باشد که خطری برای کارکنان ایجاد نکند و در صورت استفاده از مخازن تخلیه آب باید مخزن کاملاً بسته نباشد یعنی با شیر یا سوپاپ کنترل نشود و طوری ساخته شود که از زیاد شدن فشار داخل مخزن جلوگیری نماید . مخزن باید طوری نصب یا ساخته شود که کلیه قسمت های آن به سهولت بازرسی شود .

راه اندازی مولدهای بخار :

قبل از اینکه مولد جدید یا تعمیر شده مورد استفاده قرار گیرد باید نکات زیر بررسی شود :

 • هیچ گونه جسم خارجی یا ابزاری داخل دیگ باقی نمانده باشد .
 • کلیه لوازم و ضمائم و لوله کشی ها کاملاً آماده به کار باشند .
 • کلیه دهانه ها و مجراهای تخلیه و دریچه های بازدید بسته باشند .
 • لوله های مربوط به فشارسنج ها و منابع آب رسانی باز و آماده به کار باشند .
 • قبل از باز کردن شیرهای آب رسان باید شیر تخلیه هوا باز باشد تا هوای موجود به راحتی تخلیه شود .
 • قبل از روشن کردن مشعل باید دیگ تا سطح مجاز پر از آب باشد .
 • گرم کردن مولدهای بخار و دیگ های آب داغ (گرم کردن همواره باید به آهستگی و بدون مصرف سوخت زیاد صورت گیرد تا همه قسمت ها به طور یکنواخت گرم شود و از اثرات ناشی از انبساط سریع جلوگیری کرد)
 • قبل از روشن کردن مشعل از کارکرد صحیح تنظیم کننده هوا و خروجی دود مطمئن شوید .
 • هیچ گونه مواد نفتی و یا قابل اشتعال در سالن و اطراف دیگ وجود نداشته باشد .
 • شروع بهره برداری از مولدها :

وقتی مولد گرم شد و به دما مورد نظر رسید باید موارد زیر چک شود :

 • سطح آب شیشه های آب نما بوسیله شیرهای کنترل سطح آب آزمایش شود .
 • شیر تخلیه هوا پس از چند دقیقه خروج بخار بسته شود .
 • مسیر زیر آب از نظر وجود نشتی بازرسی شود .
 • برای وارد کردن بخار در لوله ها و اتصالات سرد باید شیرهای مربوطه به آهستگی باز شود تا به تدریج گرم و تنش حرارتی ایجاد نشود .

وقتی فشار به مقدار دلخواه رسید لازم است :

 • سوپاپ های اطمینان با دست فعال شوند .
 • لوله خروجی دود کاملاً باز باشد .
 • شیرها ، آب نماها ، فشارسنج ها ، لوله ها و کلیه متعلقات مولد باید در تمام طول مدت بهره برداری تحت مراقبت قرار گیرند و نتایج بازدید در فرم های مخصوص کتباً ضبط و نگهداری شود .
 • صفحات مندرج ، شیشه ها و آب نماها باید همیشه تمیز و قابل روئت باشند .
 • وضعیت احتراق باید حتی الامکان منظم و ثابت باشد .
 • در صورت برگشت شعله و خاموش شدن مشعل باید قبل از روشن کردن مجدد دیگ به طور کامل تهویه گردد تا از تجمع سوخت اضافی مطمئن شوید .

ه بوسیله آن بتوان کل اب موجود در دیگ را تخلیه کرد این لوله باید در

1 Comment

 1. afshoon گفت:

  بسمه تعالی
  شرح خدمات تعمیرات پروژه ای دیگ بخار برام میل کنید. باسپاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *