سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم (فصل شش)

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و دیگ آبگرم
سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم(فصل پن%
مهر ۴, ۱۳۹۷
بهره وری انرژی در ديگ های بخار
بهره وری انرژی در ديگ های بخار1
مهر ۵, ۱۳۹۷

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

برای مشاهده سرویس انواع دیگ بخار وآبگرم کلیک کنید

پمپ های سیرکولاتور

پمپ های سیرکولاتور معمولا از نوع سانتریفوژ(گریز از مرکز)هستندانواع پمپ های سیر کولاتور(خطی –زمینی)را می بینید.پمپ های خطی در سیستم های کوچک وپمپ های زمینی در سیستم های بزرگ به کار می روند.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

اجزای پمپ خطی

شکل پایین برش یک دستگاه پمپی را نشان می دهد در روی شکل قسمت های مختلف آن با شماره ی زیر مشخص شده است

1-الکتروموتور

2-شافت(محور)

3-یاتاقان

4-کاسه نمد

5-کویلینگ

6-قسمت روغن کاری

7-پروانه

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

1-الکتروموتور

الکتروموتور پمپ ها از نوع آسنکرون(قفس سنجابی)هستندسیم پیچ استاتوراین دستگاه در قدرت های کم،به برق یک فاز ودر قدرت های زیاد،به برق سه فاز احتیاج داردومعمولا باسرعت 1450ویا2900دوردر دقیقه (r.p.m)  می چرخد.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

2-محور (شافت)

وظیفه شافت انتقال حرکت از الکتروموتورپمپ به پروانه پمپ است همان طور که از شکل مشخص است بر روی محور،سطوح یاتاقی بزرگ درست کرده اند تادوران محور به صورت دقیق وهم مرکز وبدون لنگی صورت پذیرد.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

3-یاتاقان ها

برای تراز نگه داشتن دقیق محورپمپ ها از یاتاقان های برنزی که به قدر کافی بلند هستند،استفاده می شود یک شیارمخصوص روغن کاری در هر یاتاقان ایجاد شده است تا گردش ثابت روغن را روی سطح یاتاقان ها میسر سازد.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

4-سیل میکانیکی(کاسه نمد)

این کاسه نمد از نفوذ آب به داخل یاتاقان ها جلوگیری می کند.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

5-کوپلینگ

در پمپ های خطی انتقال حرکت از الکتروموتور به محورپمپ توسط یک کوپلینگ فنری صورت می گیردولی در پمپ های زمینی معمولایک کوپلینگ لاستیکی ارتباط محور پمپ والکتروموتور را برقرار می کندکوپلینگ های فنری دارای بازوهایی هستند که به  فنر به یکدیگر وصل شده اند.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

6-سیستم روغن کاری

روغن کاری محور ویاتاقان های پمپ خطی بسار ساده وبه وسیله ی نمد آغشته به روغن صورت می گیرد.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

7-پروانه

پروانه پمپ های سیرکولاتوراز نوع گریز از مرکز است وساخت آن از جنس فولاد،برنج،چدن،کائوچو،پلاستیک،آلومینیم و…امکان پذیر است.سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

سرویس کردن پمپ های خطی معمولا بسیار آسان وقابلیت تعویض کامل قطعات آن میسر است.باباز نمودن چند عدد پیچ ،به سه قسمت جداگانه تقسیم می شودوامکان سرویس پمپ ها رابدون باز کردن اتصالات از لوله فراهم می سازد.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

تعویض سیل میکانیکی (کاسه نمد)پمپ خطی

ابزار و وسایل کار

1-پمپ خطی

2-آچار تخت ورینگ در اندازه های مختلف

3-آچار شش گوش(آلن )در اندازه های مختلف

4-دستگاه فولی کش مناسب

5-پیچ گوشتی دوسو وچهار سو

6-چسب آهن وآمپر متر انبری

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

 

مراحل اجرای کار

1-کلیدبرق مربوط به پمپ را به حالت قطع قرار دهید

2-سرسیم های متصل به پمپ راآزادکنید

3-شیر های ورودی وخروجی پمپ راببندید

4-پیچ های شماره 914مربوط به اتصال واسطه به بدنه ی پمپ (محفظه ی حلزونی)رابه وسیله ی آچار آلن مناسب باز کنید.

5-قبل از باز کردن تمام رزوه ی پیچ ها،دقت کنید الکتروموتور از بدنه جدا نشود وبه زمین نیفتد.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

6-بعد از باز شدن پیچ ها،با احتیاط،الکتروموتور را به همراه پروانه وسایرمتعلقات از بدنه ی حلزونی جدا کنید.

7-پیچ شماره ی 920را پس از روغن کاری باز کنید.

8-به وسیله ی فولی کش پروانه پمپ را خارج کنید.

9-سیل میکانیکی (فیبر فنر یا کاسه نمد) معیوب را از روی شفت جدا کنید.

10-قسمت ثابت سیل (لاستیک+چینی)را به وسیلع ی چسب آهن،در قسمت درپوش محفظه نصب کنید

11-قسمت متحرک (لاستیک گلویی شفت+چینی+فنر) را در روی شفت مقابل ثابت نصب کنید.

12-پروانه ی پمپ را به وسیله ی مهره ی (شماره ی 920)انتهای شفت،در محل خود سفت کنید.

در حین کار،دقت کنیدکه اورینگ(واشر نسوز)شماره ی 412آسیب نبیندواگراورینگ (واشر نسوز)معیوب باشد آن را نیز عوض کنید.

13-الکتروموتوربه اضافه ی پروانه وسایر متعلقات را روی محفظه ی حلزونی پمپ نصب وپیچ های مربوطه(914)را بصورت ضربدری وهماهنگ سفت کنید(محل روغن کاری روبه بالا باشد).

14-سر سیم های مربوط را به محل خود وصل کنید ومربی کار گاه را در جریان کار قرار دهید.

15-با حضور مربی کار گاه،کلید اصلی برق پمپ راوصل والکتروموتور را روشن کنیدوکارکردصحیح پمپ بدون نشت آب را،از قسمت شفت موتور شاهد باشید.

16-بعد از راه اندازی پمپ،به وسیله ی آمپر مترانبری مقدار آمپرنامی موتور راتست کنید.

17-بعد از اطمینان از درستی کار،ابزار و وسایل کار خود را به انبار تحویل دهید.

تعویض کوپلینگ پمپ های خطی

ابزار و وسایل لازم

1-آچار آلن

2-آچار تخت

3-سوهان گرد

4-آمپر متر انبری

مراحل اجرای کار

1-کلید برق پمپ را از تابلوی اصلی قطع کنید.

2-سر سیم های مربوط به الکتروموتور را(در صورت لزوم)باز کنید.

3-پیچ آلن سمت واسطه ی کوپلینگ را شل کنید

4-با باز کردن پیچ های مربوط الکتروموتور را از واسطه جدا کنید

5-با آچار آلن،کوپلینگ معیوب رااز الکتروموتورجدا کنید

6-در تهیه کوپلینگ،سعی شود با جهت وچرخش پمپ مناسب باشد.

7-کوپلینگ را روی محور واسطه قرار دهید وآن را با آچار آلن در جای خود محکم کنید

9-الکتروموتور را مقابل واسطه قرار دهید وطرف آزاد کوپلینگ رابه محورالکتروموتورمحکم کنید.توجه داشته باشید که محل روغن کاری طرف بالا باشد

10-پیچ های نگه دارنده ی الکتروموتور به واسطه را ببندید.

11-الکتروپمپ  را از نظر روغن بازدید نمایید ودر صورت لزوم روغن اضافه کنید

12-با حضور مربی،سر سیم های الکتروموتور را وصل نماییدوبازدن کلید برق الکتروپمپ را راه اندازی کنید.

13-توسط یک آمپر متر انبری،شدت جریان را اندازه گیری وکنترل نمایید

14-بعد از تایید درستی کار از طریق مربی،ابزار و وسایل کار را جمع کنید وبه انبار تحویل دهید.

اجزای پمپ زمینی

قطعات پمپ های گریز از مرکز زمینی به تفصیل به  شرح زیر است

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *