سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم(فصل چهار)

دیگ بویلر روغن داغ
دیگ بویلر روغن داغ
مهر ۳, ۱۳۹۷
سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و دیگ آبگرم
سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم(فصل پن%
مهر ۴, ۱۳۹۷

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

برای مشاهده سرویس انواع دیگ بخار وآبگرم کلیک کنید

سیم کشی وکنترل یک مشعل گازوئیل سوز

ابزار و وسایل کار

1-یک دستگاه مشعل گازوئیل سوز با تمام متعلقات ورله ی آن

2-پیچ گوشتی دوسو وچهار سودراندازه های بزرگ وکوچک

3-آچار تحت دراندازه های متفاوت

4-آوومتر

مراحل اجرای کار

سر سیم های وسایل الکتریکی مشعل را به پایه ی رله وصل کنید.

1-فاز مشعل را،پس از گذراندن از فیوز وترموستات مستغرق روی دیگ،با پیج شماره ی 9 وصل کنید.

2-سیم نول را به پیچ شماره ی 8 وصل کنید.

3-رله ی مربوط را با احتیاط در روی پایه جابزنیدوپیچ نگه دارنده را سفت کنید

4-شیلنگ های گازوئیل را (با فیلترمربوط به لوله با لوله های تغذیه وپمپ گازوئیل )وصل وهوا گیری کنید.

5-پس از اطمینان یافتن از پر بودن سیستم از آب، در حضور مربی کارگاه فیوز مربوط به مشعل را به حالت وصل  دراورید ومشعل را استارت کنید

6-پس از روشن شدن مشعل وتنظیم شعله ی آن ورویت مراحل کارکرد هر کدام از قسمت ها با نظر مربی مشعل را خاموش

کنید ووسایل وابزار را تحویل انباردهید.

-آزمایش کنترل کار کرد صحیح دستگاه مشعل

پس از هر نصب یا سرویس دستگاه مشعل آزمایش های زیر را انجام دهید

1-روی چشم الکترونیک را بپوشانید ومشعل را روشن کنید،رله باید ری ست کند

2-چشم الکترونیک را درمقابل یک منبع نورانی قرار دهیدومشعل را روشن کنید،رله باید ری ست کند

3-موقعی که مشعل در حال کار عادی است روی چشم الکترونیک را بپوشانید ترانس جرقه شروع به کار می کندوسیکل راه اندازی مشعل شروع می شودپس از خاتمه ی زمان ایمنی (حداکثر تا10ثانیه)رله باید ری ست کند

اگر رله ری ست کند،پس از گذشت 40ثانیه،دستگاه آماده راه اندازی مجدد می شود

عیب یابی مشعل گازوئیل سوز

در جدول زیر برخی از عیوب مشعل گازوئیل سوز را،با علت احتمالی وطریقه رفع عیب آنها را ملاحظه می کنید

برخی عیوب مشعل گازوئیل سوز

 

 

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

 

تنظیم مشعل گاز سوز

ابزار ووسایل لازم

1-یک دستگاه مشعل گاز سوز

2-آچار آلن در اندازه های متفاوت

3-آچار تخت در اندازه های متفاوت

4-آوومتر(آمپرمترانبری)

مراحل اجرای کار

1-کلید اصلی برق ورودی به مشعل را قطع کنید.

2-با یک آچار مناسقب در مشعل را باز کنید.

3-مهره ی ماسوره یا مهره ی لوله ورود گاز به داخل مشعل را باز کنید.

4-دو عدد پیچ نگه دارنده ی لوله ی گاز را که بعد ازشیر برقی در بدنه ی مشعل قرار دارد شل کنید.

5-مجموعه لوله گاز،الکترود جرقه والکترود یون شبکه احتراق را بیرون آورید.

پیجچ روی بست الکترود یون را شل کنید.

7-فاصله ی میان الکتزود جرقه وشبکه احتراق ویا فاصله میان دوالکترود جرقه از هم در مدل های دیگر راحداقل سه میلی مترتنظیم کنید.

دقت کنید که فاصله میان الکترود های جرقه(از نقاط فلزی قسمت های دیگر مشعل)به اندازه ای باشد که امکان جرقه زدن بین الکترودواین قسمت فلزی وجود نداشته باشد این فاصله حداقل بایدسه میلی متر باشد.

8-فاصله هوایی بین میله زمین (عصایی)ومیله ی یونیزاسیون (الکترود یون)را3تا5میلی متر تنظیم کنید.دقت کنید که میله ی یونیزاسیون با بدنه مشعل تماس نداشته باشد.

9-مجموعه رادر محل خود ببندید.

10-برای تنظیم شبکه احتراق،پیچ قفل کننده (3)را شل کنید.

 

 

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

11-به وسیله ی بادامک تنظیم شعله (2) مجموعه ی شبکه ی احتراق را، با جلووعقب بردن،تنظیم کنید.

12-پس از تنظیم شعله،پیچ قفل کننده (3)را سفت کنید.

13-در حضور مربی،برق ورودی به مشعل را وصل کنید.

14-مشعل را استارت کنید.

15-به وسیله ی آمپرمتر انبری،با قرار دادن یکی از سیم های تغذیه (نول یا فاز)در داخل قسمت (انبر)،میزان جریان عبوری به مشعل را مشاهده وآن را با آمپر نامی دستگاه مقایسه کنید.در صورت مغایرت حتما مشعل را خاموش وعلت یابی کنید(شفت الکترو موتور،دمنده وقسمت های گردنده را وارسی کنید).

16-پس از اطمینان از کارکردصحیح مشعل،ابزار ووسایل کار خود راجمع اوری نماییدوتحویل انبار دهید.

شیر برقی مشعل گاز سوز

برش شیر برقی است که در مشعل های یک مرحله ی گاز سوز نصب می شود وقابل تنظیم (تدریجی)است.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

قسمت های مختلف واجزای تشکیل دهنده ی شیر در زیر امده است

شیر برقی مزبور دارای یک سیستم قابل تنظیم برای باز شدن اولیه است.شیر،تدریجاباز می شود تا شعله به وضعیت نهایی خود برسدحداکثر زمان باز شدن شیر20ثانیه است وشیر در مدت یک ثانیه بسته می شود.

همان طور که در دیاگرام،کورس تنظیم سرعت باز شدن مشخص است در مدت زمان صفرتا20ثانیه شیر برقی تدریجا به حالت کاملا باز درمی آید ولی زمان خاموش شدن،در مدت یک ثانیه مسیر را می بندد.

(40%شیربه محض فعال شدن شیر برقی و60%بقیه به تدریج در مدت زمان ذکر شده باز می شود)

قبل از اقدام به تنظیم شیر برقی تدریجی،باید از نداشتن نشتی شیلنگ های ارتباطی گاز به مجموعه ی مشعل،اطمینان

حاصل کنیم.هم چنین باید تنظیم کلید فشاری گاز روی عدد 5میلی بار(mbar) قرار گرفته باشد.بعد از کنترل موارد بالا،نسبت به تنظیم شیر برقی ومتناسب با محفظه ی احتراق اقدام می شود.

باید توجه داشت که طول شعله از4/3محفظه ی احتراق تجاوز نکندوتحت هیچ شرایطی شعله به صفحه ی انتهایی محفظه احتراق (دیگ)برخورد ننماید.

شیر برقی گاز(نوع تدریجی)،دارای دوسیستم تنظیم به شرح زیراست

1-تنظیم شیر برای زمان باز شدن کامل آن.

2-تنظیم شیر برای مقدار چریان گازبرای تنظیم زمان باز شدن کامل شیر باید درپوش 185را باز کردو با چرخاندن پیچ تنظیم ،در جهت عکس عقربه های ساعت زمان باز شدن کامل را کم کردوبرعکسسرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

شیر برقی تدریجی بسته به میزان افت فشار ناشی از عبور جریان گاز از آن می تواند در دبی های حجمی متفاوت عمل نماید.به عنوان مثال،یک نوع شیر گاز تدریجی در اندازه های 2/1 می تواند،از8/1الی 60متر مکعب در ساعت گازرا از خود عبور دهدکه این میزان بسته به نوع محفظه ی احتراق ومیزان هوای در نظر گرفته شده،می تواندتنظیم گردد.

تنظیم مقدارجریان گاز به شرح زیر است

ابتداپیچ استوانه ای قفل کننده کمی باز شودسپس با چرخاندن فلکه ی تنظیم مقدار نهایی گاز (13)،می توان در جهت عکس عقربه های ساعت میزان گاز عبوری را زیاد کرد وبرعکس،بعد از تنظیم باید پیچ (2)محکم گردد.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *