سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم فصل دوم

وظیفه دیگ بخار-فصل دوم
وظیفه دیگ بخار-فصل دوم
مهر ۱, ۱۳۹۷
وظیفه دیگ بخار-فصل سوم
وظیفه دیگ بخار-فصل سوم
مهر ۲, ۱۳۹۷

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم فصل دوم

جهت مطالعه سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم فصل اول کلیک کنید

سرویس وتعمیرات رادیاتوروفن کویل

تعویض  پره ی رادیاتور آلومینیمی

ابزار و وسایل کار

1-رادیاتور آلومینیمی ده پره

2-آچارمخصوص رادیاتور

3-آچار لوله گیر متوسط

4-مغزی رادیاتور(چپ گردوراست گرد)

5-واشر

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم فصل دوم

4-درپوش فسمت پایین تبدیل شیرهواگیری رادیاتور را،به وسیله ی آچارتخت یاآچار فرانسه، باز کنید.

5-جهت جدا کردن پره ی معیوب ،آچار مخصوص را از قسمت باز شده درپوش پایین وبالا،به اندازه لازم ،داخل رادیاتور ببریدوسپس آچار مخصوص را به وسیله ی آچارلوله گیر بپیچانید تا مغزی ها باز شوند.اکنون رادیاتور به دو قسمت تقسیم شده است.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم فصل دوم

6-به ترتیب گفته شده ،پره ی معیوب رااز رادیاتور جدا نماییدوپره ی نورا با استفاده از واشرسالم جایگزین کنیدسپس قسمت دیگرباز شده رادیاتور رابه آن متصل نمایید.

7-درپوش قسمت پایین وتبدیل شیرهواگیررادیاتور راوصل کنید(بانوار تفلون وواشرمربوط)

8-رادیاتور را برروی بست مربوط قرار دهید ومهره های بالا وپایین رابه شیر رادیاتور وزانوقفلی ببندید.

9-شیر رادیاتوروزانوقفلی را باز کنید تا رادیاتور پر شود.از طریق شیرهواگیری ،هوای داخل رادیاتوررا به هنگام پر شدن تخلیه کنید.

سرویس فن کویل

ابزار ووسایل کار

1-آچارتخت2-فاز متر3-آچارآلن 4-انبر دست 5-چراغ قوه یا لامپ سیار 6-پیچ گوشتی7-روغندان.

مراحل اجرای کار

1-برق فن کویل را قطع کنید(با در آوردن دوشاخه از پریزیا قطع کردن ترموستات اتاقی).

2-روپوش (در)جلوی فن کویل را باز کنید

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم فصل دوم

3-فیلتر دستگاه را از قسمت زیر الکتروموتور،که بصورت کشویی استبیرون آوریدوآن را در محل مناسبی شست شودهید تا بطور کامل تمیز شود

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم فصل دوم

4-سرسیم های الکترموتوررا با علامت گذاری باز کنید(از قطع کردن جریان برق مطمئن شوید)سپس با جریان برق سر سیم ها راموقتا بپوشانید.

5-با باز کردن پیچ های سینی(تشتک درین)از بدنه فن کویل،مجموعه تشتک ،الکتروموتورونتیلاتوررا از دستگاه خارج کنید

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم فصل دوم

6-ونتیلاتوروحلزونی را در جای مناسبی تمیز کنید یا با آب بشوییددر صورت شستشو با آب بایداز الکتروموتور محافظت شودتا آب روی آن نریزد.

7-در صورت نیاز به سرویس وتمیز کردن کویل،باید دستگاه را از شبکه لوله کشی جدا،نسبت به تمیز کردن وشست شوی سطوح خارجی آن در محل مناسبی اقدام کنیدشست شو با آب گرم موثر تر است.

8-در صورتی که برروی الکتروموتورمحل های مخصوص روغن کاری را از طریق آنهااجرا کنید.

9-خروجی تشتک درین وشیلنگ درین رانیزبازیدودرصورت نیاز آن راتمیزوباز کنید.بطوری که آب های تقطیر شده در سطح کویل به راحتی بتواند از تشتک به لوله ی درین جریان یابد.

10-قسمت های باز شده،در مراحل قبلی رامجددابه دستگاه ببندید(این کار راپس از خشک شدن کامل قطعات انجام دهید).

مشعل گازوئیل سوز

یک مشعل گازوئیلی

یک مشعل گازوئیلی باکلیه ی قطعات مونتاژشده را نشان می دهد.

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم فصل دوم

مشعل گازوئیل سوز

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم فصل دوم

اجزای باز شده ی یک مشعل گازوئیل سوز به صورت زیر است

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم فصل دوم

سرویس و تعمیرات انواع دیگ بخار و آبگرم فصل دوم

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *