زباله سوز برای حذف پسماند

ديگ بخار بازيافت حرارتى
دیگ بخار بازیافت حرارتى
تیر 31, 1398
زباله سوز بیمارستان
زباله سوز بیمارستان
تیر 31, 1398

زباله سوز برای حذف پسماند

در این مقاله و مقالات بعدی  به بررسی زباله سوز برای حذف پسماند و چگونگی حذف پسماند روغنی یک واحد پلی پروپیلن به روش زباله سوزی پرداخته می شود . این بررسی شامل انتخاب، طراحی و مدلسازی فرآیند زباله سوزی است. ابتدا در مقالات بعدی ، فرآیند زباله سوزی تعریف و مشخصات زباله بررسی می شود. ترکیب درصد اجزاء و ارزش حرارتی پسماند، پارامترهای اصلی طراحی را تعریف می کنند که در تعیین زمان ماند و دمای احتراق نقش مهمی را ایفا می کنند در ادامه انواع روشهای حذف پسماند مایع حاوی کلر و فلزات سمی در غلظت کم معرفی می شود و با توجه به مزایا و معایب و کارکرد آنها یک روش خاص برای سوزاندن زباله مورد نظر انتخاب می شود که در سیستم منتخب، زباله سوز با مشعل ورتکس رو به پایین می باشد که در آن، جریان چرخشی جهت افزایش راندمان تخریب زباله استفاده می شود و بدلیل رو به پایین بودن، فلزات سمی مشکلی برای آن ایجاد نمی کند. در فصل دوم زباله سوز ورتکس و بخشهای مختلف آن بررسی شده و پارامترهای تاثیر گذار در طراحی مشخص می گردد و در ادامه فصل به طراحی از لحاظ ابعادی و محاسبه زمان ماند و دمای احتراق پرداخته شده و با توجه به سایر تحقیقات یک سیستم مناسب جهت انجام اختلاط در این زباله سوز انتخاب میگردد.

اختلاط در فرآیند احتراق زباله سوز ورتکس

در مقالات بعدی به بررسی اختلاط در فرآیند احتراق زباله سوز ورتکس پرداخته می شود. جهت ایجاد جریان چرخشی از پره هدایت کننده vane استفاده شده است. در ادامه همین فصل ابتدا روش دینامیک سیالات محاسباتی معرفی و بررسی می شود و سپس جهت مدلسازی جریان چرخشی استفاده می گردد. در این رابطه ابتدا هندسه سیستم با نرم افزار Autocad طراحی شده سپس مدل مکانیکی زباله سوز بصورت بی سازمان مش بندی می شود و پس از تایید کیفیت مش، در نهایت معادلات ناویر استوکس به همراه معادلات مدل درهم k – ε حل شده و در نهایت سیستم مدلسازی می شود.

مدل سازی زباله سوز

نتایج بدست آمده با نتایج حاصل کار سایر محقیقین 28 مقایسه شده است که نتایج مدلسازی تطابق بسیار خوبی را نشان می دهد در فصل چهارم جریان چرخشی بهمراه احتراق پسماند مدلسازی می گردد. زباله به همراه کلر در نظر گرفته شده است و بدلیل پیچیدگی سیستم از حضور فلزات در زباله صرف نظر شده است. از میان سه روش RANS3 ، LES2 ، DNS1 جهت مدلسازی فرآیند احتراق دیدگاه RANS بدلیل سادگی و کاربردی بودن انتخاب شده است که بدین منظور از روش PDF4 با فرض تعادل شیمیایی دیدگاه پارامتر جزء مخلوط 5 استفاده شده است بعد از مش بندی سیستم معادلات مدل جزء مخلوط بهمراه معادلات ناویر استوکس و معادلات مدل درهم K εحل شده و نتایج بدست آمده با نتایج موجود در تحقیقات سایر محقیقین بررسی شده است که تطابق نموداری خوبی را نشان می دهد. رفتار نمودار تغییرات دما در نزدیکی خروجی مشعل با گزارشات اعلام شده در تحقیقات مشابه همخوانی مناسبی دارد. در پایان نتایج این پژوهش و پیشنهاد جهت ادامه تحقیق ارائه می گردد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس - بخش فروش