دیگ های فولاد با ساختمان جوش شده

انتخاب کردن نوع سوخت ديگ بخار
روش تعیین راندمان دیگ بخار
آذر ۳, ۱۳۹۷
رسوبات و خورندگی در دیگ های بخار
رسوب و خوردگی در دیگ های بخار
آذر ۱۶, ۱۳۹۷

دیگ های فولاد با ساختمان جوش شده

مقاله دیگ های فولاد با ساختمان جوش شده در مورد دیگ های فولادی می باشد که در زیر به شرح کلی آن خواهیم پرداخت

فشار طراحی

فشاری است که در محسبات طراحی و همچنین تنظیم حداکثر فشار مجاز برای عمل نمودن هر رهانه ای که روی دیگ نصب میگردد ، به کار برده میشود

فشار کار

حداکثر فشار دیگ که تحت شرایط کار عادی اندازه گیزی میشود

یاداوری :

این فشار به تجهیزات بوجود آورده فشار استاتیک ( در صورت نصب روی دیگ ) و اثر پمپ آن آب گردشی بستگی دارد و فشار استاتیک و فشار تجهیزات بوجود آورنده فشار ( مانند پمپ 9 در سیستم های تحت فشار ، با حداکثر دمای مجاز آب در پایین ترین فشار مربوط تعیین میگردد که این دما نباید از مقدار از پیش تعیین شده زیر دمای بخار اشباع که در کمترین فشار بدست می اید ، تجاوز نماید

تن طراحی

تنش طراحی که با علامت F مشخص میشود عبارت است از تنشی که در محاسبات طراحی به منظور محاسبه حداقل ابعاد ( ضخامت ) قطعات تحت فشار به کار برده می شود

رهانه ( شیر اطمینان )

رهانه عبارت است از یک شیر خودکار مجهز به فنر که متناسب با دیگ مورد نظر نصب شده و برای تخلیه فشار اضافی داخل دیگ به فضای آزاد بکار برده می شود

مرجع معتبر بازرسی

فرد یا گروهی که طراحی مواد مصرفی و ساخت را برای حصول اطمینان از انطباق با این استاندارد مورد بررسی و کنترل قرار میدهند

کارایی دیگ ( بازده )

سازنده موظف است توان یا ظرفیت حرارتی را بر حسب کیلو وات و بازده دیگ را برای سوخت یا سوخت هایی که تحت شرایط کار عادی مصرف میکند ، اعلام نماید

در صورتی که دیگ توسط تجهیزات احتراقی مناسبی که سازنده آنرا تهیه یا پیشنهاد کرده ، تحت حرارت ثرار گیرد مقادیر اعلام شده توسط سازنده باید بر اساس مقادیر معین شده مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره … باشد برای تجهیزات احتراقی که در اثر عملیات سوختگیری مجدد یا خاکستری زدایی بدلیل گرمای حوصله از کارشان تغییرات دوره ای وجود دارد .

دوره ای که در آن ظرفیت ( توان ) اسمی قابل دستیابی باید شرح داده شود

یادواری 1 در صورت درخواست سازنده باید رونوشتی از گزارش آزمون کارایی دیگ را تهیه و ارائه نمایند

یاداوری 2 در زمان سفارش خریدار موظف است اطلاعات مندرج در پیوست را به سازنده اعلام نماید

فشار طراحی و درجه حرارات های جریان

به منظور جلوگیری از باز شدن غیر ضروری رهانه ها می بایست محدوده ای بین فشار واقعی که در دیگ در آن فشار کار میکند و پایین ترین فشاری که هر رهانه جهت باز شدن در آن تنظیم می شود وجود داشته باشد

در دیگ های آبگرم مخصوص گرمایش مرکزی که برای استفاده در سیستم های تحت فشار ( با فشار متوسط ) و کار کردن در قشارحاکثر ./45 نیوتن بر میلی متر مربع طراحی شده اند ، حداکثر درجه حرارت مجاز کاری در یا نزدیک جریان خروجی دیگ نباید بیش از 132 درجه سیلسیوس باشد و باید به اندازه 17 سیلسیوس یا بیشتر ، زیر درجه حرارت بخار اشباع شده متناظر با فشار بالاترین نقطه سیستم گردشی در بالای دیگ باشد

در دیگ های آبگرم در صورتی که اختلاف دمای بین جریان آب ( خروجی از دیگ ) و آب برگشتی ( وروی به دیگ ) بیش از 25 رجه سیلسیوس باشد می بایست جخت محدود نمودن برگشتی ( ورودی به دیگ ) بیش از 25 درجه سیلسیوس باشد ، می بایست جهت محدود نمودن اختلاف دمای موثر در داخل دیگ تا 25 درجه سیلسیوس وسایل مخلوط کننده اخلی و یا خارجی مورد استفاده قرار گیرند

در ورتی که در یک سیستم تحت فشار از سوخت جامد استفاده شود باید از دستکاه های سوخت رسان خودکار استفاده نمود و در تمام حالات به منظور توزیع کامل حرارت تولید شده می بایست تمهیداتی در نظر گرفته شود تجهیزات سوخت رسان خودکار و کلیه تحهیزات احتراقی ( مشعلها ) که به صورت خودکار کنترل شده و از سوختهای مایع یا گازی استفاده نمایند باید به گونه ای تنظیم شوند که در صورت بروز حوادث زیر قطع گردند

الف  درجه حرارت خروجی جریان آّ از دیگ بیش از حداکثر تعیین شده باشد

ب) در زمانی که درجه حرارت کاری در محدوده مجاز است فشار به زیر فشار کاری تعیین شده افت نماید

picture 1

در طراحی سیستم ای گردش اجباری که سوخت جامد مصرف میکنند می بایست تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در هنگام خرابی پمپ آب گردشی این اطمینان حاصل گردد که جریان آب توسط نیروی ثقل و یا توسط یک پمپ مکی به گونه ای حفظ شود که فشار و درجه حرارت طراحی به دلیل حرارت باقیمانده در آتشدان افزایش نیابد

در صورتی که از سوخت های مایع یا گازی اشتفاده شود باید تمهیدات در نظر گرفته شود یا به نحوه دیگر اگر چنین مقرراتی قابل اجرا نباشد می بایست تمهیداتی در نظر گرفته شود که در آن کنترل ها برای قسمت توسط روش کنترلی مستقلی توانایی قطع کامل حرارت ورودی به دیگ ها را داشته و توسط درجه حرارت آب در یا نزدیک جریان خروجی دیگ عمل نماید این کنترل کننده مستقل اگر در لوله جریان خروجی نصب شود باید حداکثر در فاصله 300 میلی متری دیگ بوده و هیچ شیری در این فاصله قرا نداشته باشد

دیگ آب گرم فولادی مخصوص گرامایش مرکزی با دمای جریان خروجی بیش از 100  درجه سیلسیوس باید در سیتمی به کار برده شود که تجهیرات تحت فشار آنها وسایل ایمنی با اهداف زیر فراهم شده باشد

  • تخلیه فشار اضافی
  • حفظ فشار سیستم در اندازه طراحی آن
  • حفط سطح آب در مخزن تحت فشار

یاداوری 1

تدارک و نصب یک رهانه در قسمت تحت فشار ، الزامات مربوط به نصب شیرهای ایمنی بر روی دیگ با توجه به اندازه های مورد درخواست این استاندارد را حذف نمیکند

یاداوری 2

در صورتی که شرایط کاری دیگ به دلیل نرخ غیر عادی احتراق ، آب تغذیه نامناسب فرسایش ناخواسته در تماس با عناصر یا سایر دلایل نامطلوب باشد مقادیر بدست امده از طریق محاسبه با فرمولهای اراده شده باید مورد ملاحظه ویژه قرار گیرند

یاداوری 3

جهت کسب اطلاعاتی در خصوص اب مورد استفاده در اینگونه از دیگ ها به استاندارد ملی ایران به شماره .. مراجعه نمایید

فشار طراحی آنچنان که تعریف شد نباید کمتر از بیشترین فشاری که در آن رهانه برای باز شدن تنظیم شده اند باشد اما در هیچ حالتی این فشار نباید کمتر از ./23 باشد

یاداوری 4

توصیخ میشود در محدوده فشار ما بین فشار تنظیم رهانه و آنچه به خاطر فشار استاتیک ( ارتفاع ) آب( بر حسب n/mm2 ایجاد میشود ، اثر نیوری جذ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *