ديگ های بخار قديمی و جديد

تخليه ديگ بخار
تخليه ديگ بخار
مرداد ۱۳, ۱۳۹۸
روش های تخليه ديگ بخار
شهریور ۲, ۱۳۹۸

ديگ های بخار قديمی و جديد

دیگ بخار قدیمی و جدید

ديگ های بخار قديمی و جديد

ديگ هاي بخار قديمي که از نوع Lancashire/Cornish ميباشند ظرفيت آب زيادي دارند. اين ديگ هاي بخار بطور طبيعي ميتوانند مقدار زيادي ذرات محلول تا حدود ١٥٠٠٠١ ppm را بدون مشکل اختلاط ذرات آب با بخار تحمل کنند.

حركت آرام آب که از مشخصات اين ديگ هاي بخار ميباشد باعث ميشود که بتوان ذرات تهنشين شده سريع نيازاست و معمولاً اين عمل ٢ تا ٠ا دقيقه درهرشيفت به طول ميانجامد. به طوركلي اين روش دقيق نيست بطوريكه معمولاً اپراتورها در بکار بردن اين روش بسيار جانب احتياط را رعايت ميکنند وبا اين کار مقدار قابل ملاحظه اي حرارت موجود در آب تخليه شده تلف ميشود.


ديگ هاي بخار جديدکه از نوع پوستهاي ميباشند، ظرفيت آب بسيار محدودي دارند وبنابراين توليد بخار توربولانس قابل ملاحظهاي در ديگ بخار ايجاد ميکند. اين امر موجب ميشود تا مقدار زيادي از ذرات به صورت معلق بـاقي بمانند و رسوب ننمايند. بدين دليل در اين نوع ديگهاي بـخار مـقداركل ذرات مـحلول TDS بــايد در سـطح بسـيار پـايينتر حــدود ٢٠٠٠- ٣٥٠٠ppm ا ز ديگ هاي بخار نوع Lancashire نگهداشته شود زيرا در غيراينصورت كيفيت بخار بدليل اختلاط ذرات آب با بخار مطلوب نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *