دیگ های بخار قدیمی و جدید

تخليه ديگ بخار
تخلیه دیگ بخار
مرداد 24, 1398
روش های تخلیه دیگ بخار
مرداد 24, 1398

دیگ های بخار قدیمی و جدید

دیگ بخار قدیمی و جدید

دیگ های بخار قدیمی و جدید

دیگ های بخار قدیمی که از نوع Lancashire/Cornish میباشند ظرفیت آب زیادی دارند. این دیگ های بخار بطور طبیعی میتوانند مقدار زیادی ذرات محلول تا حدود ١۵٠٠٠١ ppm را بدون مشکل اختلاط ذرات آب با بخار تحمل کنند.

حرکت آرام آب که از مشخصات این دیگ های بخار میباشد باعث میشود که بتوان ذرات تهنشین شده سریع نیازاست و معمولاً این عمل ٢ تا ٠ا دقیقه درهرشیفت به طول میانجامد. به طورکلی این روش دقیق نیست بطوریکه معمولاً اپراتورها در بکار بردن این روش بسیار جانب احتیاط را رعایت میکنند وبا این کار مقدار قابل ملاحظه ای حرارت موجود در آب تخلیه شده تلف میشود.


دیگ های بخار جدیدکه از نوع پوستهای میباشند، ظرفیت آب بسیار محدودی دارند وبنابراین تولید بخار توربولانس قابل ملاحظهای در دیگ بخار ایجاد میکند. این امر موجب میشود تا مقدار زیادی از ذرات به صورت معلق بـاقی بمانند و رسوب ننمایند. بدین دلیل در این نوع دیگهای بـخار مـقدارکل ذرات مـحلول TDS بــاید در سـطح بسـیار پـایینتر حــدود ٢٠٠٠- ٣۵٠٠ppm ا ز دیگ های بخار نوع Lancashire نگهداشته شود زیرا در غیراینصورت کیفیت بخار بدلیل اختلاط ذرات آب با بخار مطلوب نخواهد بود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس - بخش فروش