خلوص بخار

انواع سیستم های بویلر
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸
استفاده دیگ بخار در صنایع
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۸

خلوص بخار

خلوص بخار نوع و مقدار ناخالصی ها در بخار می تواند بر کارایی و قابلیت اطمینان سیستم بویلر تاثیر گذار باشد. نمکهای محلول در آب بویلر در صورتی که دارای غلظت بالایی باشند، می توانند لوله های سوپرهیتر، شیرهای بخار و پره های توربین را آغشته نموده و موجب آلوده شدن جریانهای فرایند شوند.

سیلیسی که به همراه بخار تبخیر می شود، می تواند پره های توربین را آغشته نماید.

اکسیدهای فلزی که به صورت پوسته از سوپر هیتر اکسید شده واز لوله های بخار جدا می شوند، موجب فرسودگی شیرهای بخار و نازلهای توربین می گردند.

بخار اشباع شده دریافتی از درام بخار همواره حاوی مقادیر اندک از ذرات ریز آب بویلر خواهد بود. کیفیت بخار بر اساس مقدار آب بویلر موجود در آن تغییر می یابد.

این عبارت بر حسب درصد وزنی بخار موجود در مخلوط بخار اشباع – آب توصیف می گردد. کیفیت بخار اصولاً تابعی از نحوه طراحی تجهیزات جدا کننده بخار در درام بخار می باشد اما در این حال تحت تاثیر نحوه راه اندازی بویلر نیز قرار دارد. در نتیجه کیفیت بخار با توجه به سطح آب در درام

  • جریان بخار حاصل از بویلر تغییر خواهد نمود. ضمن اینکه غلظت ناخالصی های موجود در آب بویلر می تواند کیفیت بخار را تغییر دهد. بالا بودن میزان مواد جامد محلول در آب بویلر موجب ایجاد کف
  • در نتیجه کاهش کیفیت بخار می شود.

آلودگی های هیدروکربنی به ویژه در آب بویلر دارای قلیائیت بالا قابلیت کف کنندگی را افزایش خواهد داد. درصورتی که کف کردگی یکی از مشکلات بویلر باشد، می توان با افزودن ضد کف مشکل را حل نمود، که گرچه مقدار مواد جامد محلول را افزایش می دهد ولی از جلوگیری می نماید.

اصطلاح انتقال به هر گونه یا کل آلودگی های موجود در بخار اطلاق می گردد.

این آلودگی ها می توانند به حالتهای گازی، مایع یا جامد باشند. هر چند که اصطلاح متداول پذیرفته شده برای واژه انتقال، درصد آب بویلر در مخلوط بخار – آب است.

 

خلوص بخار

مثال شماره -1

غلظت سدیمی آب بویلر 78 mg/l Na است. غلظت سدیم در بخار اشباع 0/067 mg/l Naاست. مقدار عددی انتقال را برای آب بویلر محاسبه نمایید:

اصولاً از آنجایی که پدیده انتقال تابعی از نحوه طراحی دستگاه جدا کننده بخار است لذا باید این پارامتر را برای تمامی بویلرها اندازه گیری نمود. به همین علت افزایش میزان انتقال (کاهش در کیفیت بخار) نشان دهنده وجود اشکال در دستگاه جدا کننده بخار، کنترل نامناسب شیمی آب بویلر، بهره برداری غلط از بویلر یا آلودگی فرایند توسط کندانسه برگشتی می باشد.

خلوص بخار معمولا به صورت غلظت ناخالصی ها در بخار تعیین می گردد. خلوص بخار تابعی از هر دو عامل میزان انتقال و غلظت مواد جامد محلول در آب بویلر است. بنابراین حداکثر غلظت مجاز مواد جامد محلول در آب بویلر به میزان انتقال برای یک بویلر خاص و محدودیتهای تعریف شده خلوص بخار بستگی دارد.

معمولا به جای کل مواد جامد محلول، اندازه گیری سدیم را ترجیح می دهند زیرا اندازه گیری سدیم برای غلظتهای متداول در بخار از دقت بیشتری برخوردار است.

اصولاً از آنجایی که پدیده انتقال تابعی از نحوه طراحی دستگاه جدا کننده بخار است لذا باید این پارامتر را برای تمامی بویلرها اندازه گیری نمود. به همین علت افزایش میزان انتقال (کاهش در کیفیت بخار) نشان دهنده وجود اشکال در دستگاه جدا کننده بخار، کنترل نامناسب شیمی آب بویلر، بهره برداری غلط از بویلر یا آلودگی فرایند توسط کندانسه برگشتی می باشد.

خلوص بخار معمولا به صورت غلظت ناخالصی ها در بخار تعیین می گردد. خلوص بخار تابعی از هر دو عامل میزان انتقال و غلظت مواد جامد محلول در آب بویلر است. بنابراین حداکثر غلظت مجاز مواد جامد محلول در آب بویلر به میزان انتقال برای یک بویلر خاص و محدودیتهای تعریف شده خلوص بخار بستگی دارد.

معمولا به جای کل مواد جامد محلول، اندازه گیری سدیم را ترجیح می دهند زیرا اندازه گیری سدیم برای غلظتهای متداول در بخار از دقت بیشتری برخوردار است.

خلوص بخار

مثال شماره :2

 

غلظت سدیم در آب بویلر 28 mg/l Na است. غلظت سدیمی بخار اشباع در محدوده mg/l Na 0/037 و 0/055 mg/l Na متغیر می باشد. عدد انتقال متعارف 0/090% است.

آیا کارکرد بویلر رضایت بخش می باشد؟

راه حل: غلظت متعارف سدیم در بخار برای آب بویلری که غلظت سدیمی آن مشخص می باشد، به شرح ذیل است.

غلظتهای سدیمی اندازه گیری شده 150 الی 220 درصد حد عادی است. بنابراین کف کردگی و یا عوامل مکانیکی و همچنین اشکالات بهره برداری به خوبی محقق می گردد.

علاوه بر آلودگی بخار توسط پدیده انتقال، عناصر ویژه ای قابلیت تبخیر و آلوده سازی بخار را دارند. در فشارهای بالاتر از حد حدود 600 Psi ، سیلیس موجود در آب بویلر تبخیر می شود. قابلیت تبخیر سیلیس با افزایش قلیائیت آب بویلر کاهش و با بالارفتن فشار بویلر افزایش می یابد.

در صورتی که غلظت سیلیس در بخار به بالای 0/020 – 0/025 mg/l SiO2 برسد ، رسوبات سیلیسی بر روی توربینهای بخار تشکیل شده و کارایی آنها را کاهش خواهند داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *