تماس با ما

شرکت آذر دما گستر

تماس با ما

آدرس : چایکنار ، خیابان علامه طباطبایی جنوبی، مابین پل قاری و منصور ، شماره 5 ، ساختمان آذردما گستر

آدرس کارخانه : تبریز، جاده آذر شهر، شهرک صنعتی سلیمی، انتهای خیابان اصلی ، کوی اول ، آذردماگستر

اطلاعات تماس

تماس - بخش فروش