تغییرات بار دیگ بخار

بازده حرارتی دیگ های بخار
تخلیه پیوسته دیگ بخار
مهر 28, 1398
سیستم گازرسانی برای دیگ بخار
مهر 28, 1398

تغییرات بار دیگ بخار

اگر بار دیگ بخار تغییرکند، مثلآ اگر در نصف بارنامی باشد و شیرهای تخلیه برای حداکثر تقاضای بخار تنظیم شده باشند آنگاه مقدار تخلیه دوبرابر مقدار لازم میباشدکه درنتیجه ازنظر انرژی بسیار پرتلفات میباشد. برعکس اگر شیرها برای زمانیکه دیگ بخار در حالت کمباری باشد، تنظیم شده باشند، هرگونه افزایش بار بدلیل تخلیه ناکافی، باعث افزایش TDS از حد مجاز میشود. از این مقدمه نتیجه میگیریم که اگر بار دیگ بخار  ثابت باشد و اگر مقدار آب متراکم شده برگشتی ازنظر کیفیت مقدار TDS موجود و ازنظر کمیت حجم آب برگشتی ثابت باشد و اگر بر پردازش آب تغذیه دیگ بخار بنحو مناسب نظارت شود، روش تنظیم دستی شیر تخلیه میتواند روش کنترلی قابل قبولی باشد بشرط آنکه کنترل نمونه ها آبی که برای تنظیم TDS از دیگ بخار میگیرند مرتباً حداقل یکبار در هر شیفت انجام شود.

کنترل اتوماتیک زمانی با نظارت کننده مقدار TD

 

به هرحال اگر هرکدام از عوامل فوق تغییرکندبسیار بعید است که در یک نیروگاه هیچگونه تغییری در مصرف بخار وجود نداشته باشد روش تنظیم دستی کافی نخواهد بود و احتمالاً نمیتوان شیر تخلیه را بطور دائم روی مقدار صحیح تنظیم کرد. بدون تردید این روش تخلیه در اغلب اوقات غلط عمل میکند. نقائص سیستم ساده شکل را میتوان با خنک کردن آب تخلیه شده دیگ بخار و نظارت بر TDS موجود در آن بوسیله اندازه گیری هدایت الکتریکی، تا حدی مرتفع کرد. چنین سیستمی در شکل نشان داده شده است و در آن F بخار سرد شده تخلیه را نظارت میکند و سیگنالی برای تحریک و تـنظیم تـایمر E ایجاد میکند. یک اشکال سیسـتم فوق این است که کنترل باید روی یک شیر تخلیه که تمامی عمل تخلیه از طریق آن میباشد، عمل کند و در نتیجه عمل کنترل بـطور دقـیق مشکل خواهدبود.


برای استعلام قیمت دیگ بخارقیمت دیگ روغن داغقیمت دیگ آبگرم و … با بخش فروش تماس حاصل فرمایید

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس - بخش فروش