تعمیر و نگهداری دیگ های بخار

طراحی و ساخت دیگ های بخار
طراحی و ساخت دیگ های بخار
آبان ۲۹, ۱۳۹۷
انتخاب کردن نوع سوخت ديگ بخار
روش تعیین راندمان دیگ بخار
آذر ۳, ۱۳۹۷

تعمیر و نگهداری دیگ های بخار

– نگهداری دیگ های بخار غیر فعال :

زمانی که از دیگ بخار بهره برداری نمی شود ، باید آن را در بهترین شرایط ممکن نگهداری کرد تا از خوردگی لوله ها و بدنه دیگ بخار جلوگیری شود . روش نگهداری ناحیه تولید بخار و محفظه احتراق با یکدیگر فرق دارد .

روش نگهداری ناحیه تولید بخار ، با توجه به شرایط محیط و مدت زمان نگهداری انتخاب می شود .

نگهداری دیگ بخار به دو روش انجام می گیرد :

 • روش خشک
 • روش تر

اگر قرار است دیگ بخار برای مدت طولانی از خط تولید خارج شود و یا امکان کاهش دمای محیط به پایین تر از صفر درجه سانتیگراد وجود داشته باشد ، بهتر است از روش نگهداری خشک استفاده شود . ولی روش نگهداری تر زمانی مناسب است که دیگ بخار برای مدت زمانی کوتاه ، همچون تعطیلات آخر هفته از خط تولید خارج شود .

8-1-1- نگهداری دیگ بخار به روش خشک :

 1. به منظور اطمینان از خشک شدن دیگ بخار ، از حرارت و هوای فشرده گرم استفاده می شود . لازم است تمام سطوح دیگ بخار بالاتر لز نقطه شبنم نگهداری شود تا از میعان بخار آب جلوگیری گردد .
 2. پس از خشک شدن دیگ بخار ، تمام مجراهای ورود و خروج هوا و دریچه ها را مسدود کنید . یکی از مواد جاذب رطوبت زیر را به مقدار توصیه شده بر روی سینی های مقاوم دربرابر خوردگی بریزید و سینی ها را دردرامهای دیگ بخار قرار دهید .
 • آهک زنده به مقدار 960 گرم به ازای هر متر مکعب حجم دیگ بخار .
 • آلومینای فعال یا سیلیکاژل به مقدار 1280 گرم به ازای هر متر مکعب حجم دیگ بخار .

3 . هر دو ماه یکبار وضعیت دیگ بخار ، از نظر خشک بودن از رطوبت کنترل شود و در صورت نیاز تدابیر لازم اتخاذ گردد .

4 . دیگ بخار تمیز و در صورت نیاز رسوب زدایی شود .

8-1-2- نگهداری دیگ بخار به روش تر :

 1. دیگ بخار تمیز و در صورت نیاز رسوب زدایی شود .
 2. دیگ بخار را به یکی از روشهای زیر آبگیری کنید :
 • اگر دیگ بخار دارای سوپرهیترنمی باشد ، آن را تا حجم متعارف ، با آب هوازدایی شده و مواد محافظ پر کنید .
 • اگر بخش سوپرهیتر دیگ بخار قابل تخلیه کردن می باشد ، مانند حالت قبل عمل نمایید .
 • اگر دیگ بخار دارای سوپرهیتر غیر قابل تخلیه می باشد ، بخش سوپرهیتر را با آب بخار برگشت و ماده نگهدارنده پر کنید . سپس دیگ بخار را تا حجم متعارف با آب هوازدایی شده و مواد محافظ پر کنید .

3 . به منظور اطمینان از یکنواختی مواد در دیگ بخار لازم است با استفاده از یک پمپ ، آب داخل دیگ بخار به گردش در آید .

4 . هر هفته یکبار ، غلظت مواد داخل دیگ بخار کنترل شود تا در صورت نیاز کمبود مواد شیمیایی جبران شود .

8-2- نگهداری ناحیه احتراق در دیگ های بخار :

مواد باقیمانده از احتراق سوخت ( رسوبات ) ، حاوی ترکیبات معدنی و آلی است . به طور معمول این ترکیبات جاذب رطوبت و اسیدی می باشند . هنگامی که دیگ بخار از خط تولید خارج می شود ، مواد باقیمانده از احتراق سوخت ، رطوبت هوای مجاور خود را جذب می کنند . لذا قدرت فعل و انفعال اسیدی آنها افزایش یافته و شرایط خوردگی سطح لوله ها و بدنه رسوب گرفته فراهم می شود . به منظور رفع این مشکل موارد زیر توصیه می شود :

 1. پس از خاموش کردن دیگ بخار ، در اولین فرصت برای تمیز کردن سطوح رسوب گرفته اقدام شود . تاخیر در اجرای این مرحله ، عمل تمیز سازی سطوح را دشوار می کند .
 2. با استفاده از هوای فشرده و وسایل مناسب می توان سطوح رسوب گرفته را تمیز کرد .
 3. پس از عملیات تمیز سازی ، لازم است محل عبور گازها و سطوح رسوب گرفته با یک پودر قلیلیی همانند هیدرات منیزیم ، تمیز شوند تا ازخنثی شدن مواد اسیدی اطمینان حاصل شود .

 

8-3- رفع عیوب در دیگ های بخار :

 1. اگر غلظت مواد آب دیگ بخار در حد استاندارد نیست ، ممکن است :
  • مواد ، کم تزریق شده باشد .
  • دستگاه تزریق دچار مشکل شده باشد .
  • دستگاههای تصفیه کارایی خود را از دست داده باشند .
  • زیر آب دیگ بخار به مقدار کافی زده نشده است .
 2. اگر دیگ بخار کف می کند ، ممکن است :

 • غلظت املاح آب دیگ بخار زیاد باشد .
 • قلیاییت آب دیگ بخار بیش از حد مجاز باشد .
 • مواد کف زا و یا روغنهای صابونی شونده وارد دیگ بخار شده باشد .
 • میزان مصرف سوخت نوسان داشته باشد و بار حرارتی متغیر و غیر متعارفی به دیگ بخار اعمال شود .
 1. اگر سطح آب در شیشه آب نما نوسان شدیدی دارد ، ممکن است :
 • دیگ بخار در حال کف کردن باشد .
 1. اگر دیگ بخار آبگیری نمی کند ، ممکن است :

 • کلید پمپ روی حالت روشن نباشد .
 • منبع تغذیه دیگ بخار تخلیه شده باشد .
 • شیر تغذیه آب که روی منبع نصب شده است ، بسته شده باشد .
 • شیر ورودی آب به دیگ بخار بسته یا اشکال داشته باشد .
 • صافی آب کثیف شده باشد .
 • اتصالهای برقی صحیح نباشد .
 • رله اضافه بار مربوط به مشعل عمل کرده باشد .
 • فیوز مدار پمپ سوخته باشد .
 • اتصالهای روی ترمینال پمپ آب صحیح یا محکم نباشند .
 • دور موتور پمپ آب برعکس باشد .
 • کنتاکتور پمپ آب اشکال داشته باشد .
 • دستگاه کنترل کننده سطح آب اشکال داشته باشد .
 • شناور گیر کرده باشد .
 • در دیگهای بزرگ ، شیر زیر دستگاه کنترل کننده سطح آب ، باز نباشد .
 • اتصالهای الکتریکی دستگاه کنترل کننده سطح آب ، صحیح یا محکم نباشد .
 1. اگر مشعل شروع به کار نمی کند ، ممکن است :

 • اتصالهای برقی محکم نباشد .
 • فیوز مدار سوخته باشد .
 • کنتاکتور مشعل اشکال داشته باشد .
 • مشعل دیگ در وضعیت قطع باشد .
 • مدار الکتریکی اشکال داشته باشد .
 • چشم الکتریکی در معرض نور قرار گرفته باشد .
 • رله اضافه بار مربوط به مشعل عمل کرده باشد .
 • در مشعل محکم بسته نشده باشد .
 1. اگر موتورهای مشعل و فن کار می کنند و شعله ایجاد نمی شود ، ممکن است :

 • اتصالها صحیح یا محکم نباشند .
 • کلیدهای فشاری هوا عمل نکرده باشند .
 • میکرو سوییچ های مسیر دمپر هوا و سوخت ، عمل نکرده باشد .
 • منبع سوخت خالی باشد .
 • در صورت استفاده ازمازوت ، سوخت سردباشد و یا ترموستات خراب شده باشد .
 • دورموتورمشعل یا پمپ سوخت یا موتور فن برعکس باشد .
 • صافی سوخت کثیف شده باشد .
 • شیرهای مسیر سوخت بسته باشد .
 • دمپر هواگیر خراب باشد .
 • نسبت هوا وسوخت صحیح نباشد .
 • جرقه تولید نشود .
 • الکترودهای جرقه زن کثیف و یا خراب باشد .
 • تنظیم الکترودها غلط باشد .
 • اتصال الکترودها کامل نباشد .
 • ترانسفورماتور جرقه خراب باشد .
 1. اگر مشعل روشن شده ، بلافاصله خاموش می شود ، ممکن است :

 • اتصالهای الکتریکی محکم نباشد .
 • اتصالهای الکتریکی در مدار چشم الکترونیکی برعکس بسته شده باشد .
 • جریان دریافتی چشم الکترونیکی کم باشد .
 • مانع در مسیر نور شعله و چشم الکترونیکی قرار داشته باشد .
 • نسبت سوخت و هوا مناسب نباشد و شعله کامل ایجاد نشود .
 1. اگر مشعل در حین کار خاموش می شود ، ممکن است :

 • برق قطع باشد .
 • فیوز کنترل کننده فرمان مدار سوخته باشد .
 • اتصالهای الکتریکی شل باشد .
 • چشم الکترونیکی ایراد داشته باشد .
 • سلو نویید سوخت خراب شده باشد .
 • سوخت تمام شده باشد .
 • در صورت استفاده از مازوت سوخت سرد شده باشد .
 • آب به داخل سوخت نفوذ کرده باشد .
 • اشکالی در مسیر انتقال سوخت پیش آمده باشد .
 • پمپ سوخت از کار افتاده باشد .
 • پمپ سوخت هوا کشیده باشد .
 • نسبت سوخت و هوا مناسب نباشد .
 1. اگر شعله دود می کند ، ممکن است :

 • هوای محفظه احتراق کم باشد .
 • نسبت سوخت و هوا مناسب نباشد .
 • در صورت استفاده از مازوت ، درجه حرارت سوخت کم باشد .
 • فشار سوخت زیاد باشد .
 • لوله های پاس دو و سه کثیف شده باشد .
 • در مسیر دودکش اشکال پیش آمده باشد .

10.اگر مشعل پیوسته خاموش و روشن می شود ، ممکن است :

 • در مشعل محکم بسته نشده باشد .
 • بار دیگ نسبت به اندازه و ظرفیت آن کم باشد .
 • کلید های فشاری معیوب باشد .
 • نشت لوله های مسی باعث اختلال کار در کلید های فشاری شده باشد .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *