تصفیه آب مصرفی بویلرهای صنعتی

نمايش راندمان ديگ بخار در اطاق كنترل
نمايش راندمان ديگ بخار در اطاق كنترل
فروردین ۱۳, ۱۳۹۸
انواع سیستم های بویلر
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸

تصفیه آب مصرفی بویلرهای صنعتی

در تصفیه آب مصرفی بویلرهای صنعتی که در این مقاله به توضیح این عنوان خواهیم پرداخت جهت ادامه و مطالعه مقاله با ما همراه باشید

هدف از تصفیه آب بویلر

تولید بخاری با کیفیت مطلوب مورد نیاز سیستمهای بویلر صنعتی فعال می باشد. دستیابی به این هدف به مدیریت مطلوب فرایند تصفیه آب جهت کنترل خلوص بخار، رسوبات و خوردگی بستگی دارد به ویژه آنکه بخار باید در حد قابل قبول فاقد ترکیبات گازی، نمکها و مواد رسوبگذار برای ممانعت از آسیب دیدگی تجهیزات و مسیر تولید بخار باشد و در صورت تماس نباید اجزاء فرایند را آلوده سازد. آب و بخار باید در حد قابل قبول فاقد مواد جامد رسوبگذار باشند تا بتوان روند انتقال سریع و مطلوب حرارت را تامین نمود و در ضمن باید فاقد مواد خورنده برای لوله های بویلر باشند.

وجود رسوبات و خوردگی منجر به بروز نقص در لوله های بویلر و عدم قابلیت در تولید بخار با کیفیت مطلوب می گردد.

آب جبرانی برای جایگزینی آب از دست رفته در سیکل عموماً گستره ای از آب خام تا آب با خلوص بالا حاصل از پیشرفته ترین فن آوری پیش تصفیه را شامل می گردد.

در سطور ذیل متداول ترین فرایندهای پیش تصفیه برای بویلرهای صنعتی قید شده اند :

  • فرایند سختی گیری داغ
  • سیکل تبادل کاتیون سدیمی
  • قلیائیت زدائی کلریدی
  • دو بخش کردن جریان به سیکلهای تبادل کاتیون سدیمی / هیدروژنی
  • تبخیر
  • یون زدائی – بستر چند لایه
  • یون زدائی – بستر چند لایه به همراه بستر مخلوط

به طور کلی هر چه فشار بویلر تدریجا افزایش می یابد، به کار گیری شیوه های پیش تصفیه ذکر شده در سمت پایین تر فهرست متداولتر خواهد بود.

معمولاً مقدار ماده شیمیائی مصرفی جهت تصفیه آب با کیفیت یا پیچیدگی روش پیش تصفیه نسبت عکس دارد.

اهداف ویژه از خالص سازی مطلوب بخار، به حداقل رساندن خوردگی و رسوبگذاری می باشند که آنها را نمی توان مستقل از یکدیگر در نظر گرفت.

در فرایند تصفیه آب که دستیابی به یکی از خواسته ها به بهترین نحو انجام می پذیرد، امکان دارد که از یکی از اهداف ویژه دور شویم.

افزودن مواد شیمیائی به بویلر که برای کاهش خوردگی یا رسوبگذاری صورت می گیرد، مانع از دستیابی به بخاری با بهترین کیفیت (درجه خلوص) می شود در بعضی مواقع ماده شیمیائی افزوده شده برای ممانعت از تشکیل رسوب عملاً موجب افزایش خوردگی بویلر می گردد. در نتیجه برای تصفیه بهینه سیستم بویلر شیوه های متعددی وجود دارد.

در اجراء روشهای تصفیه آب مصرفی باید عواملی نظیر طراحی خاص تجهیزات ، نیاز های خاص بهره برداری و روشهای فعلی جهت پیش تصفیه را مد نظر قرار داد. امید می رود که بحثهای ذیل در خصوص متغیرهای مرتبط با تصفیه سیستمهای بویلر بتواند به متصدیان در مقابله با چالشهای موجود در سیستمهای خاص آنها یاری رساند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *