تدوين روش استاندارد تست بويلر

تشریح اجزای دیگ بخار و فولادی
اهمیت ایمنی دیگ های بخار
بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
آناليز خطای تست استاندارد بويلر
آناليز خطای تست استاندارد بويلر
بهمن ۲۶, ۱۳۹۷

تدوين روش استاندارد تست بويلر

 1. اهميت تدوين استاندارد تست راندمان حرارتي ديگ هاي آب گرم
 2. ارائه استاندارد تست راندمان حرارتي براي ايران با توجه به امكانات داخل كشور
 3. انجام تست بر روي چند ديگ نمونه )فولادي ، چدني( و آناليز نتايج آزمايشات
 4. مقايسه راندمان حرارتي ديگ هاي توليد داخل با نمونه هاي خارجي
 5. بررسي و مطالعه راهكارهاي افزايش راندمان حرارتي و پتانسيل افزايش راندمان حرارتي ديگ هاي داخلي
 6. آناليز خطاي آزمايشات تجربي انجام شده
 7. پروژه هاي پيشنهادي

 اهميت تدوين استاندارد تست راندمان حرارتي ديگ هاي آب گرم

 • صرفه جويي و بهينه سازي مصرف انرژي
 • „ صيانت از منابع انرژي فسيلي
 • „ بهبود راندمان حرارتي ديگ هاي آب گرم
 • „ ترغيب سازندگان و مصرف كنندگان به توليد و استفاده از ديگ هاي آب گرم با برچسب انرژي درجه بالاتر
 • „ كاهش آلودگي محيط زيست

ارائه استاندارد تست راندمان حرارتي با توجه به امكانات داخل كشور

 • بررسي استانداردهاي مختلف 
 • 1- BS 845- part 1 , 2 2- BS 7190 3- ASME CSD-1
  4- ASME PTC 4.1 5- ASHRAE 103 6- ANSI Z21.13 , etc.
 • بكارگيري استانداردهاي BSIتوسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
  ) (
  ISIRIبراي ديگ هاي آب گرم و بخار
 • سهولت و فراواني بكارگيري استانداردهاي BSIدر ايران
 • ملحوظ نمودن نقطه نظرات سازندگان داخلي
 • ارتباط استانداردهاي مختلف ISIRIدر مورد ديگ ها براساس استانداردهاي
 • 90مرجع اصلي تهيه استاندارد تست راندمان حرارتي ديگهاي آب گرم
 1. ديگ هايي با ظرفيت حرارتي خروجي بين 44تا 600كيلووات
 2. انواع سوختهاي مورد استفاده در اين ديگها شامل سوخت جامد، مايع و يا گاز
 3. محاسبه راندمان حرارتي با روش مستقيم روش ورودي-خروجي
 4. محاسبه راندمان حرارتي با روش غير مستقيم روش اتلافات

شماتيك سيستم تست استاندارد حرارتي ديگ هاي آب گرم و محل هاي نمونه برداری

تدوين روش استاندارد تست بويلر تدوين روش استاندارد تست بويلر

 


ديگ های فولادی

تدوين روش استاندارد تست بويلر

شمايی از حركت محصولات احتراق در ديگ های فولادی

محصولات احتراق در ديگ های فولادی

آماده سازی تجهيزات آزمايشگاهی جهت تست راندمان حرارتی

 • دماسنج ها
 • فشار سنج ها
 • دستگاه اندازه گيري دماي سطوح حرارتي ديگ
 • محل نمونه برداري از محصولات احتراق و دستگاه آناليزور
 • مخزن توزين آب و كنتور گاز مصرفي

 آماده سازی تجهيزات آزمايشگاهی جهت تست راندمان حرارتی


دستگاه اندازه گيری دمای سطوح حرارتی ديگ

 دستگاه اندازه گيری دمای سطوح حرارتی ديگ

محل نمونه برداری از محصولات احتراق و دستگاه آناليزور

 محل نمونه برداری از محصولات احتراق و دستگاه آناليزور

  مخزن توزين آب و كنتور گاز مصرفی

 مخزن توزين آب و كنتور گاز مصرفی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *