تخلیه پیوسته دیگ بخار

تخمین میزان دبی 1 ( تخله دیگ بخار )
مهر 23, 1398
بستن بویلر
تغییرات بار دیگ بخار
مهر 23, 1398

تخلیه پیوسته دیگ بخار

در صورتیکه متوسط تخلیه لازم از (٨٨Ib/h)۴٠kg/h بیشتر باشد، تخلیه دیگ بخاربصورت پیوسته برای کنترل TDSروش مناسبی میباشد. با شرایط ئابت تولید بخار و جایگزینی آن میتوان نرخ تخلیه پیوسته را با دقت تعیین و کنترل کـرد. در صورت وجود شرایط متغیر باید در موارد زیر سازش لازم صورت پذیرد.

  • الف ( تخلیه بصورت پیوسته و با نرخ متوسط که در بخش قبل محاسبه گردید انجام شود. درنتیجه مقدار واقعی TDSحول و حوش مقدار مطلوب TDS تغییرمیکند.
  • ب ( نرخ تخلیه مقدار مبنای TDSراحفظ کند و قلّه ها بصورت متناوب کنترل شــوند. امّـا از تــخلیه تـناوبی دیگ بـخار نـباید چشـم پوشی کـرد.

خنک کننده آب نمونه برداری شده از تخلیه دیگ بخار

یک روش ساده برای کنترل خودکار تخلیه استفاده از یک تایمر در شکلها با E نشان داده شده میباشد که براساس زمانبندی از قبل تنظیم شده عمل تخلیه را انجام میدهد. زمانبندی براساس مقدار آب تغذیه و الگـوی تـولید بخار تـعیین میشود. چنین سیستمی در شکل ٧نشان داده شده است. اما همانطورکه دیده میشود این سیستم به نرخ تبخیر توجه ندارد.
کنترل خودکار تخلیه به صورت زمان بندی

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس - بخش فروش