بستن بویلر

آناليز خطای تست استاندارد بويلر
آنالیز خطای تست استاندارد بویلر
اسفند 3, 1397
شیر اطمینان در بویلر ها
شیر اطمینان در بویلر ها
اسفند 3, 1397

بستن بویلر

در مقاله بستن بویلر به شرح هر کدام از مقدیر خواهیم پرداخت در ادامه این مقاله که در لینک های دیگر سایت در پایین همین نوشته ارائه میدیم میتونید به صورت کامل راه اندازی انواع دیگ بخار ، دیگ آبگرم ، دیگ روغن داغ رو به صورت حرفه ای یاد بگیرید و یا به اطلاعاتتون اضافه کنید در ادامه مقاله با ما همراه باشید

برنامه زمان بندی  SHUT DOWN از سرویس خارج کردن بویلر


هربویلر باید سال به سال بسته شود جهت بازرسی و چک کردن همه جای سرتاسـر بـویلر، کـه این کار جهت بهره برداری مطمئن و افزایش طول عمر بویلر مؤثر می باشد  .

تغییر کنترل کننده های بویلر

 1. در زمان کاهش لود بویلر تا %30حداکثر میزان تولید بویلر، کنترل احتراق بویلر، کنترل آب تغذیه و کنترل دمای بخار باید بطور اتوماتیک اداره شود
 2. وقتیکه لود بویلربه %30 حداکثر میزان تولید بویلر  رسید، کنترل کننده های بالا باید از حالت اتوماتیک به حالت دستی تغییر داده شوند.

بستن بویلر

 1. قبل از اینکه بویلر بسته شود، باید دوده زدائی انجام شود و از آب بویلر نمونه گیـری شـود، و روی آن تجزیه و تحلیل انجام شود.
 2. لود بویلر باید بطور اتوماتیک یا دستی کاهش یابد.
 3. مشعل سوخت مازوت یا سوخت گاز باید خاموش شوند، برای جزئیـات در ادامه خواهیم پرداخت.
 4. به تدریج شیر ونت لوله بخار سوپر هیتر خروجی را باز کنید . آن را به سرعت باز نکنید.
 5. به تدریج شیر رنج ولو بویلر را ببندید.
 6. سطح آب بویلر باید بالاتر از سطح نرمال آب نگهداشته شود.
 7. مقدار سرد کردن آب بویلر باید کمتر از 55Cدر ساعت باشد. جهـت جلـوگیری از انبسـاط غیرعادی در پوسته (بدنه) بویلر.
 8. نظیم مقدار باز بودن شیرهای ونت و تخلیه بویلر مطابق با روش شرح داده شده .
 9. تخلیه لوله های بویلر باید بوسیله حرارت ساکن )باقیمانده( تبخیر شوند و بطور کلی به اتمسفروزیده شوند.

 

بستن مشعل ها

 

 1. بستن سوخت مازوت در شرایط نرمال

 

مشعل های سوخت مازوت باید یک به یک خاموش شوند به شرح زیر :

 

 1. خاموش کردن پابلوت.
 2. بستن شیر دستی ناظر سوخت مازوت.
 3. بستن شیر قطع کننده اختصاصی مشعل سوخت مازوت.
 4. بستن شیر اصلی قطع کننده سوخت مازوت.
 5. پاک کردن مشعلها با بخار پودر کننده برای مدت تقریباً 5دقیقه.
 6. قطع کردن پابلوت ها.
 7. بازکردن دمپرهای پشت مشعلها.
 8. بستن شیر بخار تمیز کننده مشعل.
 9. بیرون آوردن تفنگی مشعل.
 10. تمیز کردن سرمشعلها با نفت چراغ

بستن بویلر


احتیاط

جریان هوا نباید کمتر از %25مقدار جریان هوا در حداکثر میزان تولید بویلر، نگهداشـته شود و پاک کردن کوره باید برای 5دقیقه و بیشتر انجام شود بعد از سرویس خارج کـردن مشعل .

  1. قطع سوخت گاز در شرایط نرمال

مشعل های سوخت گاز باید یک به یک خاموش شوند به شرح زیر :

 1. بستن شیرهای دستی سوخت گاز دمپر پشت مشعل بطور کامل باز شود.
 2. بستن شیر اختصاصی قطع کننده سوخت گاز مشعل.
 3. بستن شیر اصلی قطع کننده سوخت گاز.
 4. پاک کردن کوره برای مدت 5دقیقه و بیشتر

احتیاط

جریان هوا نباید کمتر از %25مقدار جریان هوا در حداکثر لود بویلر، نگهداشته شود .

BANKING ذخیره کردن

یعنی نگهداشتن فشار بویلر بوسیله بستن همه شیرهای درین و ونت و بستن دمپر خروجی دمنـده ها برای استارت روشن کردن بویلر در وضعیت گرم

از سرویس خارج کردن وسایل کمکی (جانبی)

در برنامه زمان بندی شده بستن (تعمیرات اساسی) یا چک و بازرسی تجهیزات کمکی، وسایل زیر باید بوسیله دکمه » STOP« که در اتاق کنترل مرکزی یا پانل محلی قرار داده شده بسته شوند  (از سرویس خارج شوند)

 1. (دمنده) F.D.FAN
 2. تلمبه تغذیه BFWP

 

بستن اضطراری

در موارد اضطراری زیر، تعمیرات و اقدامات لازم باید انجام شود :

تریپ سوخت اصلی MFT

اگر علت تریپ سوخت اصلی: تریپ ، F.D. FANکم شدن جریان هوای احتراق، کم شدن سطح آب درام، پائین آمدن فشار سوخت گاز یا سوخت مایع و یا خاموش شدن همـه شـعله هـا باشـد، اقدامات زیر باید انجام شود.

 1. رنج ولو بویلر بسته شود.
 2. شیرهای اختصاصی دستی مشعلها بسته شوند.
 3. جریان برگشتی سوخت سنگین برقرار و لوله سوخت سنگین بوسیله بخار LPSگرم شود.
 4. مشعل های سوخت سنگین بوسیله بخار اتومایز تمیز شوند.
 5. شیر دستی آب تغذیه بویلر بسته شود.
 6. علت تریپ بویلر مشخص پیدا و رفع گردد

 

نقص برقی بویلر


در صورت نقص در برق وسایل ابزار دقیق، شـیرهای قطـع کننـده سـوخت و هـر یـک از وسـایل )گرداننده های توربینی( از سرویس خارج خواهند شد.
علت آن کم انرژی
) (DE-ENERGIZEDشدن سولونوئید شیرهای پیستونی است کـه باعـث بسته شدن آنها می شود

نشتی لوله های بویلر

در طول بهره برداری عادی، نشتی لوله های بویلر باید بطور مکرر چک شوند به طریقۀ زیر :

 1. مشاهده کردن درون کوره از روزنه دیدگاه
 2. مشاهده اختلاف بین مقدار جریان آب تغذیه و بخار تولیدی بویلر.
 3. اگر نشتی لوله بویلر مشاهده شود )تشخیص داده شود( باید سریعاً بویلر از سرویس خارج شـود و عیب لوله بویلر برطرف گردد

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس - بخش فروش