انواع و طبقه بندی دیگ بخار

دیگ آب گرم و آب داغ سیستم سه پاس
دیگ آب گرم و آب داغ سیستم سه پاس
مرداد ۹, ۱۳۹۷
بویلر دیگ بخار تولید بخار
مرداد ۱۷, ۱۳۹۷

انواع و طبقه بندی دیگ بخار

طبقه بندي بر اساس ماتریال

 • دیگ هاي چدنی
 • دیگ هاي فولادي


طبقه بندي دیگ بخار از نظر فشار


دیگهاي فشار ضعیف: به دیگهایی اطلاق می گرددکه فشار داخل آنها بیش از یک اتمسفر و کمتر از
10اتمسفر باشد.
دیگهاي فشار متوسط: به دیگهایی اطلاق می گردد که فشار داخل آنها بین 5الی 15اتمسفر و یا 75
الی 225
Psiمی باشد.
دیگهاي فشار قوي: به دیگهایی اطلاق می گردد که فشار داخل آنها بیش از 15اتمسفر باشد.
طبقه بندي بر اساس نوع سوخت:
دیگ بخار گاز سوز
دیگ بخار گازوییل سوز
دیگ  بخار مازوت سوز
دیگ بخار چند گانه سوز


طبقه بندي بر اساس نوع سیال عامل

 • دیگ هاي بخار
 • دیگ هاي آب داغ
 • دیگ هاي آب گرم
 • دیگ ها ي روغن

 

طبقه بندي بر اساس آب در لوله یا شعله در لوله

 • دیگ هاي بخار فایر تیوب
 • دیگ هاي بخار واتر تیوب

دیگ هاي بخار چدنی


دیگ هاي بخار چدنی براي فشار هاي پایین وحداکثر 5barاستفاده میشوند لذا این دیگ ها در مصارف
خانگی وتولید آب وبخار براي مصارف صنعتی سبک از نظر فشار ودماي کاري داراي محدودیت
هستند براي مناطقی که در زمستانها هوا خیلی سرد است وآب برگشتی دمایش خیلی پایین تر از
آب رفت است نباید از این نوع ذیگ ها استفاده شود زیرا تنش هاي حرارتی باعث ترك خوردگی پره
ها می شود دیگ هاي چدنی به دلیل اینکه پره اي بوده بنا براین امکان افزایش ظرفیت حرارتی آنها
و حمل ونقل ونصب آنها به آسانی صورت می گیرد .از طرفی هزینه ساخت ونصب بویلر هاي چدنی
بیشتر از نوع فولادي است


  دیگ بخار فولادي


دیگ بخار فولادی براي فشارهاودبی هاي کم تا زیاد کار برد دار ند .دیگهاي بخار فولادي خود به دو نوع
عمده آب در لوله
) (WATERTUBEو آتش در لوله) (FIRE TUBEتقسیم می شوند

دیگ ھاي آب در لوله


این دیگ ها براي فشارها ودبی هاي زیاد مورد استفاده قرار می گیرند ادر مواردي که نیاز به تامین
فشارهاي بالا می باشد مثل نیروگاههاي بخار از دیگ هاي آب درون لوله استفاده می شود در این جا
آب درون لوله ها جریان داشته وحرارت توسط شعله از خارج لوله ها به سیال داخل است که آب میباشد

منتقل میشود وبخار تولید گردیده وبه مخزن بالایی میرود وسپس در صورتی که نیاز باشد مجددا توسط شعله فوق داغ شده وبیشتر در نیروگاهها وصنایعی که نیاز به فشارهاي زیاد بخار مورد نظر است کاربرد دارند.این نوع دیگ ها براي فشار هاي بالاي 150Psi وتا حداکثر 900Psi ودبی بخار بیش از 15000Lb/hrمورد استفاده قرار می گیرند

دیگ ھاي آتش در لوله  

دیگ هاي فولادي آتش درلوله براي فشار هاي کم تا متوسطحدود 16bar و دبی هایی تا حدود 30

ton/hr مورد استفاده قرار می گیرند. دراین نوع دیگ ها محصولات احتراق در داخل لوله ها حرکت کرده وآب بر روي پوسته بیرونی لوله ها وکوره قرار دارد این نوع دیگ ها در صنایع مختلف کارخانجات استفاده می گردد.

قطعات اصلی دیگ بخار

دیگ بخار از نظر قطعات اصلی تشکیل شده است از:

 

قطعات اصلی دیگ بخار

مشخصات فلزات بکار رفته در ساختمان دیگ بخار

بدنه و شبکه ها :   بدنه دیگ بخار در جدول فلـــــزات از نوع  4MN17می باشد. 

که شامل عناصر زیر است :

%0.40S=0.05 %   MN=1.20%     C= 0.17 %    CV=0.30%   P=0.05%           SI= الکترود به کار رفته در جوشکاریها میبایست از نوع 7018باشد.  

آنتالپی :عبارت است از گرماي موجود در سیال

در رابطه با آب و بخار آب 3آنتالپی وجود دارد که عبارتنداز:

 • آنتالپی اشباع: ( بر حسب واحد جرم گرماي انگلیسی Btu/lb) که عبارت است از گرماي موجود در یک پوند آب در دما و فشار اشباع مورد نظر.(British thermal unit )
 • آنتالپی تبخیر: (Btu/hr  ) گرماي لازم جهت تبخیر یک پوند آب در فشار و دماي اشباع معین
 • آنتالپی بخار اشباع: ( Btu/hr) عبارتند از گرماي موجود در یک پوند بخار آب اشباع در دما و فشار مورد نظر.

آنتالپی بخار اشباع، مجموع آنتالپی مایع اشباع و آنتالپی تبخیر است یا گرماي کل موجود در بخار آب اشباع بر حسب Btu/hr  ( در سیستم متریک واحد آنتالپی Joules/kg می باشد.)  مایع اشباع: آب اشباع در دماي اشباع یا جوش  بخار اشباع : عبارت است از بخار آب در دماي جوش به هنگام جوشیدن آب در یک ظرف بسته ، هم بخار آب و هم آب در وضعیت اشباع قرار دارند تا زمانی که توسط دیگ فاقد بخار داغ کن (Super Heater)بخار تولید می شود این بخار اشباع است.

بخار اشباع به این معنی می باشد که بخار داراي هیچ آبی نیست و هنوز فوق داغ نشده است(هنوزدر دماي جوش قرار دارد.)

شرح کلی دیگ بخار

مرحله نخست از قسمت جلو کوره تا انتهاي آن است (شماره 1) و طوري ساخته شده که در مقابل گرماي حاصله از احتراق و سوخت و جذب حرارت از بدنه کوره و انبساط حاصله از آن مقاومت کند و حالت ارتجایی دارد. مرحله دوم و سوم عبور گاز شامل عبور گاز حاصل از اشتعال سوخت در دو سري لوله (شماره2و3) می باشد.

اطاقک احتراق نصب شده در انتهاي کوره (شماره4) حرارت حاصله از احتراق سوخت را بصورت تشعشعی به سطح آب داخل دیگ منتقل می کند.

لایه سیمانی نسوزي در دریچه عقبی دیگ بکار رفته است . این دریچه به اندازه کافی بزرگ و مخصوص دخول افراد به منظور بازرسی مجراي خروجی دود یا گاز (دودکش اصلی دیگ) را بر حسب شرایط محل نصب می توان در بالا و یا در پشت دیگ نصب نمود(شماره 5)

بدنه دیگ بخار با یک لایه عایق پشم شیشه به ضخامت 50 میلیمتر پوشیده شده است و روي آن بوسیله ورق نرم و نازك فلزي روکش کاري شده است .

اتصالات بدنه و کوره دیگ بوسیله جوشکاري انجام شده است و تمامی جوشها بوسیله اشعه x  تست شده و تنش داخلی آن ازاد گردیده است.

سوخت مایع و گاز سوخت مناسب این دیگها هستند و می توان از مشعل هاي گاز و یا مایع سوز و یا از مشعل هاي مختلط دو سوخته گاز و مایع استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *