انتخاب کردن نوع سوخت دیگ بخار

دیگ بخار سه کوره آذر دما گستر
گرم کردن لوله های بخار دیگ بخار
مهر ۱۷, ۱۳۹۷
معاينه فنی با هدف بهينه سازی مصرف انرژی درموتور خانه ها
معاينه فنی با هدف بهينه سازی مصرف انرژی درموتور خانه ها
مهر ۱۹, ۱۳۹۷

انتخاب کردن نوع سوخت دیگ بخار

1) بویلر باید راه اندازی شود هم با سوخت مازوت، هم با نفتا و هم با سوخت گاز.

2) بعد از اینکه بویلر با سوخت مازوت روشن شد نوع سوخت ممکن است عوض شود، از سوخت مازوت به سوخت گاز عوض کردن سوخت باید در یک به یک مشعلها انجام شود به شرح زیر:

a) قطع کردن مشعل سوخت مازوت.

b) پاك کردن مشعل با بخار پودر کننده.

c) روشن کردن پابلوت

d) روشن کردن مشعل سوخت گاز

3) اگر چه بویلرها برای بهره برداری با یک نوع سوخت و ترکیب سوختهای مازوت یانفتا و گاز طراحی شده اند، ولی پیشنهاد میشود جهت اطمینان بیشتر و دقت در بهره برداری، هر بویلر تنها بایک نوع سوخت مازوت، نفتا و یا سوخت گاز بهره برداری شود وقتیکه چهار بویلر در سرویس است و با روش ترکیب سوخت مازوت یا نفتا وسوخت گاز، پیشنهاد میشود بویلرها به شرح زیر بهره برداری شوند:

a)بهره برداری دو بویلر (بویلرهای شماره 1 و شماره 2) با سوخت مازوت یا نفتا.

b) بهره برداری بویلرهای دیگر (بویلرهای 4و 3) با سوخت گاز.

 

4) وقتی همه بویلرها بسته میشوند پس از انجام مأموریت آنها بویلر شماره 1 باید راه اندازی شود به شرح زیر:

a)اگر سوخت گازائیل در دسترس است راه اندازی بویلر مانند راه اندازی اولیه انجام می شود.

b)اگرگازوئیل در دسترس نیست بویلرباید راه اندازی شود با مشعلهای سوخت مازوت و هوای اتومایزتحت یک غلظت سوخت مازوت کمتراز 220ثانیه REDWOOD

شماره.1

راه اندازی بویلر گرم

وقتی که بویلر بعد از یک فاصله کوتاه بسته شود راه اندازی می شود در حالت گرم (دمای آب بویلر بیشتر از 100  ̊C است)

طرز عملکرد باید مانندراه اندازی بویلر بعدی باشد.

به استثنای در نظر گرفتن سطور بعد

1) شیرهای تخلیه سوپر هیتر باید باز شوند و بخار آب مقطر شده در لوله اسپری (لوله ای که  آب دی سوپرهیتر تزریق می شود) به اتسمفر فرستاده شود (به اتسمفر فرستاده شود).

2) شیر تخلیه لوله بخار سوپر هیت خروجی باز شود و بخار آب مقطر شده در آن و لوله بخار خروجی به بیرون فرستاده شود (یعنی شیر ونت آن باز شود).

در این مورد، بخارهای آب مقطر شده قسمت لوله های سوپر هیت ولوله بخار سوپرهیت خروجی بویلر باید کاملاً به اتمسفر فرستاده شوند.

 

ترتیب و تنظیم بهره برداری بویلر

بعد از بالا بردن فشار،بویلر مسیریابی ، تنظیم و ترتیب بهره برداری کردن بویلر باید به شرح زیر انجام شود:

1) همه مشعلها باید برای بهره برداری آماده شوند.

2) ابتدا بویلر مستر کنترلر باید بطور دستی اداره شود وبعد از تنظیم و مرتب شدن کارها از حالت دستی به حالت اتوماتیک تغییر وضعیت داده شود.

3)تلمبه های آب تغذیه بویلر باید قبل از تنظیم بویلر، راه اندازی شوند با مورد توجه قرار دادن آب تغذیه مورد نیاز بویلر.

4) شیر مسدود کننده بخار خروجی بویلر (رنج ولو) باید بعد از اینکه فشار خروجی بویلر با فشار خط اصلی بخار فشار بالا اختلافی نداشتند باز شود.

شیر by pass (مسیر فرعی) رنج ولو باید ابتدا باز شود و رنج ولو به تدریج باز شود.

5) لود بویلر باید به تدریج افزایش داده شود، با دقت و نگاه کردن به وسایل ابزار دقیقی مختلف در روی پانل کنترل.

برای شرحهای مفصل(جزئی) به  راه اندازی بویلر بعد ی مراجعه شود.

 

بهره برداری عادی یا نرمال یک دیگ بخار

1) چک کردن روزمره برای بهره برداری.

A. اقلام بازدید یا بررسی روزمره

1) اقلام زیر باید چک شوند و ثبت گردند و تنظیم گردند جهت تائید وضعیت بهره برداری بویلر .

2) استحکام و ثابت شعله

3) کیفیت آب تغذیه بویلر و آب بویلر

B) کیفیت آب تغذیه بویلر و آب بویلر

1) وسایل ابزاردقیق محلی )مخصوصاً فشار ورودی و خروجی فیلتر

2) حالت بهره برداری کردن از تجهیزات اضطراری (کمکی) (فشار و سطح روغن، سیستمروغنکاری و دمای یاتاقانها و غیره).

3) آبنمای درام بالا ( اگر گیج شیشه ای کثیف با مه دار بود، شیشه آبنما باید تمیز گردد).

4) چک صحیح بویلر (نشتی گاز، خسارت عایقها و آجرهای نسوز و غیره).

5) چک آتش داخل کوره از دریچه های دید کوره (مخصوصاً هنگامیکه لود بویلر در حال

2. وضعیت آب بویلر

وضعیت آب بویلر مهمترین اصل برای تأمین کردن زندگی طولانی بویلر است. تزریق مواد شیمیایی برای کیفیت آب بویلر یک کار لازم و ضروری است.

مقدار تزریق مواد شیمیایی باید بوسیله پمپ ضربتی تزریق مواد شیمیایی تنظیم شود. با توجه به آنالیز کیفیت آب بویلر .

 

1) برای محدودة کیفیت آب تغذیه بویلر و آب بویلر به طراحی پایه قسمت کیفیت بخار و آب مراجعه شود.

2) روش درست کردن محلول مواد شیمیایی.

محلول شیمیایی برای تزریق شیمیائی ، باید قبل از پر کردن آنها در مخزن مواد شیمیایی آماده شوند آماده شوند.

بهره برداری عادی یا نرمال یک دیگ بخار

احتیاط

1) مستقیماً دست خود را به هیدرازین نزنید.

2) از آتش در نزدیک هیدرازین استفاده نشود.

هنگامیکه دما بالای 50 ̊C یاغلظت 1ppm در اتمسفر است، انفجار رخ می دهد.

3) محلول مورفولین با غلظت 10 % یا بیشتر برای افراد مضر است(مخصوصاً چشمها)بعد از آماده کردن، چشمها با چشم شوی موجود در اتاق مواد شیمیایی، شسته شوند.

چک کیفیت آب دیگ بخار

کیفیت آب تغذیه و آب بویلر باید چک و نمونه گیری شود

نکته: در طی اوایل بهره برداری از بویلر جدید، تکرار آزمایشات برای تعیین نوع و مقدار مواد شیمیایی مقتضی و همچنین تصحیح مقدار شارژ مواد شیمیایی، یک کار لازم و ضروری می باشد.

C. مقدار تخلیه دائم

تخلیه آب بویلر برای ثابت نگهداشتن کیفیت آب بویلر در اندازه مقدار ارزیابی شده یک کار لازم و ضروری است.

 

                         100*مقدار ناخالصیهای ویژه موجود در آب تغذیه

درصد دائم تخلیه=

                     مقدار استاندارد ناخالصیهای ارزیابی شده در آب بویلر(درصد کیفیت آب تغذیه)

 

 

مقدار تخلیه دائم باید محاسبه و تعیین شود با حجم ترکیبات زیر:

*سیلیکات

*مجموع املاح محلول

*یون کلرید (CL)

W=G+W *

W=X/100*W *

*نتیجه میگیریم w=X/100-X* G

G= بخار تولیدی بویلر (تن بر ساعت)

W= مقدار آب تغذیه بویلر (تن بر ساعت)

w=مقدار بلودان (تن بر ساعت)

X=مقدار درصد بلودان آب تغذیه (درصد)

مثال:

اگر آب تغذیه حاوی ترکیبات نشان داده شده در جدول زیر باشد، مقدار تخلیه دائم چقدر است؟

انتخاب کردن نوع سوخت دیگ بخار

مقدار تخلیه لازم برای ناخالصیها به شرح زیر بدست می آید.

=  براساس سیلیکات  Onth basis of silica

= براساس جامدات محلول   Onth basis of sdids

=  براساس یون کلرید

بنابراین درصد تخلیه دائم برپایه سیلیکات لازم است که 2% باشد.

= مقدار تخلیه دائم

وقتی که 2% تخلیه انجام میشود، غلظت املاح محلول در آب بویلر به شرح زیر است:

0.1/0.02=5ppm=سیلیکات

0.55/0.02= 27.5=املاح جامد

0.1.0.02=5PPM=یون کلر

E. احتیاط ویژه

وقتیکه بویلر با آب تغذیه و آب بویلر کم کیفیت (یعنی با کانداکتیویتی بالا) بهره برداری می شود عیبهایی مانند: فساد تدریجی، تشکیل جرم وحمل اجسام (carry-over) در بویلر و تجهیزات کمکی رخ خواهد داد.

در جدول زیر دردسرهای احتمالی که براثر استفاده از آب تغذیه، آب بویلر و آب مقطر با کیفیت پائین، رخ خواهد داد را نشان داده است.

3. چک کارائی بویلر(دیگ بخار)

چک کارائی بویلرکارائی بویلر باید در فواصل معین بوسیله اطلاعات زیر چک شود.

1) جریان بخار خروجی بویلر.

2) جریان آب تغذیه بویلر.

3) دمای آب خروجی هواگیر.

4) دمای آب تغذیه خروجی گرم کننده آب تغذیه فشار بالا بویلر.

5) دمای بخار خروجی سوپرهیتر.

6) جریان آب اسپری معتدل کنندة سوپر هیتر.

7) درصد حجم اکسیژن در گازهای حاصل از احتراق (گازهای خروجی).

8) دمای گازهای خروجی از اکونومایزر.

9) سرعت توربین دمنده ها.

10) مکش هوا در کانال هوا مشعل.

11) مکش کوره.

12) مکش گازهای خروجی اکونومایزر.

13) جریان هوای احتراق.

14) جریان سوخت.

15) فشار سوخت ورودی مشعل.

4. دوده زدائی دیگ بخار

1) وقتی سوخت مازوت مصرف می شود در بویلر، دوده زدائی باید یکبار در روز انجام شود جهت انجام مراقبت و جذب گرمای بیشتر بویلر و برای محافظت بویلر از کثیف شدن لوله بوسیلهگازهای حاصل از احتراق.

2) اگر لوله های بویلر کثیف شوند و مکس کوره افزایش یابد، فاصلۀ دود زدائی باید کمتر شود.

3) سیستم دودزدائی طوری طراحی شده است که بطور اتوماتیک و تابعی بهره برداری شو د. ولی آن به صورت دستی نیز میتواند بهره برداری شود. 

احتیاط

1) وقتیکه بویلر در حالت سرد است دوده زدائی نباید انجام شود.

2) قبل از اینکه بویلر بسته شود، دوده زدائی باید انجام شود.

5. تخلیه موقت(درام پائین)

طبق دستور، برای گرفتن لجن و گل ولای پائین ترین نقطه بویلر، تخلیه موقت باید انجام شود جدای از تخلیه دائم. تکرار تخلیه موقت یکبار در سال برای هر بویلر توصیه شده اس ت. اما آن ممکن است دروضعیتهای مختلف آب صنعتی تغییر کند. شیر تخلیه آب درام پائین،وقتیکه آتش در داخل کوره برقرار است نباید باز باشد. روش تخلیه موقت در طی بهره برداری بویلر به شرح زیر است:

1) آنقدر آب به بویلر بدهید تا سطح آب درام بالا به 50 میلیمتر بالای سطح نرمال آب برسد

2) شیر اولیه تخلیه آب درام را بطور کامل بار کنید.

3) شیر تخلیه ثانویه را باز و بسته کنید به سرعت چندین مرتبه (هر بار2-3ثانیه)

4) سپس شیر اولیه تخلیه آب درام را به طور کامل ببندید.

کارهای دوره ای در طی بهره برداری بویلریک دیگ بخار

تمیز کاری سر مشعلهای سوخت مازوت

سر مشعل، مشعلهای سوخت سنگین باید تمیز شوند بوسیله نفت (کروسین) کمتر از یکبار در هفته. روش آن به شرح زیر است:

1) لود بویلر را کاهش دهید.

2) شیر اختصاصی سوخت مشعل را بسته و سپس با بخار تمیز کنید.

3) تفنگی مشعل را بیرون بیاورید.

4) سرمشعل را تمیز کنید

5) سرمشعل را تمیز کنید

6) روشن کنید مشعل را با در نظر گرفتن فشار سوخت.

تمیز کردن مشعلها بایدیک به یک انجام شود. بعد از اینکه هر مشعل را در جای خود قرار دادید وضعیت مشعل ودمپر پشت مشعل باید تنظیم شوند در وضعیت معین در طی تست احتراق.

1. تمیز کردن صافی سوخت و فیلتر سیستم روغنکاری

فیلترهای سوخت مازوت و فیلترهای تجهیزات اضطراری باید سریع تعویض شوندبا فیلتر آماده و تمیز شوند هنگامیکه اختلاف فشار ورودی و خروجی فیلتر افزایش می یابد.

2. ارسال نمونه به آزمایشگاه جهت تست

BOILER WATER- FEED WATER

بخار اشباع و دمای گازها ی حاصل از احتراق خروجی ECO ،باید نمونه گرفته شود و به آزمایشگاه ارسال شد و تجزیه و تحلیل شود به شرح زیر:

آب تغذیه، آب بویلر و بخار اشباع می توانند بوسیله سیستم نمونه گیری، نمونه گیری شوند.

B. بستن بویلر

1) قبل از اینکه بویلر بسته شود، باید دوده زدائی انجام شود و از آب بویلر نمونه گیری شود، و روی آن تجزیه و تحلیل انجام شود.

2) لود بویلر باید بطور اتوماتیک یا دستی کاهش یابد.

3) مشعل سوخت مازوت یا سوخت گاز باید خاموش شوند.

4) به تدریج شیر ونت لوله بخار سوپر هیتر خروجی را باز کنید . (آن را به سرعت باز نکنید).

5) به تدریج شیر رنج ولو بویلر را ببندید.

6) سطح آب بویلر باید بالاتر از سطح نرمال آب نگهداشته شود.

7) مقدار سرد کردن آب بویلر باید کمتر از 55C در ساعت باشد. جهت جلوگیری از انبساط غیرعادی در پوسته(بدنه) بویلر.

8) تنظیم مقدار باز بودن شیرهای ونت و تخلیه بویلر

9) تخلیه لوله های بویلر باید بوسیله حرارت ساکن (باقیمانده) تبخیر شوند و بطور کلی به اتمسفر وزیده شوند.

C. بستن مشعل هادر دیگ بخار

(1) بستن سوخت مازوت در شرایط نرمال

مشعلهای سوخت مازوت باید یک به یک خاموش شوند به شرح زیر:

1) خاموش کردن پابلوت.

2) بستن شیر دستی ناظر سوخت مازوت.

3) بستن شیر دستی ناظر سوخت مازوت.

4) بستن شیر اصلی قطع کننده سوخت مازوت.

5) پاك کردن مشعلها با بخار پودر کننده برای مدت تقریباً 5 دقیقه.

6) قطع کردن پابلوت ها.

7) بازکردن دمپرهای پشت مشعلها.

8) بستن شیر بخار تمیز کننده مشعل.

9) بستن شیر بخار تمیز کننده مشعل.

10) تمیز کردن سرمشعلها با نفت چراغ.

جریان هوا نباید کمتر از 25 % مقدار جریان هوا در حداکثر میزان تولید بویلر، نگهداشته شود و پاك کردن کوره باید برای 5 دقیقه و بیشتر انجام شود بعد از سرویس خارج کردن مشعل.

(2) قطع سوخت گاز در شرایط نرمال دیگ بخار

مشعلهای سوخت گاز باید یک به یک خاموش شوند به شرح زیر:

  • بستن شیرهای دستی سوخت گاز (دمپر پشت مشعل بطور کامل باز شود).
  • بستن شیر اختصاصی قطع کننده سوخت گاز مشعل.
  • بستن شیر اصلی قطع کننده سوخت گاز.
  • پاك کردن کوره برای مدت 5 دقیقه و بیشتر

احتیاط

جریان هوا نباید کمتر از 25 % مقدار جریان هوا در حداکثر لود بویلر، نگهداشته شود.

BANKING (3 (ذخیره کردن)

یعنی نگهداشتن فشار بویلر بوسیله بستن همه شیرهای درین و ونت و بستن دمپر خروجی دمنده ها برای استارت (روشن کردن) بویلر در وضعیت گرم.

4) از سرویس خارج کردن وسایل کمکی (جانببی).

در برنامه زمان بندی شده بستن (تعمیرات اساسی) یا چک و بازرسی تجهیزات کمکی، وسایل زیر باید بوسیله دکمه STOP که در اتاق کنترل مرکزی یا پانل محلی قرار داده شده بسته شوند (از سرویس خارج شوند).

F.D.FAN (دمنده)

BFWP (تلمبه تغذیه)

بستن اضطراری دیگ بخار

در موارد اضطراری زیر، تعمیرات و اقدامات لازم باید انجام شود.

A– تریپ سوخت اصلی

اگر علت تریپ سوخت اصلی: تریپ F.D. FAN، کم شدن جریان هوای احتراق، کم شدن سطح آب درام، پائین آمدن فشار سوخت گاز یا سوخت مایع و یا خاموش شدن همه شعله ها باشد، اقدامات زیر باید انجام شود.

1) رنج ولو بویلر بسته شود.

2) شیرهای اختصاصی دستی مشعلها بسته شوند.

3) جریان برگشتی سوخت سنگین برقرار و لوله سوخت سنگین بوسیله بخارLPS گرم شود.

4) مشعلهای سوخت سنگین بوسیله بخار اتومایز تمیز شوند.

5) شیر دستی آب تغذیه بویلر بسته شود.

6) علت تریپ بویلر مشخص (پیدا) و رفع گردد.

B– نقص برقی دیگ بخار

در صورت نقص در برق وسایل ابزار دقیق، شیرهای قطع کننده سوخت و هر یک از وسایل (گرداننده های توربینی) از سرویس خارج خواهند شد.

علت آن کم انرژی (DE-ENERGIZED) شدن سولونوئید شیرهای پیستونی است که باعث بسته شدن آنها می شود. 

C– نشتی لوله های بویلر(دیگ بخار)

در طول بهره برداری عادی، نشتی لوله های بویلر باید بطور مکرر چک شوند به طریقۀ زیر:

1) مشاهده کردن درون کوره از روزنه (دیدگاه).

2) مشاهده اختلاف بین مقدار جریان آب تغذیه و بخار تولیدی بویلر.

اگر نشتی لوله بویلر مشاهده شود باید سریعاً بویلر از سرویس خارج شود و عیب لوله بویلر برطرف گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *