اجزای تشکیل دهنده بویلر

اجزای دیگ بخار
آناليز قطعات اصلی در بویلر
اسفند ۱۵, ۱۳۹۷
ایمنی دیگ بخار
دیگ بخار و جایگاه آن در نیروگاه حرارتی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۷

اجزای تشکیل دهنده بویلر

در مقاله های قبلی در مورد بعضی از اجزای تشکیل دهنده بویلر توضیحاتی ارائه شد حال به دادمه مقاله میپردازیم

تابلوی برق  در بویلر

تمام مدار فرمان از طريق تابلوي برق انجام مي شود، كه در داخل آن نسبت به طراحي، قطعات زير وجود دارد

تابلوی برق بویلر

  • پوسته تابلو : از ورق فلزي ساخته شده كه به قاب فلزي تابلو معروف است
  • كنتاكتورهاي مدار قدرت : براي راه اندازي مشعل الكتروپمپ و موتـور فـن )  در بعضي از ديگهاي بخار موتور فن از موتور مشعل جدا مي باشد( مورد اسـتفاده قـرار میگیرد ( براي شناسائي بيشتر كنتاكتورها به كتابهاي برق صنعتي مراجعه شود )
  • رله مادر يا رله فرمان: به تمام سيستم ديگ بخار فرمان مي دهد. رله ها بنـا بـه نوع مصرف به عناوین مختلف نامگذاری میشوندLFL635 , LAL1, LAL2,نوع مصرف به عناوين مختلف نامگـذاري مـي شـوند: ,LAL C1-Stormik 
  • كنتاكتورها ي فرمان )كنتاكتورهاي شيشه :( كار كنتاكتورهاي معمولي را انجام مي دهند ، معمولاً داراي 12عدد كنتاكت مي باشند كه a , bبراي فاز و نـول، و بقيـه كنتاكت ها كه تعدادي باز و تعدادي بسته هستند . كه در نوع خود باز با عناوين مختلف ساخته شده و نسبت بـه كاركردشـان متفـاوت هـستند.ماننـد: OMRON , FINDERوغيره 
  • ترانس تبديل : ترانس تبديل در داخل تابلو براي كم كردن ولتاژ نصب گرديده كه بعضي 24ولت هستند كه ترانس برق 220ولت و يا 380ولت را به 24ولت تبديل و قابل استفاده مي نمايند. 
  • ترمينالها : كه براي سيم كشي استفاده مي شوند. بطريقي كه اين ترمينالها بنا به نـوع مصرف تقسيـــم مي شوند، كه از سمت چپ مدار قدرت كابل  اصلي وارد شده و به كنتاكتور ها از طريق فيوزها ارتباط دارند. و بعد از آن بترتيب نياز بقيه مصرف كننده ها هستند

مانند: ترمينال پمپ موتور مشعل و غيره. و بعد از آنها نيز ترمينالهاي مدار فرمان قرار دارند، در بعضي از تابلوها شايد بيش از 100عدد ترمينال وجود داشته باشد

  • فيوزها : بنا به ظرفيت از 6آمپر به بالا نصب شده است

قابل توجه اينكه هر تابلو فقط يك عدد فيوز فرمان دارد كه نبايد بيش از يك فاز براي مدار فرمان استفاده شود

 

  • كانالهاي مدار سيم كشي : براي جمع كردن سيم هاي مورد مصرف، نصب شده است

براي اينكه تعداد سيم ها زياد است بنابراين كليه سيم ها را در داخل كانالها قرار مي دهند. كه محسناتي دارد :

  • از زيبايي خاصي برخوردار مي باشد
  • پيچيدگي در سيمها ايجاد نمي شوددیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *