اجزای تشکیل دهنده بویلر

اجزای دیگ بخار
آنالیز قطعات اصلی در بویلر
اسفند 16, 1397
ایمنی دیگ بخار
دیگ بخار و جایگاه آن در نیروگاه حرارتی
اسفند 16, 1397

اجزای تشکیل دهنده بویلر

در مقاله های قبلی در مورد بعضی از اجزای تشکیل دهنده بویلر توضیحاتی ارائه شد حال به دادمه مقاله میپردازیم

تابلوی برق  در بویلر

تمام مدار فرمان از طریق تابلوی برق انجام می شود، که در داخل آن نسبت به طراحی، قطعات زیر وجود دارد

تابلوی برق بویلر

  • پوسته تابلو : از ورق فلزی ساخته شده که به قاب فلزی تابلو معروف است
  • کنتاکتورهای مدار قدرت : برای راه اندازی مشعل الکتروپمپ و موتـور فـن )  در بعضی از دیگهای بخار موتور فن از موتور مشعل جدا می باشد( مورد اسـتفاده قـرار میگیرد ( برای شناسائی بیشتر کنتاکتورها به کتابهای برق صنعتی مراجعه شود )
  • رله مادر یا رله فرمان: به تمام سیستم دیگ بخار فرمان می دهد. رله ها بنـا بـه نوع مصرف به عناوین مختلف نامگذاری میشوندLFL635 , LAL1, LAL2,نوع مصرف به عناوین مختلف نامگـذاری مـی شـوند: ,LAL C1-Stormik 
  • کنتاکتورها ی فرمان )کنتاکتورهای شیشه :( کار کنتاکتورهای معمولی را انجام می دهند ، معمولاً دارای 12عدد کنتاکت می باشند که a , bبرای فاز و نـول، و بقیـه کنتاکت ها که تعدادی باز و تعدادی بسته هستند . که در نوع خود باز با عناوین مختلف ساخته شده و نسبت بـه کارکردشـان متفـاوت هـستند.ماننـد: OMRON , FINDERوغیره 
  • ترانس تبدیل : ترانس تبدیل در داخل تابلو برای کم کردن ولتاژ نصب گردیده که بعضی 24ولت هستند که ترانس برق 220ولت و یا 380ولت را به 24ولت تبدیل و قابل استفاده می نمایند. 
  • ترمینالها : که برای سیم کشی استفاده می شوند. بطریقی که این ترمینالها بنا به نـوع مصرف تقسیـــم می شوند، که از سمت چپ مدار قدرت کابل  اصلی وارد شده و به کنتاکتور ها از طریق فیوزها ارتباط دارند. و بعد از آن بترتیب نیاز بقیه مصرف کننده ها هستند

مانند: ترمینال پمپ موتور مشعل و غیره. و بعد از آنها نیز ترمینالهای مدار فرمان قرار دارند، در بعضی از تابلوها شاید بیش از 100عدد ترمینال وجود داشته باشد

  • فیوزها : بنا به ظرفیت از 6آمپر به بالا نصب شده است

قابل توجه اینکه هر تابلو فقط یک عدد فیوز فرمان دارد که نباید بیش از یک فاز برای مدار فرمان استفاده شود

 

  • کانالهای مدار سیم کشی : برای جمع کردن سیم های مورد مصرف، نصب شده است

برای اینکه تعداد سیم ها زیاد است بنابراین کلیه سیم ها را در داخل کانالها قرار می دهند. که محسناتی دارد :

  • از زیبایی خاصی برخوردار می باشد
  • پیچیدگی در سیمها ایجاد نمی شودپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس - بخش فروش