آموزش راه اندازی دیگ آبگرم

سرویس و نگهداری دیگهای بخار و دستگاه های سختی گیری آب
سرویس و نگهداری دیگ های بخار و دستگاه های سختی گیری آب
شهریور ۱۲, ۱۳۹۷
اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه دیگ های ﺑﺨﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه دیگ های ﺑﺨﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
شهریور ۲۶, ۱۳۹۷

آموزش راه اندازی دیگ آبگرم

در آموزش راه اندازی دیگ آبگرم و دیگ هاي آب گرم بهره برداري و راه اندازي نتیجه کار مشترك تیمی شرکت خریدار ، اپراتور شرکت بهره بردار می باشد و در صورتی که هر یک از اعضاي تیم وظایف و تعهدات خود را درست به سرانجام نرسانند.
بهره برداري از محصول میسر نخواهد بود یا توام با مشکلاتی خواهد بود . لذا در ادامه وظایف و تعهدات هر یک از اعضاء به تفکیک ارائه میگردد .

شرکت بهره بردار (خریدار)

 1. اتصال مسیر رفت و برگشت به شیرهاي اصلی دیگ آب گرم
 2. استفاده از سختی گیر و یا آب شیرین کن جهت استفاده از دیگ آب گرم الزامی میباشد . در صورت عدم استفاده و یا استفاده نادرست از دستگاه سخت گیر گارانتی شامل دستگاه نمیباشد.
 3. لوله کشی از سوپاپ اطمینان نصب شده روي دیگ آب گرم به قسمت کفشور موتورخانه لوله کشی شود.
 4. نصب دودکش از جنس ورق سیاه و هم اندازه خروجی دیگ آب گرم بر روي دریچه اگزوز دیگ آب گرم
 5. استفاده از کلاهک H در انتهاي دودکش ضروري است
 6. ارتفاع دودکش می بایست 1/5 1 متر از نزدیکترین سقف محل استقرار دیگ بالاتر باشد .
 7. استفاده از مخزن ذخیره سوخت متناسب با میزان سوخت مصرفی همراه با لوله کشی رفت و برگشت و تعبیه فیلترهاي لازم در مسیر اتصال به مشعل دیگ . (جهت استفاده بویلرهاي ظرفیت بالا)
 8. در صورت استفاده از سوخت گاز شیر قطع کن گاز در فاصله 1 متري از مشعل نصب گردد.
 9. کابل کشی از تابلو برق اصلی به تابلو برق دیگ آب گرم جهت تامین برق 3 فاز و حداقل 25 آمپر مصرفی دیگ آب گرم
 10. در مسیر کابل کشی از تابلو اصلی به تابلوي دیگ آب گرم حتماً داخل تابلوي اصلی برق ، فیوز قطع کن

در نظر گرفته شود .

 1. آّبگیري دیگ آب گرم و خط مصرفی و همچنین هواگیري کلیه سیستم جهت استارت مشعل

اپراتور شرکت سازنده

 1. بازدید مسیر رفت و برگشت به شیرهاي اصلی دیگ آب گرم و حصول اطمینان از پر بودن آب در دیگ و خط مصرفی
 2. بازدید از مسیر لوله کشی سوپاپ اطمینان به قسمت کف شور موتورخانه
 3. بازدید از سختی گیر یا دستگاه آب شیرین کن و اطمینان از عملکرد صحیح آن جهت جلوگیري از خسارات بعدي
 4. بازدید از مخزن ذخیره سوخت متناسب با میزان سوخت مصرفی و چک کردن لوله هاي سوخت و فیلترها .
 5. بازدید و چک کردن کابل کشی از تابلوي برق اصلی تا تابلوي دیگ آب گرم
 6. بازدید از سلامت دودکش و چک کردن کلاهکH
 7. نصب کابل اصلی در تابلو برق دیگ آب گرم به همراه سیم کشی هاي مربوطه
 8. آبگیري نمودن دیگ آب گرم
 9. نصب مشعل و کابل کشی مربوطه از تابلو برق دیگ به مشعل
 10. وصل کردن مسیر سوخت رسانی به مشعل
 11. استارت اولیه مشعل و انجام تنظیمات ضروري
 12. تنظیم پرشرهاي مربوطه جهت تامین فشار مناسب در مسیر مصرف آب گرم
 13. تنظیم آلات و ادوات برقی درون تابلو برق دیگ و تست نمودن آلارم هاي موجود بر روي دیگ آب گرم

پرشر

کار پرشر در دیگ هاي آب گرم این است که اگر فشار از هر طریق بیش از حد استاندارد بر دیگ وارد شود از طریق آژیر اخطار می دهد . دیگ هاي آب گرم با فشار هاي 6-8-10 طراحی و کار می کنند براي ایمنی بیشتر از پرشر استفاده می شود . لطفاً براي تنظیم پرشر به فشار مجاز دیگ در گواهی استاندارد دیگ مربوطه دقت لازم فرمایید که فشار از حد استاندارد بالاتر نرود .

دیگ آبگرم

 

 

ترموستات

ترموستات در دیگ آب گرم جهت تنظیم دماي آب دیگ می باشد .

لطفاً براي تنظیم دماي دیگ به دماي مجاز دیگ در گواهی استاندارد دیگ مربوطه دقت لازم فرمایید که دماي دیگ از حداستاندارد بالاتر نرود.

دیگ آبگرم

شیر اطمینان (سوپاپ )

شیر اطمینان (سوپاپ ) نسبت به ظرفیت و فشار کاري دیگ هاي آب گرم از طرف سازنده دیگ یکی از دو نوع مورد استفاده

قرار می گیرد.

تذکر مهم

هنگامی که فشار داخل دیگ از حد استاندارد بالا می رود، فشار آب ، سوپاپ شیر را به بالا میراند و بعد از خروج آب اضافی مجددا سوپاپ به آرامی در جاي خود قرار میگیرد. لازم است که سوپاپ بطور منظم وحداقل هفته اي یک بار و به مدت 10 ثانیه بصورت دستی عمل کند تا از عملکرد قطعات اطمینان حاصل شده و همینطور از رسوب گرفتگی قطعات جلوگیري شود و قطعاتی که با هم مرتبط هستند به راحتی عمل کنند. در صورت نشتی سوپاپ یا عدم عملکرد صحیح فوراً با خدمات بعد از فروش شرکت تماس بگیرید .

دیگ آبگرم

دیگ آبگرم

ترمو متر

کار ترمومتر نشان دادن دماي تنظیم شده مصرف کننده و به بیانی دیگر نشان دهنده مقدار دماي آب موجود در دیگ می باشد. براي بهتر کار کردن ترمومتر بهتر است که هر 1 سال یک بار ترمومتر کالیبره گردد.

دیگ آبگرم

مانو متر

کار مانومتر نشان دهنده مقدار فشار آب موجود در دیگ می باشد. براي بهتر کار کردن مانومتر بهتر است که هر 1 سال یک بار مانومتر کالیبره گردد.

 

شیر آلات

در دیگ هاي آب گرم 3 شیر وجود دارد که یکی ورودي آب به داخل دیگ و دیگري خروجی آب گرم از دیگ به خط مصرف کننده و دیگري تخلیه دیگ می باشد . براي رسوب نگرفتن شیر آلات بهتر است ، آب عاري از هرگونه سختی باشد. در صورتی که از کنار محور شفت و روبند پکینگ، نشت آب مشاهده شود میتوان با سفت کردن مهره از ادامه نشت جلوگیري کرد و در صورت عدم نشت آب با باز کردن رونیر و اضافه کردن پکینگ تفلون و یا نخ نسوز و بستن مجدد از نشتی آب جلوگیري کرد.

دیگ آبگرم

سختی گیر

همان طور که از اسم این دستگاه مشخص می باشد وظیفه آن گرفتن سختی آب می باشد

سختی گیر یکی از ادوات تصفیه آب می باشد که به وسیله آن دستگاه آب تصفیه شیمیایی می شود .

آب داراي دو نوع سختی می باشد :

یکی سختی موقت و دیگري سختی دایم

آب سخت یعنی آبی که داراي نمک ها ي معدنی از جمله کلسیم و منیزیم می باشد .

در سختی گیر ها با به کار گیري از رزین در درون این محصول ،آب سخت ، سختی خود را از دست می دهد .

دستور العمل نصب دستگاه سختی گیر

الف- شیر هاي چند راهه داراي شش محل اتصال می باشد که دو محل در پشت شیر و 4 محل در چهار طرف

شیر قرار دارد .

1-محل اتصال وسط پشت شیر بایستی به لوله آب ورودي یا آب خام وصل شود.

2-محل اتصال دیگر پشت شیر که سایز آن کوچکتر است با تعبیه یک عددشیر فلکه تا کف بشکه آب نمک

برده شود .

3-محل اتصال سمت راست جلو شیر به لوله فاضلاب

4-محل اتصال سمت چپ جلو شیر با نصب یک عدد شیر فلکه به محل مصرف وصل گردد.

5-محل اتصال بالا و پایین شیر به دستگاه سختی گیر وصل میگردد.

ب- ریختن سیلیس و رزین

1-دریچه پایین را باز و سیلیس همراه دستگاه را روي صفحه کف که داراي نازل می باشد ریخته بطوریکه روي نازل ها را کاملا و تا ارتفاع حدود 10 سانتیمتر بپوشاند.

2-دریچه پایین را بسته و دریچه بالا را باز کنید. مقدار رزین همراه را از دریچه بالا به داخل دستگاه بریزید.

3-اهرم شیر چند راهه را در وضعیت شماره 3 قرار داده و شیر فلکه ورودي آب را باز کنید.

4-آب زرد رنگی از سه راهی پایین دستگاه خارج می شود ، پس از صاف شدن و سفید شدن آب ، سه راهی

پایین را در پوش کنید و شیر فلکه آب مصرف را جهت استفاده باز نمایید.

دستور العمل سرویس دستگاه سختی گیر نیمه اتوماتیک (شیرهاي چند راهه)  احیاء زرین با آب نمک

1- ابتدا شیر فلکه خروجی آب تصفیه شده از سختی گیر را بسته و سپس اهرم شیر چند راهه را از وضعیت شماره 3 خارج و در وضعیت شماره 1 قرار می دهیم. (آب از لوله فاضلاب خارج می شود). این حالت به منظور منبسط کردن رزین و آماده سازي جهت احیاء آن صورت می گیرد. این عمل به مدت 5 الی 10 دقیقه صورت می پذیرد.

2-اهرم شیر چند راهه را از وضعیت شماره 1 خارج و در وضعیت شماره 3 قرار داده سپس شیرفلکه آب نمک را باز کنید در این حالت آب نمک تهیه شده در مخزن از طریق انژکتور شیر وارد دستگاه می شود و عمل احیاء رزین انجام می پذیرد. ( آب از لوله فاضلاب خارج میشود).

3-پس از اتمام و تزریق آب نمک دا خل بشکه به دستگاه ، شیر فلکه آب نمک را بسته و منتظر بمانید تا آب خروجی از لوله فاضلاب از تلخی و شوري خارج شود.

4-پس از اطمینان و تست کردن آب خروجی از لوله فاضلاب ، اهرم شیر چند راهه را از وضعیت شماره 3 خارج و در وضعیت شماره 1 قرار دهید و سپس شیر خروجی از دستگاه سختی گیر را که درابتداي کار بسته اید باز نمایید تا آب تصفیه شده مورد مصرف قرار گیرد. نظر به اینکه بشکه تهیه محلول آب نمک خالی شده در حالتی که اهرم شیر چند راهه در وضعیت شماره 3 قرار دارد میتواند شیر آب نمک را باز کنید تا بشکه محلول آب نمک پر شود . اشاره اي به شیرهاي اتو ماتیک (چند راهه یا سلووالو) و مقدار نمک مورد نیاز :

شیر هاي اتو ماتیک(چند راهه یا سلووالو) داراي سه وضعیت شماره 1،2،3 می باشد.

رزین دستگاه سختی گیر پس از اشباع شدن نیاز به تزریق آب نمک به مقدار کافی دارد تا مجددا عمل حذف سختی آب را انجام دهد . مقدار نمک مورد نیاز هر دستگاه سختی گیر بستگی به مقدار رزین داخل دستگاه دارد که به ازاي هر لیتر رزین 150 گرم نمک حل شده در 10 لیتر آب حل شود نیاز است .

طور مثال اگر دستگاه سختی گیر داراي 100 لیتر رزین می باشد با یستی مقدار 15 کیلو گرم نمک در 150 لیتر آب حل می شود

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *